Čia rudens semestro lietuvių kalbos kurso UIC studentai: Liyi Guan, Brittany James, Nikolas Skilnik ir Kevin Ngo.


UIC ir vėl dėstomi lietuvių kalbos kursai


DAIVA LITVINSKAITĖ

Po penkerių metų pertraukos University of Illinois at Chicago (UIC) vėl pradėti dėstyti lietuvių kalbos kursai, kuriuos per projektą „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė” finansuoja Vilniaus universitetas. Šio rudens semestro lietuvių kalbos įvadinį kursą lanko keturi studentai: Nikolas, Kevin, Liyi ir Brittany. Nors prabėgo beveik trys mėnesiai, studentai jau išmoko ne tik prisistatyti lietuviškai, išvardyti, ką mėgsta ir ko ne, bet gali papasakoti apie savo šeimą. Ir jeigu mums, gimtakalbiams, atrodo, kad tai nėra jau toks didelis pasiekimas, studentai galėtų paprieštatauti: pasakyti štai kad ir tokį sakinį „Aš turiu vieną seserį ir tris brolius” jiems reikėjo išmokti vienaskaitos ir daugiskaitos skaitvardžio ir daiktavardžio galininką. O kur kiti linksniai – vienaskaitos ir daugiskaitos vardininkas, kilmininkas, vietininkas, be kurių mokantis lietuvių kalbos – nė iš vietos. Juk pirmiausia mokinantis kalbą išmokstame prisistatyti: susipažįstant reikia pasakyti vardą, kur gyveni, iš kur esi, kas esi.

Jeigu paklausčiau studentų, kas jiems įdomiausia mokantis lietuvių kalbos, atsakymai tikriausiai įvairuotų: vieniems patinka gramatikos iššūkis, kitiems per kalbą atsiveriantis kultūros pasaulis. Man pačiai žaviausi yra studentų logiški išvedžiojimai stengiantis įveikti vieną ar kitą gramatinę kliūtį, įminti antrą jau žinomo žodžio reikšmę ar funkciją sakinyje. Štai kad ir toks pavyzdys: visai neseniai skaitėme tekstą apie šeimą, ir teksto gale buvo teiginiai, kuriuos studentams reikėjo patvirtinti arba paneigti. Tarp teiginių buvo toks sakinys: „Tėvelis visada atostogauja vienas.” Kadangi studentai jau žino žodį „vienas” kaip skaitvardį, kiek pagalvoję šiame sakinyje jį, jau būdvardį, išvertė taip: „Father always is the first to vacation” (tėvelis visada atostogauja pirmas). Tas pats žodis „vienas” po savaitės vėl iškrėtė išdaigą: studentai prisiminė jį kaip skaitvardį ir sakinį „Berniukas nemėgsta būti vienas” išvertė „A boy doesn’t like to be number one” (berniukas nemėgsta būti pirmas). O kiek padvejoję paklausė – nemėgsta būti supermenu?

Lietuvių kalbos kursas „LITH 102” bus skelbiamas ir pavasario semestrą. Tad kviečiame visus UIC studentus, kurie norėtų išmokti ar pagilinti savo lietuvių kalbos žinias, registruotis į lietuvių kalbos kursus. Taip pat paraginkite savo draugus ar pažįstamus, kurie norėtų išmokti kalbėti lietuviškai, bet nežino apie šią unikalią galimybę. Registracija jau vyksta!

Daiva Litvinskaitė – lietuvių kalbos kurso ,,LITH 101 UIC dėstytoja