.
 
Lietuvos 10 litų banknote garsusis lakūnas Steponas Darius (k.) pavaizduotas su istorine Palwaukee oro uosto kepure, su kuria jis ir žuvo.

Dėl Dariaus ir Girėno įamžinimo
Palwaukee oro uoste


Kreipimasis į JAV lietuvius ir visus geros valios žmones

Kitais metais minėsime garbingas Dariaus ir Girėno skrydžio 80-ąsias metines. Būsimi metai yra jubiliejiniai, Lietuvos Respublikos Seimas juos paskelbė Dariaus ir Girėno skrydžio metais, tad norėtųsi, kad jie tinkamai būtų paminėti ir JAV, ypatingai Čikagoje – mieste, kuriame subrendo abu lakūnai, kur yra itin daug vietų, menančių jų žygdarbį, kurios turi išliekamąją istorinę vertę visiems mums – tiek amerikiečiams, tiek lietuviams.

Viena tokių vietų, menanti garsiųjų lakūnų žygdarbį ir į kurią siūlome atkreipti dėmesį, tai Palwaukee oro uostas (Chicago Executive Airport, 1020 S. Plant Road, Wheeling, IL 60090; tel. 847-537-2528). Šis oro uostas mena seną ir garbingą istoriją, turi daug sąsajų su JAV aviacijos istorija, minėtais narsiais lietuviais lakūnais, kurie visame pasaulyje išgarsino savo antrąją Tėvynę ir yra jos garbingos aviacijos istorijos neatskiriama dalis. Oro uostas, įkurtas 1925 m. (Gauthier’s Flying Field), 1928 m. pervadintas į Palwaukee oro uostą.

Steponas Darius Palwaukee oro uoste pradėjo dirbti 1929 m., čia jis ėjo instruktoriaus, komercinių skrydžių ir atsarginio piloto pareigas. Palwaukee oro uostas ir darbas jame suteikė Dariui neįkainojamų įgūdžių. Jis skraidė įvairiais lėktuvais, daugiausiai šiaševiečiu ,,Bellanca 300”, su juo nuskrido apie penktadalį milijono kilometrų. Lietuvis vienas pirmųjų šiame oro uoste išbandė ir pradėjo gabenti keleivius garsiuoju ,,Ford 4-AT” lėktuvu. Būtent šie lėktuvai, vadinami skraidančiais vagonais, pradėjo keleivinių oro linijų JAV revoliuciją. Darius įsisavino šiuos lėktuvus, dirbo pirmuoju pilotu, skraidino keleivius tarp dviejų vandenynų (JAV teritorijoje), ištobulino oro kelius, o keleivių srautas pastebimai išaugo. Tai buvo labai didelė naujovė JAV aviacijos istorijoje. Šiame oro uoste Darius ir Girėnas susipažino su garsiuoju lėktuvu ,,Bellanca”, jame buvo šio lėktuvo prekybinė atstovybė. Būtent šis lėktuvas tapo garsiuoju ,,Lituanica”. Ten lietuviai jį pirko, tobulino jį, savo skrydžius bei navigacinius gebėjimus.

Dirbdamas šiame oro uoste Darius lėktuvu išvežiojo garsųjį Čikagos ,,Daily News” ir kitus laikraščius, iš čia jie su Stasiu Girėnu skraidė į įvairias šventes, propagavo aviacijos naujoves, šiame oro uoste brandino save kaip pilotus istoriniam žygiui per Atlantą. Būtent šiame oro uoste vėl atgimė ta didžioji svajonė ir vizija nugalėti Atlantą, skristi į Lietuvą. Tai geriausiai parodo ir 10 litų banknotas, kuriame garsusis lakūnas pavaizduotas su istorine Palwaukee oro uosto kepure (joje įamžintas šio oro uosto pavadinimas), beje, su ja Darius išskrido iš Floyd Bennet Field, NY oro uosto, su ja ir žuvo.

Manome, jog Palwaukee oro uostas yra garsus vien jau tuo, kad jo vardą savo skrydžiu per Atlantą išgarsino pasaulinio garso aviacijos pionierius, jį garsina ir dabartinė Lietuva savo piniginiu ženklu. Tai ki šiol nieko panašaus į save neturintis pavyzdys ne tik aviacijos, bet ir numizmatikos istorijoje.

Atsižvelgdami į Dariaus ir Girėno nuopelnus JAV, turėdami omenyje tarp JAV ir Lietuvos pasirašytą tarpvalstybinę istorinio paveldo sutartį, remdamiesi istoriniais faktais ir abiejų lakūnų sąsajomis su Palwaukee oro uostu ir dideliais jų nuopelnais JAV aviacijai bei jos pažangai, atkreipdami dėmesį į jų vardo įamžinimą JAV ir Čikagoje (paminklas Marquette Park, atminimo lenta Midway tarptautiniame oro uoste Čikagoje, ,,Lituanicos” gatvė Bridgeport, ,,Lituanicos” parkas ir paminklas Beverly Shores, IN, paminklas New York, atminimo lenta Floyd Bennett Field oro uoste, NY), siūlome Palwaukee oro uoste, suderinus su jo vadovais ir Wheeling miestelio valdžia, artėjančio Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui atidengti atminimo lentą ir tą vietą (ar salę, jei tokia būtų) pavadinti narsiųjų Atlanto nugalėtojų vardu. Galbūt tam pasitarnautų žymaus lietuvių skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko sukurta Dariaus ir Girėno memorialinė lenta-bareljefas, kurį velionis skulptorius sukūrė jų žygio 60-osioms metinėms Midway  tarptautiniame oro uoste įamžinti. Projektas dėl tam tikrų biurokratinių kliūčių liko neįgyvendintas (projekto maketą turi ir saugo čikagietis, žurnalistas Valentinas Ramonis). Tai būtų labai prasmingas ir gražus jų žygdarbio įprasminimas, o oro uostui būtų didelė garbė savo istorinių didvyrių gretose turėti tokius garbingus lakūnus, kurie garsintų ir reklamuotų Palwaukee oro uostą, Lietuvą, kurioje gimė, JAV, už kurią jie kovėsi Pirmajame pasauliniame kare (beje, Darius po mirties yra apdovanotas vienu aukščiausiu JAV apdovanojimu ,,Purpurinės žvaigždės” ordinu, kuris saugomas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje) ir kur jie subrendo istoriniam žygdarbiui.


Šį sumanymą remia ir jam pritaria buvusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Ji pažadėjo, kad JAV LB Waukegan apylinkė kreipsis į Palwaukee oro uostą ir Wheeling miesto pareigūnus. Tai padaryti žada ir Amerikos legiono Dariaus ir Girėno 271 posto vadas Algis Bartkus, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS; pirmininkė Aurelija Dobrovolskienė), kasmetinių šventinių Dariaus ir Girėno komitetų nariai, Lietuvių šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vadovybė ir nariai, Lietuvos aero klubo garbės narys, Dariaus ir Girėno medalio medalininkas Vytautas Peseckas, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos narys Rimantas Pažemeckas, LR dim. plk. Stasys Paulauskas.

Šis pasiūlymas buvo oficialiai perduotas LR generaliniam konsului Marijui Gudynui š. m. lapkričio 12 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusio pasitarimo, skirto Dariaus ir Girėno 80-osioms metinėms Čikagoje pasiruošti, metu. Maloniai prašome atsižvelgti į šį mūsų pasiūlymą, supažindinkite su juo JAV ir LR valstybines įstaigas. Lauktume visų mūsų veiksmingų pastangų įgyvendinant šį prasmingą projektą. Savo ruožtu bandysime telkti lėšas šiam projektui ir supažindinsime su juo JAV Lietuvių Bendruomenę, lietuviškas organizacijas, visus geros valios žmones, kam brangus Dariaus ir Girėno skrydžio atminimas. Dirbkime kartu ir vieningai. Visus, norinčius prisidėti ir padėti įgyvendinti šį taurų ir prasmingą sumanymą, prašome rašyti el. paštu: erluk23@hotmail.com  arba skambinti tel. 708-945-1541.

Dariaus ir Girėno įamžinimo oro uoste sumanytojai ir koordinatoriai

– Julius Butkus,

LŠSI vadas, ir

Ernestas Lukoševičius,

LŠSI centro valdybos narys