ns

Gedimino lituanistinė mokykla.  Jono Kuprio nuotraukos

Iš širdies

ANGELĖ KAVAKIENĖ
JAV LB WaukeganLake County apylinkès pirmininkèė

Šventės būna įvairios – didelės ir mažos, linksmos ar iškilmingos, visuotinės ar vietinės reikšmės. Ir visokių mums reikia. Kada sužinojome, kad pas mus šiaurėje lankysis pats arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, iš tiesų susijaudinome – ne dažnai, gal kartą per šimtą metų pas mus lankosi tokie garbingi svečiai. Ir iš tikro, jo sutikimui ruošėmės, dirbome keletą mėnesių, o likus keletui dienų iki renginio daugelis net negalėjome miegoti.

Tačiau, kai į mūsų Gedimino lituanistinę mokyklėlę, lydimas Nerijaus Šmerausko, įėjo arkivyskupas, visiems nusišypsojo savo miela, sakyčiau, kone nedrąsia šypsena, nuo širdies nusirito sunkus akmuo – supratome, kad pas mus apsilankė savas svečias, o ne aukštas pareigūnas iš Lietuvos. Kartu su arkivyskupu į šventę atvyko ir Vilniaus universiteto dr. Irena Vaišvilaitė.

Nebuvo nuobodžių prakalbų, tiesiog pasikalbėjome tarpusavyje, paliesdami mus jaudinančias temas, po to pažiūrėjome trumpą mokinių programėlę. Na, ir kas, kad kai kam karūna vis smuko nuo galvos, o kai kas supainiojo eilėraščio žodžius. Praeis daug metų, užsimirš daugelis mažesnių ir didesnių švenčių, tačiau, esu įsitikinusi, daugelis vaikų prisimins, kaip jie koncertavo arkivyskupui – jaudindamiesi ir iš širdies.

Po susitikimo mokykloje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios Mundelein seminarijos pagrindinėje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje, kurios nepaprastas grožis ir ją supantis miškas jau savaime kvietė dvasiniam susikaupimui. Pasak kunigo Gedimino Jankūno, 1926 metais šioje seminarijoje lankėsi lietuvių arkivyskupas palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Iškilmingos Mišios ilgam liks visų mūsų širdyse. Daugelis mūsų pirmą kartą matė, kad Mišias, skirtas Lietuvos vardo ir Evangelijos atėjimo į Lietuvą tūkstantmečiui paminėti, aukotų tiek dvasiškų tėvų.

Arkivyskupas Tamkevičius savo kalboje pasakojo apie šv. Brunono atvykimą į Lietuvą: ,,Prieš vykdamas į baltų kraštus, jis jau degė meile dievui ir tiems nepažįstamiems žmonėms, kuriems norėjo paskelbti gerąją naujieną. Evangelija jam buvo gyvenimą teikianti jėga.” Arkivyskupo pamokslas paskatino ne vieną mūsų susimąstyti apie mus pačius, apie mūsų dvasingumą ir mūsų santykius ne tik su bažnyčia, bet ir su mus supančiais žmonėmis.  

Mišioms vargonavo Algimantas Barniškis, o Valerijos Bagdonavičiūtės, Daivos Vaikutės, Ligitos Barniškienės ir Vilijos Vakarytės giesmės spaudė ašaras ne vienam dalyvavusiam. Mišių metu į bažnyčią buvo atnešti šventei paaukoti ,,Smilgos” kavinės savininko suspaustas įspūdingo dydžio lietuviškas sūris, ,,Racine Bakery” iškeptas duonos kepalas, kuriuos nešė liaudies šokių kolektyvo ,,Klumpė” vadovė Ingrida Špokienė ir šokėjas Raimondas Steponavičius.

Po Mišių dalyviai susirinko seminarijos valgykloje pasivaišinti, tiesiogiai pabendrauti su arkivyskupu Tamkevičiumi, mokslininke I. Vaišvilaite. Svečiams koncertavo liaudies šokių kolektyvas ,,Laumė”, vaikų šokių grupė ,,Dance-Duo”. Kaip paprastai ,,šiaurėje”, gal kas geriau pavyko, gal kas – mažiau, tačiau tikrai netrūko nuoširdumo, šilumos, noro gražiai priimti svečius, kas yra sena gera lietuviška tradicija.

O pabaigai, kaip priimta padorioje visuomenėje, lieka tik padėkoti šventės rengėjams – JAV LB WaukeganLake County valdybai bei Gedimino lituanistinės mokyklos mokytojoms bei tėveliams. O ypatingą ,,ačiū” norime tarti kun. Jankūnui, šiuo metu studijuojančiam doktorantūroje Mundelein seminarijoje. Jo nepaprastas sugebėjimas bendrauti su žmonėmis, sutelkti juos bendram darbui, koordinuoti šventės eigą ir mūsų darbus padėjo mums suruošti šią gražią šventę, ilgam liksiančią mūsų atmintyje ir širdyse.

n


n


n

n

n


n

n

n

n


n


n


n