JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese


2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m. sausio 7 d. Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyksiančiame XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese dalyvaus ir brolis ir sesuo Sofija ir Mykas Degėsiai. Su jais kalbasi
Kristina Mattienė.

Mykas Degėsis baigė Wake Forest University 2007 m., kur įgijo bakalauro laipsnį matematinės ekonomikos srityje. Baigęs universitetą dirbo ,,Bank of America”, ten dvejus metus konsultavo obligacijų leidėjus. Išėjęs iš šio darbo nuo šių metų birželio 30 d. keliauja.

– Kas traukia Jus dalyvauti Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje?

– Noriu nuvykti į kongresą, nes man atrodo, kad tai yra labai gera proga susitikti mano amžiaus lietuvius. Taipogi aš niekada nebuvau Pietų Amerikoje, bet visada norėjau ten nuvykti. Man tai yra puiki galimybė ne tik tai padaryti, bet ir pabūti drauge su lietuviais.

– Ką stengsitės atlikti kongrese? Ko tikitės iš šio renginio?

– Iš tikrųjų tikiuosi susitikti kelis gerus žmones ir susirasti naujų draugų kongrese. Žinau, kad sužinosiu labai daug apie lietuvių kultūrą skirtingose pasaulio šalyse, sužinosiu, kaip ji skiriasi nuo Amerikos lietuvių kultūros, bet labiausiai noriu susipažinti su žmonėmis, su kuriais galėsiu dar ilgai bendrauti.

– Kokios Jūsų mintys apie lietuvišką veiklą užsienyje?  Kokioms lietuviškoms organizacijoms pats priklausote?

– Šiuo metu nepriklausau jokioms lietuviškoms organizacijomis.

– Kodėl yra svarbu prisidėti prie lietuviškos veiklos? 

– Manau, kad yra svarbu priklausyti lietuviškoms organizacijoms, nes tai yra nuostabus būdas palaikyti ryšį su žmonėmis. Aš priklausiau skautams Rake, nors ir neužaugau Čikagoje, kaip dauguma žmonių, kurie buvo Rake, bet vis dar pažįstu kelis žmones iš ten, kurių greičiausiai aš taip gerai nebūčiau pažinęs. Visa ši veikla padeda išlaikyti mūsų kultūrą ir moko jaunąją kartą, ką reiškia būti lietuviu.

– Kaip PLJS stiprina lietuvišką jaunimą ir jo veiklą, ypač JAV LJS?

– Kongresas padės sustiprinti jaunų lietuvių veiklą, kaip ir bet kurie tokie įvykiai padarytų, galbūt netgi daugiau, nes tai yra tarptautinis įvykis. Tai yra nuostabus būdas suvienyti žmones. O kadangi kongresas vyksta Pietų Amerikoje, tai bus geras pasikeitimas lietuviams, ku-riems pradeda nusibosti tie patys renginiai JAV.

Sofija Degėsytė praėjusias metais baigė Duke University, kur įgijo Viduramžių ir Renesanso istorijos specialybę. Šiuo metu mokosi Georgetown University School of Medicine. Šių metų kovo mėn. atstovavo Lietuvos Respublikos ambasadai Vyšnių žydėjimo festivalyje Washington, DC. Šalia kitų jaunų merginų iš visų Jungtinių Valstijų ir penkių kitų ambasadų, Sofija pristatė Lietuvos kultūrą, parodė, ką jai reiškia Lietuva.

– Kas traukia Jus dalyvauti Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje?

– Augau Jungtinėse Amerikos Valstijose – ten, kur nebuvo daug lietuvių. Tačiau mano tėvai įdiegė manyje stiprų lietuvybės jausmą. Jo vedama aš aktyviai dalyvavau lietuviškuose renginiuose California, Cleveland, Čikagoje ir kitose Amerikos lietuvių bendruomenėse. Dalyvaudama skautų veikloje, tautinių šokių festivaliuose ir dabar XIII PLJ kongrese, sugebėjau sustiprinti save kaip Amerikos lietuvę. Sutikau daug nuostabių lietuvių, visada esu nustebinta, kaip stipriai mus sieja bendras paveldas. Ta jungtis tarp lietuvių, dalijimasis savo patirtimi, ką Lietuva reiškia kiekvienam iš mūsų, ir traukia mane dalyvauti kongrese.

– Kodėl yra svarbu prisidėti prie lietuviškos veiklos?

– Turėjau daug galimybių aplankyti Lietuvą – visada stebiuosi, kaip didžiuojuosi savimi, kai ten būnu. Mano tėvai ir seneliai mane išmokė, kad reikia kovoti dėl mūsų kultūros išlaikymo ir visada ieškoti būdų, kaip duoti Lietuvai. Praeitą pavasarį turėjau garbę pristatyti LR ambasadą kaip Vyšnių žydėjimo festivalio Washington, DC dalyvė. Tai buvo dar viena nepaprastai jaudinanti galimybė parodyti kitiems, kokia svarbi man Lietuva yra.

– Ką stengsitės atlikti kongrese?

– Tikiuosi kongrese susitikti daug lietuvių iš įvairių šalių. Mane domina skirtumai tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos lietuvių, įdomu, kaip jie žiūri į lietuvybę. Noriu aplankyti kitas šalis, kur kalbama visiškai kita kalba, ir vis tiek jausti ryšį per lietuvių kalbą, esant 8,000 mylių nuo Lietuvos. Nusprendžiau vykti į kongresą, nes tai ne tik puiki galimybė aplankyti Pietų Ameriką. Kaip JAV LJS atstovei, man tai yra dar viena proga duoti kažką lietuvių bendruomenei ir aktyviai dalyvauti tame, kas yra tokia neatsiejama mano tapatybės dalis.

Bus daugiau.