desim
Dešimtokai, vadovaujami tautodailės mokytojos Irenos Šaparnienės, gražiai papuošė sceną Vėlinių minėjimui. Laimos Apanavičienės nuotr.

Iš mokyklos dienoraščio: Derlingas ruduo


AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Štai ir prabėgo pirmieji du naujųjų mokslo metų mėnesiai. Atrodo, kad šie mokslo metai bus vėl įdomūs, nes kaip sakoma, ,,gera pradžia – pusė darbo”.
Pavydžiu ne tik mokinukams, lankantiems ČLM, bet ir pati sau, mat turiu galimybę kiekvieną šeštadienį praleisti šioje mokykloje. Jums turbūt įdomu, kodėl? Ogi todėl, kad čia labai daug talentingų ir išradingų mokinukų, sumanių mokytojų ir visada pasiruošusių padėti tėvelių.

Aplankykit mūsų mokyklą šeštadienį, pamatysit, kiek čia veiksmo. Jus pasitiks budintys tėveliai, kurie ne tik padeda rinkti lėšas mokyklai pardavinėdami įvairias dovanų korteles, bet ir vis dar gražina Jaunimo centrą, dažo klases, paveikslais puošia sienas, daro kitus būtinus darbus.

Nuo tėvelių neatsilieka ir vaikučiai. Rugsėjo paskutinį šeštadienį, mokytojos Juritos Tamošiūnienės padedami, jie suorganizavo įspūdingą rudeninę parodėlę. Ji jau tampa tradicine, nes mokykloje vyko trečiąjį kartą. „Rodos dar taip neseniai kvatojo auksaplaukė vasara, o štai į metų duris jau beldžiasi darganotas ruduo. Variu pasidabino medžiai, raudonais karoliais puošiasi šermukšniai. Rudeninės kraitės pilnos obuolių, slyvų, kriaušių, bulvių, morkų, kopūstų. Miškai kaip niekad pilni uogų ir grybų. Visi – seni ir jauni, maži ir dideli – džiaugiamės Dėdės Rudenėlio gausiu derliumi!” – tokiais žodžiais kreipėmės į mokinukus ir tėvelius ir jau kitą šeštadienį sulaukėme įspūdingų darbų – čia ir pūkuotasis voras, ir „kopūstinės” močiutės, o jau gėlių ir spalvų margumynas! Ėjo ir ėjo klasės draugai žiūrėti šių darbelių, o mes visus gražiausių darbelių autorius apdovanojome bilietais į Brookfield zoologijos sodą. Mūsų kiškiukai, darželio ir ratelio vaikučiai tokias Rudenėlio šventes šventė ir klasėse, kas rovė ropę, kad moliūgų ir kitų daržovių svorį ir apimtį matavo, o kas ir duonutę iš naujų kviečių derliaus kepė.

Tą patį šeštadienį šeštokai su tėveliais ir mokytoja aplankė Balzeko lietuvių kultūros muziejų, kur ne tik apžiūrėjo labai įspūdingą ekspoziciją apie Sibirą, tremtį, bet taip pat pamatė labai įdomiai sukurtą filmą ,,Gyveno senelis ir bobutė” apie vienos šeimos istoriją Sibire.

Aišku, visi džiaugėsi galėdami paliesti šiltą gintaro gabalą, apsiauti klumpes vaikų muziejuje ir sudainuoti „Gimimo dienos” dainą muziejaus įkūrėjui Stanley Balzekui, Jr, kuris tą dieną šventė savo 87ąjį gimtadienį. S. Balzekas, negailėjo gerų patarimų šeštokams, o jiems buvo labai smagu susipažinti su muziejaus įkūrėju.

Šis ruduo tikrai labai derlingas. „Užderėjo” ypatingų svečių iš Lietuvos. Čiurlionio galerija pražydo Osvaldo Jablonskio akvarelėmis „M. K. Čiurlionio Lietuva” ir Egidijaus Rudinsko raidžių grafika. Šios parodos kuratorius, Kauno galerijos „Meno parkas” vadovas Arvydas Žalpys apžiūrėjo mokyklą, pabendravo su mokytojais ir moksleiviais, o mes turėjome progos pasigrožėti ramiais rudeniškais ir ne tik Lietuvos vaizdais.

Visą spalį moksleiviai skaitė vaikų rašytojo Vytauto Račicko kūrinius ir atsakinėjo į klausimus, kuriuos jiems paruošė mokyklos bibliotekininkė Dovilė Ruscitti. Spalio 22 d. rašytojas aplankė mokyklą, susitiko su mokinukais, atsakinėjo į jų klausimus, skaitė ištraukas iš savo kūrinių ir dalijo autografus. Moksleiviai turbūt pirmą kartą pamatė „gyvą” rašytoją, kurio nemažai knygų galima rasti ir mūsų bibliotekoje.

Spalio 29 d. visus atvykusius į mokyklą jau kieme pasitiko liaudiškos melodijos. Mat tą dieną mokykloje vyko Dainų diena. Salėje aplink rudeniškai jaukų laužą šokome, žaidėme liaudiškus žaidimus, dainavome liaudiškas dainas, padedami muzikos mokytojų. Ir labai džiaugėmės, kai mus aplankė Kauno valstybinio dramos teatro vadovas, aktorius Egidijus Stancikas. Jis mažiesiems skaitė ištraukas iš „Mažojo princo”, „Bremeno muzikantų”, o vyresniesiems – nuostabias eiles apie Lietuvą. Susijaudinęs aktorius džiaugėsi matydamas, kaip mūsų mokykla išaugo nuo jo praėjusio lankymosi čia prieš keletą metų, ir pagyrė mus sakydamas, kad mūsų patriotiškumo ir meilės Tėvynei reikėtų pasimokyti daugeliui gyvenančių pačioje Tėvynėje.

Kaip dar vienas tų žodžių įrodymas buvo ir ČLM mokytojų dalyvavimas „Draugo” 102-ojo gimtadienio iškilminguose pietuose. Mes, mokytojai, norime rodyti pavyzdį savo mokinukams ir jų tėveliams, nes esame įsitikinę, kad lietuviška spauda yra labai svarbi jaunajai kartai. Dažnai spausdinama šiame laikraštyje vaikų kūryba, kaip, beje, ir įamžintos mūsų mokyklos įdomiausios akimirkos. Skelbiamės mes ir „Amerikos lietuvyje”. Spausdintas žodis – vienas iš neįkainojamų turtų, tad džiaugiamės mokyklos draugyste su lietuviška išeivijos spauda.

Lapkritis mokykloje, kaip ir kiekvienoje lietuviškoje šeimoje, prasidėjo susikaupimu – Vėlinių paminėjimu. Jos sužibo ne tik žvakučių ugnelėmis, bet ir pamąstymu, pasak V. Mačernio, „...Prisirenka širdy daug ilgesio, daug meilės / Berašant rudenio žodžius. / Netrukus kris ant tako snaigės / Ir nebebus jau taip jauku – / Viskas pasauly vieną kartą baigias. Kartu neamžinas ir tu – žmogus.”

O tada jau stebuklingas švenčių laukimas. Tegul jis būna dvasingas ir kupinas gėrio…


taut
Tautodailės mokytoja Jurita Tamošiūnienė su mokinėmis (iš kairės) Indre, Gabriele ir Ema, dalyvavusiomis rudenėlio šventėje ir laimėjusiomis bilietus į Brookfield zoologijos sodą. Audronės Sidaugienės nuotraukos

moks
Kauno valstybinio dramos teatro vadovas, aktorius Egidijus Stancikas

frotting
Šeštokai aplanko Balzeko lietuvių kultūros muziejuje