salf
ŠALFASS suvažiavimo dalyviai Cleveland, OH lietuvių klube. Rūtos Degutienės nuotr.ŠALFASS: gyvenimas ,,po Bielskaus”

Metiniam suvažiavimui pasibaigus

Praėjusį šeštadienį, lapkričio 20 d., Cleveland mieste, Ohio, Lietuvių klubo patalpose rinkosi fizinei kultūrai ir sportui neabejingi Šiaurės Amerikoje gyvenantys mūsų tautiečiai – ten vyko metinis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) suvažiavimas. Jame buvo ne tik aptariami su sportu susiję klausimai, numatomas varžybų tvarkaraštis, bet ir renkama nauja ŠALFASS vadovybė. Apie suvažiavimą ir kitus ŠALFASS reikalus kalbamės su Laurynu R. Misevičiumi, išrinktu šios sąjungos prezidentu dar vienai kadencijai.

– Kas buvo svarstoma ŠALFASS suvažiavime?

– Kaip ir kiekvienais metais, suvažiavime aptarėme praėjusių metų ŠALFASS veiklą ir svarbiausias varžybas. Šiemet Cleveland, OH įvykusios jubiliejinės 60-osios žaidynės tapo vienomis geriausiai suorganizuotų ir gausiausių dalyvių skaičiumi per pastaruosius dešimt metų, tačiau didelio džiaugsmo nebuvo. Beveik iškart po pagrindinio mūsų Sąjungos sportinio renginio sunkiai susirgo ir po poros savaičių iš šio pasaulio pasitraukė ilgametis ŠALFASS gen. sekretorius Algirdas Bielskus. Tik dabar pamažu įsivažiuojame į gyvenimą ,,po Bielskaus”, aiškėja, ką jis nuolatos darė, kokius darbus atlikdavo – retas kuris apie tai anksčiau gerai žinojome. Suvažiavime mąstėme, kaip įamžinti mūsų patriarcho atminimą, tikiuosi, netrukus pakviesime visus Šiaurės Amerikos lietuvius, kuriuos vienaip ar kitaip palietė a. a. Algio asmenybės aura, aukoti Bielskaus fondui. Oficialiai įregistravus tokią organizają kaip pelno nesiekiančią įstaigą, atitinkančią Amerikos mokesčių inspekcijos reikalavimus, ateityje turėtume galimybių remti užjūrio lietuvių sportinį judėjimą mažesniuose telkiniuose, kur dėl lėšų trūkumo šiuo metu jis galbūt prigesęs. Jau numatyti ir ateinančių metų ŠALFASS sporto turnyrai – suvažiavime sudarėme 2011 m. numatomų varžybų kalendorių.

– Suvažiavime buvo tvirtinama nauja organizacijos valdyba. Sveikiname – esi išrinktas prezidentu dar vienai kadencijai. Tai – tavo darbų įvertinimas ir kartu – naujas įpareigojimas. Kokiais nuveiktais darbais džiaugiesi? Kokios mintys ir planai sukasi galvoje?

– Atvirai atsakysiu į šitą klausimą: pirmą sykį būti išrinktam vadovauti didelei visuomeninei organizacijai yra daugiau garbė negu įsipareigojimas, tačiau kai esi perrenkamas antrai kadencijai, tuomet rimtai įsipareigoji kažką ypatingo nuveikti. Visų pirma esu patenkintas tuo, kad per pirmuosius trejetą mūsų Centro valdybos veiklos metų pavyko informaciją apie ŠALFASS perkelti į elektroninę erdvę, šiandien jau turbūt visi su kūno kultūra ir mėgėjišku sportu susiję užjūrio lietuviai jeigu ir ne kiekvienas tiksliai žino, bet bent jau yra girdėję apie šios stambiausios mūsų tautiečių išeivijos sportinės sąjungos tinklalapį www.salfass.org (angl. www.launa.org). Turime ir nedidelį puslapį Facebook, ruošiame virtualią ,,Garbės areną” (angl. ,,Hall of Fame”). Kaip ir anksčiau esu minėjęs, norėtųsi, kad ŠALFASS taptų visiems Šiaurės Amerikoje apsigyvenusiems sportuojantiems lietuviams sava organizacija, kurioje kiekvienas rastų ką nors tinkamo pagal savo pomėgius. Deja, gana sunku suvienyti tarp šimtų ar net tūkstančių mylių išsibarsčiusius skirtingo amžiaus ir emigracijos bangų mūsų tautos atstovus.

– Kokia komanda tau padės?

– Puiku, kad nors ir pasikeitus didesnei pusei ŠALFASS Valdybos narių, pavyko suburti talentingą kolektyvą iš JAV ir Kanados: pirmą sykį prie mūsų prisijungia šiuo metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Jaunimo ir sporto reikalų komisijai pirmininkaujantis Stasys Kuliavas iš Toronto, Vidurio Vakarų apygardos vadovu sutiko tapti buvęs LKL teberungtyniaujančios Panevėžio vyrų krepšinio komandos vyr. treneris, į Čikagą sugrįžęs ir ,,Lituanicos” vaikus treniruojantis Aurimas Matulevičius, sekretoriaus pareigas užims Boston mieste gyvenantis buvęs vilnietis Gintaras Lenkutis. Kiti Valdybos nariai lieka toliau mano komandoje nuo 2007 m. kadencijos – iždinininkai Aleksas Lauraitis (JAV) ir Arūnas Morkūnas (Kanada), Kanados apygardos vadovas Rimas Kuliavas (abu iš Toronto) ir Rytų apygardos pirmininkas Žilvinas Bublis (New Jersey). Vicepirmininko pareigose darbuosis dar vienas Kanados lietuvis Arūnas Čygas – jis šiose pareigose pakeičia dr. Donatą Siliūną iš Čikagos. Taigi išrinkta visa Valdyba – visi šie kolegos yra taip vadinami ,,sporto žmonės”, todėl net neabejoju, kad rasime bendrą kalbą ir ŠALFASS veikla nė kiek nesulėtės ir per ateinančius trejetą metų. O į pirmąsias ateinančių metų sezono slidinėjimo varžybas mūsų Sąjungos slidinėjimo sekcija (pirm. dr. Jonas Prunskis) kviečia 2011 m. kovo 19–26 d. Telluride (CO). Daugiau informacijos skelbiama oficialiame ŠALFASS tinklalapyje.

– Kokius išskirtumei svarbiausius ŠALFASS ateinančių metų renginius?

– Neabejotinai svarbiausiu metų renginiu tampa pagrindinė ŠALFASS sporto šventė – kitąmet birželio mėn. pradžioje tokia bus organizuojama Boston-Worcester (MA) Lietuvių Bendruomenės. Jaunių žaidynės 2011 m. ilgąjį gegužės mėn. savaitgalį (Memorial Day) planuojamos surengti Kanados lietuvių sostinėje Toronto, senjorų krepšinio pirmenybes ateinančių metų pavasarį suruoš Detroit (MI) lietuvių atletų klubas ,,Kovas”. Bus ir kitų sporto šakų turnyrų, sekite ŠALFASS pranešimus spaudoje ir internete.

– ŠALFASS tinklalapyje rašoma, kad visoje Šiaurės Amerikoje įvairiose sporto šakose dalyvauja apie 1,000 ŠALFASS narių. Tavo nuomone, tai daug ar mažai? Kokios sporto šakos populiariausios tarp Amerikos lietuvių?

– Manau, nepasakysiu nieko labai originalaus ar protingo, pareikšdamas, kad tūkstantis ŠALFASS priklausančių Š. Amerikos lietuvių sportininkų neatspindi tikrojo užjūryje apsigyvenusių aktyviai sportuojančių mūsų tautiečių skaičiaus. Jis galėtų ir turėtų būti dešimteriopai, o gal net ir dar daugiau kartų didesnis. Toli gražu ne visi už Atlanto gyvenantys kūno kultūrai ir sportui neabejingi lietuviai noriai jungiasi į ŠALFASS gretas, ypač Amerikos lietuvių sostine pramintoje Čikagoje privalome patraukti žymiai gausesnį jų būrį. Malonu, kad prie mūsų Sąjungos valdybos sutiko prisidėti vienas geriausių ,,Vėjų” miesto lietuviško krepšinio specialistų A. Matulevičius. Tikimės, kad jo pavyzdžiu paseks ir kiti neseniai Amerikoje apsigyvenę bei už Atlanto jau gimę sportuojantys lietuviai.

Dėl sporto šakų – be krepšinio vienareikšmiškai nebūtų prasmės gyvuoti jokiai lietuvių sportinei organizacijai, yra nemažai tinklinio mėgėjų, toliau rikiuojasi stalo ir lauko tenisas, slidinėjimas, golfas, šaudymas, kėgliai, ledo ritulys ir šachmatai. Gaila, kad išblėso plaukimo ir lengvosios atletikos populiarumas. Tačiau džiugu, kad dabartinė mūsų emigracijos karta tarp Amerikos lietuvių išpopuliarino europietišką futbolą, vis daugiau komandų dalyvauja šios pasaulyje seniai Nr. 1 įvardijamos sporto šakos turnyre, vykstančiame Rytų pakrantėje, turnyrą remia ir ŠALFASS.

– Dėkoju už pokalbį ir linkime sportinės sėkmės.

Kalbino Loreta Timukienėsalf

ŠALFASS metiniame suvažiavime dalyvius linksmino Roma Mačiulytė, kurią į JAV koncertuoti iškvietė Lietuvių Fondo Plėtros komitetas. Dainininkė koncertavo Florida, Clevelend, Čikagos ir New Jersey lietuviams.