pc

Šventinis vakaras sulaukė didžiulio pasisekimo.

,,Amerikos taikos korpuso” savanorių Baltijos šalyse
susitikimo vakaras


VILIUS ŽALYS

Rugpjūčio 13 d. Portland mieste esančios Estų, Latvių ir Lietuvių bendruomenės, drauge su ,,Baltijos draugai”, 501 organizacija, atstovaujančia korpuso” savanoriams, tarnavusiems Pabaltijo šalyse jų nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, surengė šventinį paminėjimo vakarą. Šiuo renginiu buvo pradėtas tris dienas trukęs JAV ,,Taikos korpuso” ,,Baltijos draugai” susibūrimas, kurį Estijos Bendruomenės ryšių dėka aktyviai parėmė visos trys Baltijos šalių grupės, gyvenančios Oregon valstijoje.

Šventinis vakaras, įvykęs Latvių namų salėje, sulaukė didžiulio pasisekimo. Estų ir Lietuvių tautinių dainų ir šokių kolektyvai paruošė kultūrinę programą. Iš tiesų gana maloniai nustebino du aukšto lygio vietiniai kolektyvai – choras ,,Unitus”, atlikęs po dvi dainas visų trijų Baltijos šalių kalbomis, ir grupė ,,Trilium Voices”, nuostabiai atlikusi senąsias estų liaudies dainas.

Tą patį vakarą buvo surengtas uždaras aukcionas, atnešęs apie 2,400.00 dol. Šios lėšos bus paskirtos Latvijoje esančiam Ronald McDonald mobilaus gydymo skyriui. Papildomų lėšų buvo surinkta atskirame aukcione, kuriame choras ,,Unitus” pasiūlė surengti privatų pasirodymą didžiausią kainą pasiūliusiam užsakovui.
,,Taikos korpuso” nariai į renginį atvyko iš įvairių JAV valstijų. Verta pacituoti vieno savanorių šeimos nario apie penktadienio vakarą mintis.

Norėčiau asmeniškai padėkoti savo, o taip pat ir ,,Taikos korpuso” savanorių bendruomenės vardu už tokią puikią šventę. Pastarosiomis dienomis mūsų pokalbiai vis sugrįždavo į penktadienį vykusį šventinį vakarą. Vienas iš ,,Taikos korpuso” savanorių, prisimindamas savo apsilankymą Lietuvoje 2002 metais, perteikė savo mintis taip: prieš išvykstant į Lietuvą jis su žmona mėnesiais skaitė, domėjosi, planavo šią išvyką. Po to sekė ilga kelionė iš Vakarinės pakrantės į Rytinę, Frankfurt, ir pagaliau  – Lietuvą. Tačiau penktadienio vakare jie pervažiavo per savo miestą, aikštelėje paliko automobilį, atvėrė keletą dvigubų durų ir akimirksniu buvo perkelti į Pabaltįjį – maistas, muzika, kalba, rūbai... visapusiškas to krašto išgyvenimas.

Aš jaučiuosi laiminga, gyvendama šiame mieste, todėl galėsiu lankytis ir ateityje Baltijos šalių bendruomenių renginiuose. Liels paldies visiem.

Wendy Gassaway
Talsi su TK 1994–1996
Riga su Fulbright 2006–2007

,,Tulpė Times”, 2010 m. rugsėjis, nr. 3


pc

pc

pc