varn
Karis Petrulis iš Los Angeles tapo kaulų čiulpų donoru.
Danguolės Varnienės nuotr.

Padarykite ,,gerą darbelį” – tapkite donorais

DALIA CIDZIKAITĖ


Kiekvieną dieną daugiau nei 6,000 žmonių, sergančių leukemija, limfoma ir kitomis gyvybei pavojingomis ligomis, tikisi sulaukti kaulų čiulpų donoro. Daugumai šiomis ir panašiomis ligomis sergančių žmonių čiulpų persodinimas yra geriausia ir vienintelė viltis pasveikti. Apie 30 proc. tokių ligonių donorą suranda tarp savo šeimos narių, likę 70 proc. turi pasikliauti svetimų žmonių geranoriškumu. Šiuo metu tik 4 iš 100 sergančiųjų sulaukia taip laukiamo čiulpų persodinimo.

Lapkričio mėnuo Amerikoje yra paskelbtas kaulų čiulpų mėnesiu (National Marrow Awareness Month), siekiant atkreipti sveikų žmonių dėmesį į čiulpų donorų trūkumą ir paraginti juos tokiais tapti. Tam tikslui Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurta programa ,,Be The Match”, kuri kaupia informaciją apie būsimus donorus ir, reikalui esant, kreipiasi su prašymu tapti donoru ir taip padėti konkrečiam ligoniui.

Su kvietimu tapti čiulpų donorais jau kuris laikas keliauja ir JAV lietuviams gerai žinoma Los Angeles gyvenanti Danguolė Varnienė. Save vadinanti kaulų čiulpų aktyviste, Danguolė tokiam žingsniui ryžosi po to, kai staiga susirgo jos dukra Darija.

Kaip jau buvo skelbta spaudoje, Darijai Varnaitei neseniai buvo nustatytas autoimuninis sutrikimas – aplastinė anemija (Aplastic Anemia). Ši liga nėra vėžys, ji priklauso kraujo gamybos sutrikimo ligų grupei, kur pagrindinis ligos požymis yra naujų sveikų kraujo ląstelių, kurias gamina kaulų čiulpai, nesubrendimas. Todėl Darijai reikėjo surasti kaulų čiulpų donorą.

Danguolė Varnienė prisimena, jog tą pačią savaitę, kai internete pasirodė žinutė apie jos dukros ligą, buvo surasti net du Darijai tinkantys donorai. Praėjusi terapijos kursą, šiuo metu Darija ilsisi ir tikisi, jog gal kaulų čiulpų persodinimo jai neprireiks. Kaip pastebi Danguolė, terapija paprastai yra tik gydymas, bet ne vaistas. Išgydanti priemonė būtų kaulų čiulpų persodinimas. Kol kas Darijos tyrimų rezultatai teikia vilties, jog tolesnio žingsnio – kaulų čiulpų persodinimo – jau neprireiks.

Kol Varnų šeima laukia ir viliasi, Varnienė keliauja po JAV ragindama lietuvaičius tapti čiulpų donorais. Didelis programos privalumas yra tai, jog, norint tapti donoru, nereikia vykti į ligoninę ar medicinos centrą – tereikia užsisakyti taip vadinamą ,,Be The Match” donoro rinkinį (kit). Varnienė, vasarą lankydamasi Los Angeles skautų stovykloje Rambyne, ir Lietuvių tautinių šokių instituto, kurios valdybos pirmininkė ji yra, surengtuose savaitės kursuose Dainavos stovykloje, visus kvietė tapti ,,Be The Match” programos dalyviu.

Ilgus metus Los Angeles šokių ansambliui ,,LB Spindulys” vadovaujanti Danguolė pasidžiaugė, jog skautų stovykloje Rambyne į programą užsirašė ne tik jauni tėveliai, bet ir jos vadovaujami jauni šokėjai. Kiekvienas jų turėjo užpildyti anketą, taip pat duoti seilių mėginėlį. Norint tapti donoru, yra tam tikri reikalavimai – negali būti vyresnis nei šešiasdešimties metų, turi nesirgti rimtomis ligomis, nevartoti vaistų. Seilių tepinėliui paimti reikia keturių mėginėlių, paimtų iš burnos. ,,Tai labai paprastas dalykas, – sako Varnienė, – keturių tepinėlių rinkinys jau yra paruoštas, telieka atlikti visus žingsnius, kaip nurodyta, sudėti viską į vieną voką, kuris turi savo numerį (bar code), ir išsiųsti nurodytu adresu: National Marrow Donor Porgram Repository, 711 5th St. SW Ste 6, St. Paul, MN 55112-9906. Informacija apie žmones, sutikusius, esant reikalui, tapti donorais, yra laikoma tol, kol žmogui sueina 61 metai. Vienintelis dalykas, kurio prašo programa – išsikrausčius kitur, pranešti apie pasikeitusį savo adresą.

Vien tik Dainavoje ir skautų stovykloje tapti donorais užsirašė 50 lietuvaičių. ,,Kur tik važiuoju, visur siūlau savo draugams ir sutiktiems žmonėms užsirašyti į programą, – sako Varnienė. – Malonu girdėti, kai, paraginti tai padaryti, kiti atsako, jog jie jau yra užsirašę.”

Tokia aktyvi Varnienės veikla padėjo surasti dar vieną lietuvaičių Lino ir Astos Balčiūnų šeimą iš Detroit miesto, kurių dukra Karolina serga ta pačia liga, kaip ir Darija. Varnienė, vasarą lankydamasi Dainavoje, planavo susitikti su Karolinos mama, deja, tą savaitę Karolinai kaip tik buvo taikoma terapija. ,,Keistas dalykas, – stebisi Varnienė, kad iš milijono atvejų atsirado dvi lietuvaitės, sergančios ta pačia liga.” Paskutinėmis žiniomis, Karolinai taip pat jau yra surastas donoras.

Pasak Varnienės, šiuo metu jai svarbu ne tik padėti savo dukrai bei Karolinai, bet ir stengtis, jog ir Lietuva turėtų priėjimą prie JAV ,,Be The Match” programos. Jos duomenimis, šiuo metu Amerikoje į programą yra užsirašę 9 milijonai donorų, visame pasaulyje – 6 milijonai. Tad iš viso galima pasirinkti net iš 15 mln. donorų. Varnienė sako, jog jos užduotis – į donorus įrašyti kuo daugiau lietuvių, kad ir jie turėtų tokias pat galimybes susirgus pasinaudoti donorų programa.

,,Esame laimingi, kad mums nereikėjo metų metais laukti tinkamo donoro, – džiaugiasi Varnienė, – bet mes vis tiek raginame draugus ir pažįstamus ne tik tapti kaulų čiulpų, bet ir kraujo donorais.” Danguolės nuomone, tai būtų ypač geras skautiškas ir tarptautinis ,,geras darbelis”.

Liga gali užklupti netikėtai kiekvieną iš mūsų, neklausdama nei mūsų amžiaus, nei profesijos, nei lyties. Milijonai žmonių visame pasaulyje sutinka tapti kaulų čiulpų donorais. Tai nesudėtinga – nieko nekainuoja, neskauda ir nieko neatima. Paskirkite minutę laiko ir tapkite programos ,,Be The Match” dalyviu. Daugiau informacijos rasite internete adresu: www.bethematch.org arba www.joinmarrow.org (spauskite ,,Join the Registry – Join Now”).


donr
Skautų stovykloje Rambyne Danguolė Varnienė (d.) surengė kaulų čiulpų donorų užrašymą.

varn