LAPAS šventės dalyviai: Lora Mikužis, Dana Udovich, Kristina Gražienė, Dana Folliard, Danguolė Bielskienė, Viktorija Barr, Algis Ankus, Asta Statkevičiūtė, Živilė Padegimaitė, Ieva Raslavičienė, Birutė Apke, Vaidė Rapolavičiūtė, Dalia Trakienė, Alina Meilė, Irena Juškienė, Angelė Dirkienė, Alicija Juška, Linda Gehrt, Juozas Kalvaitis ir Dalia Vakselis.


LAPAS atšventė 21-sius veiklos metus

IRENA JUŠKIENĖ

1991 m. rugpjūčio mėnesį lietuviai farmacininkai, susirinkę „Holiday Inn”, Willowbrook, IL, pasiklausyti Kauno medicinos instituto Farmacijos fakulteto dekano dr. Eduardo Tarasevičiaus paskaitos apie farmacijos padėtį neprikausomoje Lietuvoje, priėmė svarbų sprendimą. Gausiai susirinkę farmacininkai pritarė, kad reikia išpildyti prezidento Vytauto Landsbergio prašymą ir padėti Lietuvos farmacininkams. Taip įsikūrė Amerikos lietuvių farmacininkų asociacija – LAPAS (Lithuanian American Pharmacist Assosiation).

Šių metų spalio 14 d. toje pačioje vietoje, „Holiday Inn”, LAPAS atšventė jau 21-ąją savo gyvavimo ir veiklos sukaktį. Programą vedė pirmininkė Linda Gehrt. Ji perskaitė dr. Tarasevičiaus ir Lietuvos farmacijos sąjungos sveikinimą, kuriame linkima ilgiausių metų LAPAS organizacijos įkūrėjams ir nariams bei kviečiama ir ateityje apsilankyti Lietuvoje. LAPAS narius taip pat pasveikino Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga (LAMA) ir jos prezidentas dr. Paulius Slavėnas. Irena Juškienė prisiminė LAPAS narius, iškeliavusius į amžinybę: Sigutę Mikrut, Joann Vilutis ir A. Svikla.

Nariai ir svečiai linksmai praleido keletą valandų, prisimindami organizacijos veiklą, kalbėdami apie ateitį bei naujus planus. Labai norime, kad prie mūsų veiklos jungtųsi kuo daugiau lietuvių farmacininkų. Šiuo metu LAPAS valdybą sudaro: Linda Gehrt – pirmininkė, Juozas Kalvaitis – vicepirmininkas, Alicija Juška – sekretorė, Dalia Vakselis – iždininkė, Nida Petronienė – tvarkdarė. Daugiau informacijos gausite parašę el. paštu: lapas55@yaho.com.