spin
Spinduliečiai: sėdi iš (iš k. į d.) Vitas Jokubauskas, Krista Martinkaitė, Rima Lintakaitė, Tomas Čyvas, Viktoras Rušėnas, Regina Ramanauskaitė ir Petras Rušėnas; stovi Erika Weir, Diana Ramanauskaitė, Erikas Berner, Terencijus Petry, Marius Poskočimas ir Gabrielė Razmaitė.
Audros Lintakienės nuotr.


Ką nuveikė Lemont „Spindulys”?

AUDRA LINTAKIENĖ

Lapkričio 18–20 dienomis Lemont „Spindulys” jau trisdešimt kelintąjį kartą dalyvavo ,,Holiday Folk Fair” (HFF), Milwaukee, WI. HFF yra didžiausias tarptautinis festivalis Amerikoje, kadaise vykęs ,,Mecca Center” Milwaukee miesto centre, o dabar rengiamas Wisconsin State Fair Grounds. Lietuviai jau daug metų dalyvauja šiame festivalyje. Kasmet jame pasirodydavo lietuvių šokių grupės „Klumpė” ir „Spindulys”.

1987 m. lietuviai buvo pagerbti ir pakviesti pasirodyti kartu su kasmetinėmis grupėmis Toronto „Gintaras”. Paskutinius dvejus metus festivalyje dalyvauja tik Lemont „Spindulys”.

Festivalis vyksta keturiose vietose, susideda iš kelių dalių – kultūrinių rodinių, maisto ir dviejų pasirodymo scenų. „Spindulys”, prisiėmęs atsakomybę atstovauti lietuviams, kasmet festivalyje pastato ir budi prie kultūrinio eksponato, šoka abejose scenose. Nuostabų rodinių namuką pastatė „Klumpės” šokėjai, o dabar jį antrus metus statome ir puošiame mes, spinduliečiai.

Ketvirtadienio vakare nudūmėme į Milwaukee pastatyti namuką ir pasiruošti būsimai šventei. Šių metų tema – ,,Cultures Without Borders” (,,Kultūros be ribų”). Pasirinkome parodyti mūsų tėvelių ir senelių bėgimą iš Lietuvos per Antrąjį pasaulinį karą. Nusprendėme parodyti daiktus, kurie buvo sugriebti jiems bėgant nuo karo: linus, nuotraukas, juostas, knygas, indus ir pan.

Budėti ir aiškinti apie savo pasirinktą temą reikėjo penktadienį nuo 9 val. r. iki 10 val. v., šeštadienį nuo 10 val. r. iki 10 val. v. ir sekmadienį 10 val. r. iki 7 val. v. Visa tai darė 14 ,,Spindulio” šokėjų ir 2 mokytojai. Per pertraukas šokėjai nulėkdavo į sceną pašokti.

Didžiojoje scenoje, kurioje duodama pasirodyti tris minutes, studentai šoko „Šapnagių polką”, o mažojoje scenoje, kurioje duotos 5 minutės pasirodyti, – „Jonpolkį”.

Galime pasigirti, kad dvejus metus dalyvaujame kultūrinėje dalyje ir dvejus metus laimime ten premijas: 2010 m. už geriausią kultūros pristatymą, o šiais metais – už geriausią metinės temos pristatymą.

Tokie išvažiavimai yra labai naudingi šokių grupėms – jos vienija ir brandina ne tik pačius šokėjus, bet ir pačią grupę. Džiaugiamės gavę progą dalyvauti šiame nuostabiame festivalyje, laukiame ir kitais metais į jį sugrįžti!

spin

Lietuvių namelyje budi Gabrielė Razmaitė ir Diana Ramanauskaitė.