Jūratė Kazickaitė Altman

išrinkta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Metų žmogumi”Chicago, IL

KARILĖ VAITKUTĖ

Malonu, kad tarp mūsų, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių, yra gausus būrys asmenų, kurie savo darbais ne tik garsina lietuvių ar Lietuvos vardą pasaulyje, tačiau ir paties pasaulio veidą mėgina keisti į gerąją pusę. Tokius asmenis kasmet pagerbia Balzeko lietuvių kultūros muziejus, jiems suteikdamas ,,Metų žmogaus” vardą. Šiemet muziejuje bus pagerbta neeilinė asmenybė – Jūratė Kazickaitė Altman.

Jūratė Kazickaitė yra žurnalistė ir rašytoja, ilgą laiką besidarbavusi nukentėjusiųjų nuo karo ir karo pabėgėlių gynimo srityje. Jūratė gimė 1943 metais Lietuvoje, Juozo ir Aleksandros Kazickų šeimoje. 1947 metais ji, kartu su tėvais ir didžiule pokario pabėgėlių emigrantų banga, pasiekė Jungtinių Amerikos Valstijų krantus. Baigusi Trinity kolegiją Washington, DC, Jūratė savanore išvyko į Keniją, kur dirbo mokytoja. Žurnalistės karjerą Jūratė pradėjo žurnale ,,Look”. Tuo metu ji, kaip laisvai samdoma fotokorespondentė, išvyko į karo apimtą Vietnamą ir buvo sužeista Khe Sangh mūšio metu 1968 metais. Vėliau dešimtį metų Jūratė Kazickaitė dirbo naujienų agentūros ,,Associated Press” korespondente ir rašė apie įvairius įvykius, tarp jų – ir karą Artimuosiuose Rytuose 1973 metais. Prezidento Jimmy Carter laikotarpiu Jūratė Kazickaitė dirbo Baltųjų rūmų korespondente, o vėliau – laikraštyje ,,The Washington Star”.

Jūratė Kazickaitė yra keleto knygų apie Amerikos moterų istoriją bendraautorė, tarp jų – ,,Susan B. Anthony Slept Here” ir ,,War Torn: Stories of War from the Women Reporters Who Covered Vietnam”. Jūratė taip pat redagavo savo tėvo memuarų knygą ,,Vilties odisėja”, kurioje pasakojama jos šeimos istorija – pasitraukimas iš Lietuvos po Antrojo pasaulinio karo, įsikūrimas Amerikoje, dalyvavimas Lietuvos politiniame ir ekonominiame gyvenime Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 metais.

Būdama ištikima karo pabėgėlių gynėja, Jūratė Kazickaitė dirbo Moterų pabėgėlių komisijos valdyboje. Ji nuolat lankė tuos, kurie išgyveno krizes Bosnijoje, Ruandoje, Pakistane ir Afganistane, buvo jų gynėja Washington, DC. Dalyvaudama Charlie Rose televizijos laidoje 1996 metais ji amerikiečiams pasakojo apie moterų ir vaikų kančias karo draskomoje Bosnijoje, o 2002 metais – apie savo patirtį dirbant karo korespondente Vietname. 2007 metais Jūratė studentams dėstė kursą ,,Moterys ir karas: iš Vietnamo į Iraką” New York University. 2010 metais Kazickaitė buvo apdovanota ,,Laisvės apdovanojimu”, kurį jai suteikė Tarptautinis gelbėjimo komitetas. 2010 metais žemės drebėjimui nusiaubus Haiti, Jūratė, kartu su keletu bendraminčių, įsteigė organizaciją ,,Teach the World Online”, kurios savanoriai darbuotojai moko anglų kalbos jaunimą, gyvenantį besivystančiose šalyse.

Jūratės Kazickaitė, būdama Kazickų šeimos fondo prezidente, padeda dirbti filantropinį darbą ir savo šeimos nariams. Kazickų šeimos fondas remia švietimo projektus, kultūrines programas Lietuvoje, dalina stipendijas studentams, remia Baltijos šalių studijų programas Yale ir Washington universitetuose. Jūratė taip pat yra The Evan B. Donaldson Adoption Institute, Veteran Feminists of America, the Carnegie Hill Neighbors organizacijų valdybų narė. Neseniai Jūratė pradėjo verslininkės karjerą Lietuvoje, šiuo metu ji yra dviejų mažmeninės prekybos įmonių Vilniuje savininkė.

Jūratė Kazickaitė yra ištekėjusi už Roger C. Altman. Pora augina tris vaikus ir gyvena New York.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia visus pagerbti Jūratę Kazickaitę Altman jai skirtame pokylyje šių metų gruodžio 1 dieną. Daugiau informacijos teikiame tel. 773-582-6500. \