plc
Kelionę pradėjo artimiausi Šiaurės Amerikos kaimynai – meksikiečiai.


PLC pokylis ,,Bon Voyage”


JOLANTA KURPIS

Spalio 8 dieną, šeštadienį, Pasaulio lietuvią centro Jaunimo rūmai, Lemont pavirto spalvingu keleiviniu laivu. Tą vakarą čia vyko kasmetinis lėšų telkimo pokylis, pavadintas ,,Bon Voyage” (geros kelionės), šiemet skirtas paremti PLC.

Pokylis sumanytas kaip kelionė laivu po įvairias pasaulio šalis – Meksiką, Braziliją, Kiniją, Graikiją, Lenkiją ir Lietuvą. Organizacinio komiteto moterų vaizduotė šiemet nutolino mus nuo įprastų lietuviškų krantų ir leido pasižvalgyti po pasaulį. PLC administracijos, taip pat visų keliavusiųjų vardu dėkojame komiteto pirmininkei Linai Smilgienei, narėms – Rasai Ibianskienei, Elzytei Lietuvninkienei, Ritai Maleiškienei, Rasai McCarthy, Godai Misiūnienei, Daivai Pranaitienei, Žibutei Pranskevičienei, Dainai Siliūnienei, Ilonai Želvienei ir Renatai Žilienei, kurių polėkis, išradingumas ir darbštumas trumpam išplėšė mus iš kasdienybės ir nukėlė į džiaugsmingą pokylį kruiziniame laive.

Susirinkusiuosius pasitiko skoningai papuošta salė, kur vyravo dangaus ir jūros spalvos, stalus puošė Dalios Žarskienės padovanotos įspūdingos gėlių kompozicijos, kurių vazose nardė nedidelės žuvytės. Svečių laukė etninės užkandėlės, gaivus alus, vynas, kokteiliai. Maistą gausiam užkandžių stalui paaukojo ,,Kunigaikščių užeiga”, Vanda ir Algis Morkūnai (,,Lithuanian Plaza”), Celina’s lenkų parduotuvė, japonų ,,Kitaro”, italų ,,Mama Dee’s”, meksikiečių ,,Pepe’s” restoranai.

Vakarą atidaręs PLC tarybos pirmininkas Jurgis Riškus Centrą palygino su ,,dideliu skruzdėlynu”, kuriame kiekvienas, kaip galėdamas, darbuojasi bendram tikslui. Riškus šiais metais 150,000.00 dol. auka parėmė PLC. Atsidėkodamos už dosnumą PLC taryba ir valdyba nutarė Jaunimo rūmus pavadinti jo žmonos a. a. Ritos Riškus vardu ir taip įamžinti jos atminimą, meilę lietuviškai kultūrai, indėlį kuriant Centrą ir jį administruojant. Prieš pokylį prie sporto salės buvo pakabinta memorialinė lenta priminsianti, kad nuo šiol Jaunimo rūmai turi naują vardą.

Vakarą dosniomis aukomis taip pat parėmė Rimas ir Pranutė Domanskiai, Marius ir Mary Kriaučiūnai, gydytojas Jonas Prunskis, Darius Povilaitis, Algirdas ir Raminta Marchertai, Isabelle Laucka Howes, Dainius ir Nida Petronis.

Po oficialaus atidarymo laivas ,,pakėlė bures” – prasidėjo ,,Kapitono’’ vakarienė ir programa. Estafetę perėmė jaunoji laivo kapitonė Milda Razumaitė, pakvietusi vaišintis ,,Kunigaikščių užeigos” paruoštais šiltais patiekalais ir, nebarškinant stalo įrankiais, stebėti programą. Pastarąją pradėjo artimiausi Šiaurės Amerikos kaimynai meksikiečiai, temperamentingai sušokę kelis šokius. Kita stotelė – Brazilija – gyvenimo   džiaugsmo ir spalvų šalis. Jai atstovavo sambos šokėjos, jų pasirodymą lydėjo plojimai. Laivas trumpam stabtelėjo Kinijoje – pasidžiaugėme šokiu su spalvingomis vėduoklėmis ir kaspinais, šokėjų gracija ir lankstumu. Po to pajudėjome Europos link. Graikų grupė nustebino besiliejančia energija ir veržlumu. Lenkų vaikų grupės smuikelių griežimas ir dainos jau priminė namus, na, o Lietuvoje klausėmės grupės ,,Gabijos”, visi kartu širdingai sudainavome ,,Žemėj Lietuvos”.

Tarp pasirodymų buvo pristatytas bendras PLC ir Čikagos lietuvių ,,Rotary” klubo projektas – naujoji biblioteka, vyko tylusis aukcionas, loterija. Vakarą pagyvino Rasos Ibianskienės sukurtas personažas – ponia Zosė Kanapienė, kuri taikliais klausimais, šmaikščiais komentarais ir šauniu ,,balbierišku” humoru  linksmino susirinkusiuosius.

Programai pasibaigus, PLC direktorius Artūras Žilys ir prezidentas Linas Gylys padėkojo pokylio dalyviams ir į sceną pakvietė šokių kolektyvus, taip pat renginio organizacinio komiteto moteris, kurioms galantiškai įteikė ,,Always with flowers” paaukotas rožių puokštes.

Nors, artėjant rudeniui, kelionių ir keliaujančiųjų sumažėja, džiaugiamės, kad į Centro pokylį susirinko net 366 ,,keleiviai”. Jei PLC įsivaizduotume kaip didelį burlaivį, tai Jūsų visų parama, dosnumas, geranoriškumas yra tas palankus vėjas, be kurio laivas stovėtų vietoje. Tad dar kartą ačiū visiems atvykusiems ir keliavusiems drauge su mumis!

plc
Pokylio organizacinio komiteto moterys susirinkusius ,,plukdė” po įvairias pasaulio šalis.

plc
Nepamiršta užsukti ir į Lietuvą, kuriai atstovavo ,,Gabija”.

plc
Riškų šeima su prel. Ignu Urbonu (viduryje) prie lentos, skirtos a. a. Ritai Riškus atminimui.
Vytenio Lietuvninko nuotraukos