JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese

Kristina Mattienė kalbina Giedrę Kazlauskaitę – dar vieną 2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m. sausio 7 d. Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyksiančio XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyvę.

Giedrė Kazlauskaitė šiuo metu Amos Alonzo Stagg gimnazijoje dėsto anglų literatūrą, netrukus tęs magistro studijas.

– Kas traukia dalyvauti Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje?

– Vis siekiu stiprinti savo ryšį su pasaulio lietuviais. Nekeliavęs po pasaulį žmogus negali jo suprasti. Esu įsitikinusi, kad negalėsiu gerai suprasti užsienio lietuvių, neaplankiusi jų gyvenamų vietų.

– Kokios Jūsų mintys apie lietuvišką veiklą užsienyje?  Kokioms lietuviškoms organizacijoms priklausote?

– Esu ateitininkė, skautė gintarė ir skautė akademikė. Labai vertinu tėvų suteiktą galimybę dalyvauti lietuviškoje veikloje. Jaučiu, kad dalyvavimas šiose organizacijose padėjo man ne tik išlaikyti lietuvišką kalbą ir meilę kraštui, bet taip pat pagelbėjo dirbant JAV visuomenėje.

– Kaip PLJS stiprina lietuvišką jaunimą ir jo veiklą, ypač JAV LJS?

– Ne visas jaunimas turėjo progą dalyvauti skautų ar ateitininkų veikloje. Gal yra sunkiau prisijungti prie šių organizacijų paaugliams, tad JAV Lietuvių jaunimo sąjunga suteikia šiam jaunimui progą bendrauti su savo bendraamžiais, nepriklausant jokiai organizacijai.

– Gal turite ką pridurti?

– Nekantrauju aplankyti Pietų Amerikos lietuvių parapijas ir mokyklas! Mano sesė Asta dirba Maironio lituanistinėje mokykloje (Lemont) mokytoja, aš pati esu gimnazijos anglų kalbos mokytoja, tad man labai įdomu pamatyti, kaip veikia Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos lietuviškos mokyklos. Žinau, kad ten yra daug mažesnis mokinių skaičius, įdomu, kaip mokytojai dirba klasėse, kuriose mokosi skirtingo amžiaus vaikai.

Bus daugiau.