Viešnia ne tik pristatė savo knygą, bet ir atsakė į daugybę klausimų. Ludo Segers nuotr.

Bendruomenės parama mokyklai


MARIJA DAINIENĖ

Norėdami gerų sąlygų mokant savo vaikus gimtosios lietuvių kalbos, privalome nuolat kaupti lėšas, nes juk kiekvienais metais kyla klausimas, kaip išlaikyti mokyklą.

Šįmet Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių tėvų komitetas sutelkė jėgas ir nusprendė dirbti šia linkme vieningai. Mokslo metų pradžioje gauta parama mokyklai labai padėjo, atsirado pasitikėjimas savo galimybėmis. Tėvai įkūrė lėšų rinkimo komitetą, kuris ieškos būdų paramai gauti bei organizuos renginius, kurie sutelktų bendruomenę.

Lapkričio 2 dieną Rūtos Puškoriaus ir Lauros Tomkevičiūtės organizuotas susitikimas su žurnaliste, televizijos laidų vedėja, kulinare Beata Nickolson tapo gera tokio sumanymo pradžia. Viešnia pristatė tris savo knygas, pasidalino patirtimi, atsakė į daugybę klausimų. Jos parašytas kulinarijos knygas bei sukurtas prijuostėles buvo galima išlošti loterijoje. Visos lėšos, surinktos renginio metu, skirtos K. Donelaičio lituanistinei mokyklai remti.

Tai buvo puikus, gerų įspūdžių pilnas vakaras: visi maloniai pabendravo, paragavo įvairių valgių, pasikalbėjo ir, kaip sakoma, ir save parodė, ir į kitus pažiūrėjo. Renginio sėkmę lėmė tėvų organizuotumas, puikiai pateikta informacija visai lietuvių bendruomenei. Ir nesvarbu, ar žmonės atvyko į renginį dėl valgių receptų, ar dėl noro paremti mokyklą, – visi savo norus įgyvendino. Dėkojame Lietuvos Respublikos ambasadoriui JAV ir Meksikai Žygimantui Pavilioniui, leidusiam renginį organizuoti ambasados patalpose, dėkojame visiems dalyvavusiems ir parėmusiems mokyklą.

Dar viena puiki galimybė atsirado paremti K. Donelaičio mokyklėlę, padėti pasisiūlius Vaidui Taučiui. Štai taip Vaidas pristato galimybę paremti K. Donelaičio lituanistinę mokyklą: „Jei ką nors perkate internetinėje parduotuvėje Amazon.com ar kitose, Jūs tuo pačiu galite paremti lituanistinę mokyklą, neišleisdami nė vieno cento daugiau. Jei nusprendėte pirkti dovaną, knygą, telefoną ar dar ką nors, atsiverskite StartDonation.com puslapį ir paspauskite Amazon.com simbolį. Atsivertę Amazon.com internetinį puslapį, pirkite Jums reikiamą daiktą. Jums nusipirkus prekę, Amazon.com perves 7 proc. nuo pirkinio sumos mokyklai. Tai ir bus Jūsų parama. Pirmą kartą atsivertus StartDonation.com puslapį, Jums reikės parašyti elektroninio pašto adresą ir pasirinkti organizaciją, kurią norite paremti. Įveskite Organization ID Number „A17” – tai ir bus Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla.” Jau dabar dėkojame Vaidui Taučiui už pasiūlytą galimybę.

Šių metų pabaigoje mokinių tėvai mokyklos bendruomenei Baltimore Lietuvių namuose organizuoja Kalėdų šventę, kurios metu vyks ir Kalėdinė mugė. Manome, kad populiariausia mugės preke taps marškinėliai, kuriems ženklą su lietuviškais simboliais sukūrė Jurgita Rohde.

Dėkojame aktyviems ir organizuotiems tėvams, kurie ant savo pečių neša didelę naštą. Turime vilties, kad visi numatyti darbai šiais metais bus sėkmingai įvykdyti. Laukiame gražių Kalėdų.

Marija Dainienė – K. Donelaičio lituanistinės mokyklos Washington, DC mokytoja.


Su kulinare Beata Nickolson (k.) – L R ambasadorius JAV Ž. Pavilionis su žmona Lina.