sok
Čikagos ,,Grandies’’ baletmeisteris Gintaras Grinkevičius veda šokio pamoką.
Ryčio Grybausko nuotr.


Šokių šventei ruošiamės ir Boston, ir ,,Dainavoje”


BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Vasara – puikus laikas atsipalaiduoti nuo darbo, gyvenimo rutinos, išvykti į gamtą ar pakeliauti. Bostoniškiai, įsipareigoję surengti XIV Tautinių šokių šventę, be abejo, rado laiko ir poilsiui, bet ne ilgam. Šventei, kuri vyks 2012 m. liepos 1 d. Boston mieste, įgyvendinti reikia įdėti nepaprastai daug pastangų. Todėl šventės pasiruošimo darbai sparčiai vyko net ir per vasaros karščius. O įžengus į rudens sezoną, veiklos greitis dar pagreitėjo.

Džiugina toks didelis susidomėjimas būsima švente

Šventės organizacinio komiteto pirmininkas Marius Žiaugra pristatė jau nuveiktus darbus. ,,Esame pasirašę sutartį su Bostono universiteto ‘Agannis arena’, kur vyks šokių šventės programa, – sakė jis. – Tai sporto arena, kurioje telpa daugiau kaip 6,000 žiūrovų. Čia vyksta ne tik sporto rungtynės, bet ir įvairūs muzikos koncertai bei kiti didesni renginiai. Vieta yra parinkta labai tinkamai, tik 2 mylios skiria ją nuo ‘Sheraton Boston’ viešbučio, kuriame apsis    tos dauguma šventės dalyvių, vyks   šventės pokylis bei kiti renginiai.”      Žiaugra pastebėjo, jog susidomėjimas švente yra didžiulis, nes rugsėjo mėn. viduryje sužinota, kad šventės dalyviams su nuolaida skiriami kambariai ,,Sheraton Boston” viešbutyje jau visi užsakyti. Šventės komitetas turėjo iš anksto sudarytą planą, ką galėtų pasiūlyti, paklausai išaugus. ,,Mums pasisekė, – džiaugėsi  komiteto pirmininkas, – tokiomis pačiomis palankiomis sąlygomis susitarti su netoliese esančiu viešbučiu ‘Marriott Copley Place’.” Abu viešbučiai – ,,Sheraton” ir ,,Marriott” – yra viename iš populiariausių Boston prekybos centrų. Užtrunka tik penkias minutes pėsčiomis nueiti iš vieno viešbučio į kitą, net neišėjus į lauką. Tiesa, neseniai šventės komitetas gavo informaciją, kad jau ir ,,Marriott Copley Place” viešbutyje nebeliko kambarių su taikoma nuolaida birželio 28 d., ketvirtadienio, nakčiai. Todėl Žiaugra ragina šventės dalyvius užsisakyti kambarius ,,Marriott Copley Place” nuo birželio 29 d., penktadienio,  iki liepos 2 d., pirmadienio, o birželio 28 d., ketvirtadienio, nakčiai užsisakyti kambarius ,,Marriott Courtyard Boston Downtown/Tremont’’ viešbutyje, kur komitetui taip pat pavyko gauti nuolaidą. ,,Suprantame, kad iškils nepatogumų dėl viešbučių keitimo, tačiau, norėdami jums padėti, pasirūpinsime, jog penktadienio rytą autobusai pervežtų žmones iš vieno viešbučio į kitą, – sakė Žiaugra. – Atsiprašome už šį nepatogumą. Tuo pačiu kreipiamės į tuos, kurie yra užsisakę daugiau kambarių, negu jiems reikės – atšaukite tuos užsakymus ir atlaisvinkite kambarius kitiems! Tokia jau yra tvarka, kad šventės organizaciniam komitetui teks mokėti viešbučiui baudą, jeigu užsakymai bus atšaukti paskutinę minutę ir kambariai liks neapgyvendinti. Žinoma, mus nepaprastai džiugina, jog yra toks didelis susidomėjimas būsima Tautinių šokių švente”, – baigė Žiaugra. (Daugiau informacijos apie šventę rasti svetainėje: www.sokiusvente2012. org)

Savaitės kursai ,,Dainavoje”

Ką tik čia paminėti organizaciniai darbai tėra tik viena tautinių šokių šventei reikalingo pasiruošimo dalis. Viena iš svarbiausių – tautiniai šokiai ir šventės programa, taip pat šokių atlikėjų paruošimas. Šioje srityje darbuojasi Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI). Likus metams, prieš kiekvieną tautinių šokių šventę LTŠI surengia vienos savaitės kursus ,,Dainavos” stovykloje, Manchester MI, į kuriuos iš įvairių vietovių suvažiuoja grupių vadovai, šokių mokytojai ir padėjėjai bei viena šokėjų pora iš kiekvienos grupės. Kursuose jie mokosi šventės šokių, kad, grįžę į savo vietoves, per ateinančius 10 mėnesių šventei galėtų paruošti savo šokių kolektyvų šokėjus.

Šiais metais tokie kursai ,,Dainavoje” vyko rugpjūčio 7–14 d., į juos atvažiavo apie 70–80 dalyvių iš Čikagos, Toronto, Los Angeles, Boston, Cleveland ir kitų vietovių, įskaitant net Minnesota valstiją. Jauniausiųjų grupę sudarė vyresni nei 18 metų studentai, atvykę su noru tapti pavyzdiniais šokėjais, ir šokių vadovų padėjėjai. Vyresniųjų gretas sudarė jau patyrę įvairaus amžiaus tautinių šokių grupių vadovai ir mokytojai, tarp jų – XIV Tautinių šokių šventės meno vadovai Vida Brazaitytė iš Čikagos ir Romas Jonušonis iš Toronto. Į kursus iš Lietuvos atvyko vyriausiasis šventės choreografas Vidmantas Mačiulskis.

Visiems sekmadienį suvažiavus į ,,Dainavą”, vyko susipažinimo vakaras, kurio metu kiekvienas kursų dalyvis prisistatė, o prie lengvų užkandžių turėjo progos pabendrauti su senais pažįstamais, užmegzti naujas draugystes.

Šventėje – 25 šokiai

Nuo pirmadienio prasidėjo rimtas darbas. Savaitės dienotvarkė mažai keitėsi: kasdien kiek po 7 val. ryto visus švilpuku prikeldavo stovyklos komendantas Gintaras, 8 val. prasidėdavo pusryčiai, o jau 9 val. visi eidavo į pagrindinę salę. Po raumenų apšilimo ir tempimo pratimų prasidėdavo šokių mokinimas. Šventės repertuarą sudaro 25 šokiai, atliekami skirtingo amžiaus grupių: vaikų, jaunių, studentų, suaugusiųjų ir pagyvenusiųjų. Kiekvienas mokytojas savaitės metu mokė po kelis šokius. Nors mokytojai buvo skirtingo būdo ir temperamento, tačiau visi laikėsi tam tikros nustatytos tvarkos: šokio mokinimas prasidėdavo nuo šokiui būdingų žingsnių kartojimo, kuriuos galėjo mokytis visi kursų dalyviai. Šokio choreografijos mokėsi tik tie, kurie, grįžę į savo vietoves, tą šokį mokins. Likusieji tuo metu galėjo atsipūsti: stebėti pamoką ar pasidžiaugti ,,Dainavos” nuostabia gamta.
Kasdien reikėjo išmokti po 4–5 šokius. Šokių mokytojai ir atlikėjai bandė išmokti kuo daugiau – pietų pertrauka buvo trumpa, po jos visą likusią dieną iki pat vakaro šokėjai bei mokytojai sukosi, trypė, prakaitavo, mokydamiesi sudėtingų šokių žingsnių ir figūrų.

Po vakarienės vyko kaskart vis skirtinga vakaro programa. Iš Boston atvykęs XIV Tautinių šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkas Žiaugra perskaitė pranešimą apie ateinančią šventę. Komiteto narė bei kursų dalyvė Rūta Mickūnienė papasakojo apie grupių registraciją. Vidmantas Mačiulskis kalbėjo apie 2014 m. Lietuvoje vyksiančią dainų šventę, rodė vaizdus iš įvykusios Baltijos šalių studentų šventės ,,Gaudeamus”.

Dalyviams buvo smagu geriau susipažinti per laužo ir talentų vakarus. Tą savaitę vyko ir visuotinis LTŠI narių suvažiavimas. Po pilnos dienos programos daug kas galėjo jausti nuovargį, bet jaunesni dar pasilikdavo pabendrauti savo grupelėse, tik ne iki vėlumos, nes rytinis Gintaro švilpukas miegaliams buvo negailestingas.

Apie kursus ir būsimą šventę – iš pirmų lūpų

Kursuose dalyvavusios bostoniškės Rūta Mickūnienė, Audra Mickūnaitė ir Monika Bernotaitė mielai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais.

Rūta LTŠI kursuose dalyvavo jau ketvirtą kartą, Audra – antrą, o Monikai tai buvo pirmoji patirtis. Rūta tautinių šokių pradėjo mokinti Connecticut valstijoje, šiuo metu ji aktyviai dalyvauja Boston ,,Sambūryje”, kur ateinančiai šventei ruošia pagyvenusiųjų šokėjų grupę.

,,Iš paskutiniųjų kursų, kuriuose dalyvavau 1995 m., turiu malonių prisiminimų, – prisimena Rūta. – Šį kartą kažkaip man net labiau viskas patiko – ir oras, ir maistas buvo puikus. Taip pat įspūdį padarė, jog ypač sunkiai visi dirbome. Apimdavo didžiausias pasitenkinimas, kai buvo išmokstamas šokis, taip pat kai į rankas gavome DVD, iš kurio parvažiavę namo mokinsime kitus. Vidmantas Mačiulskis – toks dinamiškas! Mokinomės penkis jo šokius: skirtingi, smagūs šokti.”

Su Rūta į kursus atvažiavo ir jos dukra Audra. (Be jų buvo dar viena mamos ir dukros pora: Audra ir Rima, atstovaujančios Lemont ,,Spinduliui”). Audra Mickūnaitė tautinius šokius šoka nuo mažens. Prieš paskutiniąją Los Angeles mieste vykusią šokių šventę Audra tapo Boston ,,Sambūrio” vadovo Tomo Mikuckio padėjėja. Anot Audros, palyginti su prieš ketverius metus vykusiais kursais, šį kartą atvyko daugiau dalyvių, atstovaujančių didesniam šokių kolektyvų skaičiui. Ypatingą įspūdį paliko Mačiulskis ir jo požiūris į besivystantį tautinių šokių meną: ,,Mes pamatėme, kad galima įvesti naują choreografiją, ir tai mane skatina toliau dalyvauti tautinių šokių veikloje.” Audra taip pat paminėjo, kad kitais metais ,,Sambūris”, Onos Ivaškienės įsteigtas 1937 m., švęs savo 75 metų veiklos sukaktį. ,,Tautinių šokių šventė Boston bus kartu ir ‘Sambūrio’ jubiliejaus šventė!” –   džiaugėsi Audra.

Audra ir kita kursų dalyvė Monika Bernotaitė bus vadovo Mikuckio padėjėjos šventės šokius mokinant ,,Sambūrio” jaunius ir studentus. Studentų grupėje Los Angeles vykusioje šventėje šokusios Audra ir Monika panoro, kad jų bendraamžiai šoktų ir 2012 m. šventėje. Tiesa, šiuo metu grupė yra išsisklaidžiusi po įvairius universitetus skirtinguose miestuose ir suburti visus į vieną repeticijų vietą yra sudėtinga. Tačiau Monika tiki, jog jai pavyks tai įvykdyti. Pasirinkusi Rytų Europos srities studijas, antruosius universiteto metus ji praleido Lietuvoje, kur jai teko dalyvauti Tūkstantmečio dainų šventėje. Monika pajuto stiprų norą išlaikyti ryšį su tautiniais šokiais ir lietuvių bendruomene. Grįžus į JAV paaiškėjo, kad Monika turi pakankamai mokslo kreditų, todėl  galės savo mokslus užbaigti semestru anksčiau. Tai sutapo su Monikos planais – grįžusi į Boston nuo naujųjų metų galės daugiau dėmesio ir jėgų skirti studentų šokių grupei ir ją tinkamai paruošti šokių šventei. Šypsodamasi Monika pridūrė: ,,Galite įsivaizduoti, kaip mano pažįstami amerikiečiai nustebę pažvelgia į mane, kai, paklausta, kas man geriausiai patiko iš praėjusios vasaros, atsakau, kad, nors ir praleidau šešias savaites Rusijoje besimokindama rusų kalbos, man maloniausias laikas buvo viena savaitė Mičigano valstijoje besimokinant lietuvių tautinių šo  kių!”

,,Dainavoje” didelę dalį kursų dalyvių sudarė 18–30 metų tautinių šokių entuziastai. Jie, grįžę į savo namus, paruoš daugiau kaip tūkstantį šokėjų, kurių didesnė dalis yra jaunimas. Taip per tautinius šokius sena karta suartėja su jauna karta, susitinka seni draugai, užsimezga naujos pažintys, suartėja gimtoji tėvynė ir užjūryje gyvenantys lietuviai, o senos tradicijos pinasi su naujomis meno išraiškomis. XIV Lietuvių tautinių šokių šventė, vyksianti Boston 2012 m., yra mūsų paveldo ir vertybių šventė! 

sok
XIV Tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas Marius Žiaugra su šventės meno vadove Vida Brazaityte.

danc
Tautinių šokių kursų dalyviai stebi pamoką: priekyje Vilija Yčaitė (Toronto); pirmoje eilėje iš kairės Rūta Mickūnienė ir Audra Mickūnaitė (abi iš Boston), Vytautas Banys (Hamilton), Lidija Polikaitienė (Čikaga); stovi Tomas Mikuckis (Boston).

sok