Draugijos posėdyje kalba Nora Aušrienė.


Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija tęsia savo veiklą

ONA RADZEVIČIENĖ

Prabėgo auksaspalvė vasara, ir vėl sugrįžome į namus, kas iš gimtosios Lietuvos, kas keliavę po Ameriką ar kitas šalis, kas šiaip paatostogavę. Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija (PDPD) tęsia savo veiklą. Rugpjūčio 30 dieną draugijos nariai susirinko aptarti savo veiklą, planuoti rudens darbus. Kaip gera buvo vėl visiems pabūti drauge, pasidalinti vasaros įspūdžiais, pasmaguriauti lietuviškais saldumynais, o taip pat ,,nepakartojamu” kunigo Antano Saulaičio brazilišku desertu ,,Abacate”.

Posėdis pradėtas malda, po to perskaitytas praeito posėdžio, įvykusio š. m. birželio 14 dieną, protokolas. Po iždininkės Vilijos Aukštuolienės ataskaitos ir PDPD pirmininko kun. dr. Valdo Aušros pranešimo buvo planuojami draugijos darbai.

Psichologinės pagalbos linija pasiruošusi Jums padėti

Nutarta atnaujinti reklamą apie Psichologinės pagalbos liniją, platinti skrajutes mokyklose, parapijose, atnaujinti skelbimus lietuviškuose laikraščiuose. Paskutiniu metu žymiai sumažėjus skambučių į šią liniją skaičiui, neaišku, ar mūsų tautiečiai patys ,,susitvarko” su savo problemomis, ar tiesiog nežino, kur kreiptis ištikus nelaimei, ar neišdrįsta pasipasakoti savo bėdų. PDPD nariai yra pasirengę jus išklausyti ir padėti išspręsti problemas. Besikreipiantieji pagalbos, iškilus reikalui, bus nukreipiami pas specialistus, kur galės gauti psichologų, teisininkų, socialinių darbuotojų ir galbūt gydytojų kvalifikuotą pagalbą. Jei reikės daugiau susitikimų su specialistais, o asmenys bus neįgalūs susimokėti, PDPD planuoja apmokėti dvi konsultacijas. Į Psichologinės pagalbos liniją skambinkite nemokamu telefonu 1-866-438-7400. Jūsų skambučiai yra laukiami pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Buriamos savitarpio pagalbos grupelės

Rudenį numatoma atnaujinti savitarpio grupelių užsiėmimus. Spalio 4 dieną Ziono parapijos patalpose (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL) rinkosi asmenys pasikalbėti apie problematišką bendravimą šeimoje, taip pat tie, kurie yra priėję ar peržengę skyrybų slenkstį. Užsiėmimai, kuriuos ketvirtadieniais 7 val. v. veda kun. Aušra ir psichologė Rasa Cicėnienė, tęsis 8 savaites. Užsiregistruoti galima tel. 708-422-1433 arba el. pašto adresu zionlithlutheran@aol.com.
Antrasis būrelis renkasi Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Jį veda kun. A. Saulaitis ir psichologė Saulena Antanavičienė. Užsirašyti galite misijos tel. 630-257-5613 arba el. pašto adresu matulaitismission@sbcglobal.net.

Būsimi projektai ir sumanymai

Pavasariop draugija vėl planuoja rinkti panašias savitarpio pagalbos grupeles, kuriose kviečia dalyvauti tiek buvusius, tiek ir naujus dalyvius.

Lapkričio mėnesį planuojamas paskaitų ciklas ,,Narkotikai tarp paauglių”, ,,Kaip atpažinti pirmuosius narkotikų vartojimo požymius”, ,,Patyčios”. Jas skaitys psichologė Saulena Antanavičienė. Tikslios datos ir vieta bus paskelbtos vėliau.

Socialinė darbuotoja V. Aukštuolienė ves seminarus ir konsultuos vyresnio amžiaus žmones socialiniais klausimais, pamokys, kaip užpildyti anketas ir paruošti atitinkamus dokumentus socialinėms lengvatoms gauti.

Tarp draugijos narių vyksta diskusijos, kaip geriau padėti žmonėms ištikus nelaimėms. Šiais metais planuojama apmokyti draugijos narius, ypač budinčius savanorius, kurie galėtų ne tik išklausyti bei paguosti, bet ir suteikti kvalifikuotą pagalbą. Bus organizuojami apmokymai ,,Menthal Health First Aid”.

Numatyta visuotinio suvažiavimo data

Nuveiktam darbui apibendrinti ir planuojant ateities darbus, jau numatyta visuotinio PDPD rinkiminio suvažiavimo data. Suvažiavimas įvyks 2013 m. vasario 24 dieną 2 val. po pietų. Kviečiame dalyvauti ne tik draugijos narius, bet visus, kurie yra neabejingi kitų žmonių bėdoms ir nelaimėms. Kviečiame ne tik dalyvauti suvažiavime, bet ir prisijungti prie draugijos veiklos. Laukiami visi, o ypač psichologai, dvasininkai, socialiniai darbuotojai, gydytojai, taip pat studentai, studijuojantys teologiją, psichologiją, socialinius mokslus. Džiugu pastebėti, kad draugijos narių skaičius auga, kad prie mūsų gretų prisijungia vis daugiau naujų žmonių. PDPD tel. 708-422-1433.


Iš k.: Vilija Aukštuolienė, Rasa Cicėnienė ir Ona Radzevičienė.

Juozo Križinausko nuotraukos