Vytauto Abramausko nuotr.

Už paramą dar vienam Valdovų rūmų
projektui padėkota ir JAV lietuviams


Pristatytas Didžiosios Renesansinės menės austinis frizas


Darganotą spalio 9-osios vakarą į Valdovų rūmų Didžiąją Renesansinę menę rinkosi gausus būrys vilniečių bei miesto svečių, tarp kurių buvo ir Amerikos lietuvių. Pirmoje visiškai užbaigtoje reprezentacinėje pastato salėje vyko dar vieno darbų etapo pabaigą paženklinusi šventė – menės heraldinio frizo pristatymo ir rėmėjų pagerbimo vakaras.

Frizas (pranc. frise, vok. Fries) – tai horizontali dekoratyvinė juosta, skaidanti statinio arba taikomosios dekoratyvinės dailės dirbinio plokštumas. Valdovų rūmų Renesansinę menę trečiajame aukšte papuošęs įspūdingas austinis frizas palubėje apjuosia visą salę ir yra 100 metrų ilgio bei 111 centimetrų pločio. Jame išausti Valstybės herbas Vytis, 10-ies Lietuvos apskričių ir 60 savivaldybių herbai. Frizo dizainą sukūrė žymiausias šiandienos Lietuvos heraldikos kūrėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas dailininkas Arvydas Každailis. Pagrindinis patarėjas buvo istorikas, heraldikos žinovas dr. Edmundas Rimša, o frizą išaudė fabriko „Audėjas” darbuotojos.

Apie atliktus darbus pasakojo bei projekto rėmėjams ir vykdytojams dėkojo Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, frizo autorius dailininkas Každailis, patarėjas istorikas dr. E. Rimša, fabriko „Audėjas” direktorius Jonas Karčiauskas, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos narys Edmundas Kulikauskas.

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV (VRPK) pirmininkės Reginos Narušienės žodį perskaitė neseniai gyventi į Lietuvą grįžusi šio komiteto narė Vaiva Ragauskaitė. Renginyje taip pat dalyvavo dar viena VRPK JAV narė, California gyvenanti Milda Napjus, kuri drauge su sūnumi yra kito įspūdingo, šįmet rugpjūčio mėnesį visuomenei pristatyto projekto – Valdovų rūmų fasadą puošiančio Saulės laikrodžio – mecenatė.

Kulikauskas savo pranešime priminė ir apie kitus JAV lietuvių lėšomis sukurtus bei Valdovų rūmams dovanotus projektus: Tūkstantmečio varpą bei dar vieną frizą, kuris yra tapybinis ir puošia Valdovų rūmų trečiojo aukšto Reprezentacinę salę. Vakaro svečiai buvo pakviesti ir į tradiciškai kasmet rūmuose rengiamą Paramos vakarą, kuris šįmet vyks lapkričio 21 d.

Prisidėjusieji prie Renesansinės menės austinio frizo projekto įgyvendinimo buvo apdovanoti Valdovų rūmų leidiniais.

Šventinis vakaras Valdovų rūmuose buvo vainikuotas koncertu, kurį dovanojo Vilhelmo Čepinskio vadovaujamas Valdovų rūmų orkestras „Camerata Palatina Vilnensis”. Drauge su solistais Viktor Palej (obojus) ir Bernardu Petrausku (smuikas), jie virtuoziškai atliko J. Naujalio, V. Bellini, J. S. Bach, G. B. Pergolesi, C. Franck, A. Piazzolla bei I. Frolov kūrinius. Didžiausių plojimų sulaukė raudonplaukė solistė Ugnė Petrauskaitė (smuikas), drauge su orkestru atlikusi šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus Fausto Latėno „Pasadoblį altui ir styginiams”. Kolektyvo meno vadovas, žinomas smuikinininkas Čepinskis džiaugėsi klausytojais bei gyrė puikią menės akustiką, pavadindamas ją kone geriausia visoje Lietuvoje.

Valdovų rūmų statybos darbus ketinama užbaigti iki kitų metų gegužės 15 d. 2013 metų liepą Lietuva perims pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vyks reprezentaciniai renginiai.

VRPK JAV inf.Lietuvos dailės muziejaus direktorius R. Budrys, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos narys Edmundas Kulikauskas ir Valdovų rūmų paramos komiteto JAV narė, Saulės laikrodžio mecenatė Milda Napjus.


Vaiva Ragauskaitė.


Valdovų rūmų orkestras „Camerata Palatina Vilnensis”, vadovas V. Čepinskis – centre.