JAV LJS atstovai  XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese

Į 2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m. sausio 7 d. Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyksiantį XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą kaip vienas iš JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovų keliaus ir čikagiškiams jau neblogai pažįstamas Kęstutis Daugirdas. Kęstutis baigė muzikos pedagogiką University of Illinois, Urbana-Champaign, ateinantį pavasarį pradės studijuoti muzikos kompoziciją ir leidybą Berklee College of Music Boston mieste. Su juo apie būsimą kongresą kalbasi Kristina Mattienė.

– Kas traukia dalyvauti Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje?

– Mano tėvas dalyvavo Jaunimo kongrese Pietų Amerikoje prieš daugelį metų ir iki šios dienos jam liko geras įspūdis.  Kalbėjomės, kaip smagu sutikti lietuvius iš viso pasaulio ir rasti bendrą kalbą. Pagalvojau, kad bent kartą gyvenime norėčiau pabūti tokiame susibūrime. O Pietų Amerikos gruodžio vasara irgi bus visai nieko. Nesu buvęs šiame žemyne, tad labai laukiu visų išvykų.  Man patinka keliauti ir pažinti naujas vietoves.

– Ką stengsitės atlikti kongrese? Ko tikitės iš šio renginio?

– Labai nekantrauju pamatyti, koks Pietų Amerikos lietuvių požiūris į tuos pačius klausimus, kurie dabar svarbūs mums, Amerikos lietuviams.  Smalsu, kaip jie puoselėja lietuvybę šiomis dienomis, kai Lietuva laisva, o mes esame jau trečia lietuvių karta, gimusi svetimame krašte?  Man įdomu, ar jie bendrauja su Lietuva, ten keliauja, koks jų ryšys su tėvyne.

– Kokia Jūsų nuomonė apie lietuvišką veiklą užsienyje?  Kokioms lietuviškoms organizacijoms priklausote?

– Priklausau Ateitininkams, Matulaičio misijai ir įvairioms muzikos organizacijoms (,,Dainavos” chorui, padedu ,,Vyturio” chorui, vadovauju jaunimo chorui).  Labai vertinu mūsų lietuvių bendruomenę, ypač esančią čia, Čikagoje.  Mes vieni kitiems suteikiame daug paramos ir galimybių dirbti kartu.

 – Kodėl yra svarbu prisidėti prie lietuviškos veiklos? 

– Manau, kad dvigubos tautybės žmonių (Amerikos/Lietuvos) gyvenimas yra turtingesnis. Kai pratinamės žvelgti į gyvenimą iš dviejų pusių, ugdome savo supratimo, pakantumo jausmą.  Kitaip sakant, geriau galime suprasti kitus, kai patys žinome, ka reiškia būti kitos kultūros žmogumi.  Tampame atviresniais ir kosmopolitiškesniais (ilgiausias šio atsakymo žodis). Ypač lietuviška tautybė padeda mums suprasti socializmo grėsmę, kadangi Lietuva išgyveno tiek daug skriaudų ir vargo nuo sovietų rankų.

– Kaip PLJS stiprina lietuvišką jaunimą ir jo veiklą, ypač JAV LJS?

– Galvoju, kad bet kokia organizacija, kuri siekia suburti lietuvišką jaunimą, stiprina visą lietuvių bendruomenę.

Bus daugiau.