muza
Mūza Rubackytė ir Stefan Lano.Dmitrij Matvejev nuotr.

Muzika, nežinanti nei sienų, nei laiko ribų

RAMUNĖ LAPAS

Lapkričio 12 d. Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje prasidėjo II Vilniaus fortepijono muzikos festivalis, skirtas Ferenc Liszt gimimo 200-osioms ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties 100-osioms metinėms pažymėti. Pradžios koncerte šeštadienį sausakimšoje Filharmonijos salėje du Liszt koncertus atliko festivalio sumanytoja ir meno vadovė profesorė Mūza Rubackytė, Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui dirigavo svečias iš Šveicarijos Stefan Lano.

Staigmenos teks palaukti

Atidarymo koncerte, pavadintame ,,Uošvis ir žentas”, išgirdome ištraukas iš Richard Wagner operų ,,Tristanas ir Izolda” bei ,,Niurnbergo meisterzingeriai”. Programos sumanymas – sujungti milžinus, Wagner ir Liszt. Spaudos konferencijoje lapkričio 9 d. dirigentas Stefan Lano sakė, kad tai padaryti nebuvo sunku, nes kompozitoriai ne tik giminiavosi (Wagner buvo Liszt dukters Cosima vyras), bet ir kūrybiškai darė įtaką vienas kitam. Jis pastebėjo, kad būtent Lisztas 1867 metais įsimintinai Wagner operos scenai – Izoldos mirties epizodui – davė pavadinimą ,,Liebestod”. Taip pat priminė, jog 2013 metais švęsime ir Wagner 200 metų gimimo sukaktį.

Su Mūza Rubackyte JAV gimęs, Šveicarijoje gyvenantis kompozitorius ir dirigentas yra koncertavęs jau ne kartą – ne tik Lietuvoje, bet ir kitur pasaulyje. Vienas paskutiniųjų jųdviejų pasirodymų įvyko garsiajame ,,Teatro Colon’’ Buenos Aires – kartu su Argentinos Nacionaliniu simfoniniu orkestru jie atliko Pirmąjį ir Antrąjį Liszt koncertus. Spaudos konferencijoje maestro papasakojo ir apie sukrėtimą, kurį jam teko patirti Argentinoje – jis buvo apvogtas. Trys vyrai išstūmė jį iš automobilio ir nurūko su visais daiktais, tarp kurių buvo ir ką tik užbaigto fortepijoninio koncerto rankraštis. Dingo vienintelis naujo kūrinio egzempliorius – kopijos padaryti nespėta. Koncertas, parašytas Mūzai, turėjo nuskambėti per Vilniaus festivalio atidarymą. Lano teigė jau susitaikęs su praradimu ir netrukus sėsiąs rašyti kitą koncertą. Viliasi, kad geresnį, bet tuo pačiu – ir agresyvesnį!

Festivalis tampa tradicija

Filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė pasidžiaugė, kad 2009 metais surengtas lyg ir proginis, vienkartinis Lietuvos tūkstantmečiui bei ,,Vilniui – Europos kultūros sostinei” skirtas festivalis tampa tradiciniu ir sulaukia tokio didelio tarptautinio dėmesio. Ji sakė, kad tai, be abejo, didžiulis meno vadovės nuopelnas, kuri ,,savo asmenyje jungia ne tik pianistę, pedagogę, vadybininkę, bet ir daug kitų talentų”. ,,Įdomu tas mintis pagauti ir padėti įgyvendinti”, – kalbėjo Prusevičienė. Anot direktorės, Mūza pati kiekvieną dieną užsiima festivalio organizavimu, todėl nenuostabu, kad į koncertus atvyksta ir žymios pasaulio žiniasklaidos asmenybės – fortepijoninės muzikos recenzentai iš Vokietijos, Anglijos, Ispanijos, Prancūzijos, Rusijos, Japonijos. ,,Mūzos pažinčių ir įtakos dėka, – pažymėjo Prusevičienė, – žymūs pasaulio atlikėjai festivalyje dalyvauja daug kartų sumažinę savo honorarą.”

Smuikas vietoj šautuvo

Nuolat po pasaulį skraidanti ir koncertuojanti tiek muzikiniuose centruose, tiek ir kultūros periferijoje Rubackytė puikiai suvokia svarbią klasikinio meno skleidėjo misiją. Vasaros pabaiga, rudens pradžia pianistei buvo labai įtemptos. ,,Vien rugsėjo mėnesį į lėktuvą teko lipti 19 kartų, o kartu su rugpjūčiu susidarytų net 27!”, – sakė ji. Visi metai buvo vaisingi. Keliauta po Europą ir gerokai toliau nuo jos: JAV, Meksiką, Peru, Kolumbiją, Argentiną, Japoniją. ,,Po koncerto yra galimybė pabūti dieną kitą ir pamatyti, kokia mūsų žemė graži. Tai man didelis dvasinis penas”, – teigė moteris. Vienintelė lietuvė pianistė, laimėjusi Liszt konkursą, Rubackytė sako, kad Liszt turi pasisekimą visur. ,,Man teko būti miestelyje Kolumbijos kalnuose, – pasakojo ji, – universitetiniame miestelyje, kur daug studentų. Bet vis tiek atskridusi galvojau, ką aš čia darau. Tačiau salė buvo perpildyta, ir niekada dar tiek aš neišdalinau autografų ir tiek nesifotografavau.” Ši kelionė buvusi Kolumbijos banko, kitų įstaigų bei atskirų asmenų (tarp jų – garsaus dailininko Fernardo Botero) remiamos programos ,,Smuikas vietoj šautuvo” dalis – taip šalyje bandoma kovoti su dideliu nusikalstamumu. Vaikai nemokamai gauna smuikus, mokomi muzikos – tikima, kad kultūra gali daug, net ir pakeisti šautuvą.
muza
,,Listomanija” Lietuvoje

Mūzos žodžiais, 200 metų Liszt gimimo šventimas pasaulyje buvo labai iškilmingas, ir tos ,,listomanijos” dvasią ji norėjo atnešti į Lietuvą. Vilniuje šventė prasidėjo meistriškumo kursais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Juos Akademijos studentams bei M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo stipendininkams kartu su pačia Rubackyte surengė žymūs trijų aukštųjų mokyklų profesoriai: Grigory Gruzman (Vokietija), Balazs Szokolay (Vengrija) ir Denis Pascal (Prancūzija). ,,Pasikvietėme autoritetingus Liszt žinovus iš tų miestų, kurie buvo svarbūs kompozitoriaus gyvenime – Veimaro, Budapešto ir Paryžiaus”, – pasakojo pianistė. Meistriškumo kursus vainikavo nuostabus profesorių koncertas ,,Piano.lt” salėje. Fondo Lietuvoje stipendininkai – Ignas Maknickas, Guoda Indriūnaitė, Neringa Valuntonytė ir Kristina Annamukhamedova – kartu su Mūzos globojamais jaunais pianistais iš Azerbaidžano Narmin Najafli ir Rustam Zeynalov pasirodė jaunųjų atlikėjų koncerte Filharmonijoje sekmadienį, lapkričio 13 d.

Pati Mūza Liszt jubiliejinius metus pažymėjo ne tik gausiais koncertais, bet ir darbu tarptautinėse Liszt asociacijose, taip pat nusifilmavo dviejuose kompozitoriui skirtuose filmuose New York ir Paryžiuje. Vienas jų neseniai buvo parodytas per bendrą vokiečiųprancūzų televizijos stotį ,,ARTE”.

Dvi savaitės puikios muzikos

Festivalio meno vadovė sakė, kad renginio struktūra išlaikyta ta pati, kaip ir pirmajame festivalyje. Du simfoniniai koncertai – atidarymo ir uždarymo. Tarptautinio konkurso laureato grupėje šįkart – gala vakaras. Šiemet buvo trys tarptautiniai Liszt pianistų konkursai: Veimare, Utrechte ir Budapešte, o lapkričio 16 d. koncerte, pavadintame ,,Tarptautinis turas. Liszto naktis 2011”, matysime jų nugalėtojus: Gabor Fark iš Vengrijos, Masataka Goto iš Japonijos ir Alexander Ullman iš Jungtinės Karalystės. Koncerte, skirtame iškiliam jaunam menininkui, šįkart – Lukas Geniušas. Jo programa lapkričio 25 d., kurioje skambės Liszt amžininko ir draugo Fryderyk Chopin sonatos, gavo pavadinimą ,,Trys gyvenimo tarpsniai”. Chopin, Liszt ir Čiurlionį lapkričio 19 d. skambins argentinietis Nelson Goerner, kuris atliks keturis Čiurlionio preliudus. Liszt ir Čiurlionį interpretuos ir lietuvių pianistai – Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepijoninis duetas lapkričio 20 d. programoje ,,Metamorfozės”. Prancūzų pianistas Yves Henry lapkričio 23 d. rečitaliui, pavadintam ,,Sukryžiuotos dedikacijos”, pasirinko kūrinius, kuriuos kompozitoriai skyrė vienas kitam: Chopin – Schumann, Schumann – Chopin, Schumann – Liszt ir pastarasis – Schumann.

Pabaigai – legendinė dvikova

Kaip sakė Filharmonijos direktorė, sukurti koncertams motto buvo festivalio meno vadovės mintis. Bene labiausiai intriguojantis yra baigiamojo koncerto pavadinimas: ,,Legendinė dvikova”. Rubackytė sakė, kad už to slypi ištisa istorija. Kaip žinia, Liszt buvo įsimylėjęs grafienę Marie d’Agoult, kuri paliko savo šeimą ir 1835 m. su Liszt apsigyveno Šveicarijoje. Netrukus iš Paryžiaus į Ženevą pradėjo eiti laiškai – Prancūzijos sostinėje garsiajam pianistui atsirado varžovas – Sigismond Thalberg. Iš tikrųjų 1936 metais Paryžius buvo pasidalinęs: vieni labiau mėgo Thalberg skambinimą, kiti – Liszt. Spauda dar labiau kurstė ugnį, ir štai viename privačiame salone 1837 m. pavasarį buvo surengta muzikinė ,,dvikova”, o po jos paskelbtas garsusis nuosprendis: ,,Thalberg yra geriausias pianistas, o Liszt – vienintelis.” Festivalio pabaigos koncerte lapkričio 26 d. ,,Legendinę dvikovą” atkurs pianistas iš Italijos Francesco Nicolosi. Rubackytė tą vakarą skambins retai girdimą Ludwig van Beethoven-Ferenc Liszt kūrinį fortepijonui ir orkestrui ,,Atėnų griuvėsiai”, Lietuvos Nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Robertas Šervenikas.