JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese
Aro ir Kristinos Mattis šeima

Sunku patikėti, kad prieš devynerius metus mudu pirmą sykį dalyvavome Pasaulio lietuvių jaunimo (PLJ) kongrese Australijoje. Nuo to laiko abu įsitraukėme į JAV lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, nors ir prieš tai jau aktyviai dalyvavome kitoje lietuviškoje veikloje.

Atsakyti, kodėl dalyvausime XIII PLJ kongrese, nesunku. Dėl draugų. Susitikus su draugais, kurie turi tą patį tikslą – palaikyti lietuvišką veiklą ir kultūrą užsienyje – darbas palengvėja, jis tampa ne prievole, o malonumu.

Pokalbiai, diskusijos ir paskaitos padeda suvokti, kaip geriau ir stipriau išlaikyti lietuvybę užsienyje. Ar vis per ateitininkų ir skautų sąjungas? Ar vis per tautinių šokių grupes ir chorus? Kaip kitaip būtų galima pritraukti jaunimą? Ar lietuviškas kraujas jau savaime yra reikalavimas prisidėti prie lietuviškos veiklos? Nuostabu, kad yra savanorių nelietuvių, kuriems didelis džiaugsmas – bendrauti su lietuviais, ir kad yra lietuvių, kurie nedalyvauja lietuviškoje veikloje, bet patiki lietuvių jaunimo sąjungai stiprinti lietuvišką kultūrą ir gyvenimą.

Dvidešimt metų, kaip Lietuva yra nepriklausoma, keletas metų – kai ji yra Europos Sąjungos narė, šiuo metu pasaulis išgyvena finansinį nuosmukį. Kaip šitie įvykiai paveiks Lietuvą, jos gyventojus, o kartu ir viso pasaulio žmones? Praėjusiame PLJ kongrese Kanadoje vyko diskusija apie užsieniečius Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse. Lietuvos gyventojai išvyksta į kitas šalis dėl įvairių priežasčių, viena iš jų yra darbas. Aišku, kad mūsų Sąjunga negali to pakeisti, bet gali pamėginti atsakyti į klausimą, kaip šis procesas paveiks lietuvybę ir jos ateitį?

Šio artėjančio kongreso JAV atstovų sąrašas rodo naujas jėgas, kurios gali naujai mąstyti ir diskutuoti šiais klausimais. Mums džiugu matyti, kad yra jaunimo noro ir galimybių susiburti iš atskirų JAV kampų į vieną stiprią grupę. Vienas be kitų pagalbos negali visko atlikti. Šie žmonės atstovaus JAV plėsdami lietuvišką veiklą, skleisdami lietuvių kalbą, panaudodami savo gabumus. Be to, šita grupė susitiks su kitomis grupėmis iš kitų kraštų ir dirbs kartu. Daugiau kaip šimtas atstovų dalyvaus kongrese, siekdami toliau stiprinti lietuvybę užsienyje. Ar gali būti didesnis džiaugsmas?

Mes su sūnumi Viduku keliausime į Pietų Ameriką atstovauti JAV paskutinį sykį. Po šio kongreso atsisveikinsime su Lietuvių jaunimo sąjunga, tačiau ateityje vis tiek žadame prisidėti prie lietuviškos veiklos.