Šventės dalyviai.     E. Lukoševčiaus archyvo nuotr.


Lietuvos karių šventės minėjimas


ZITA BAGDŽIUVIENĖ

Lapkričio 23-ioji yra oficiali Lietuvos kariuomenės šventė – tą dieną 1918 metais buvo išleistas pirmas Lietuvos kariuomenės įstatymas. Čikagoje karių dienos minėjimas yra tapęs tradiciniu. Paprastai šią šventę organizuodavo buvę Lietuvos kariai – Ramovėnų klubas. Daugumai senųjų karių išėjus Anapilin, šią tradiciją perėmė Čikagos šauliai.

Dar lapkričio 11 d. buvo surengtas Kariuomenės dienai skirtas šaudymo turnyras. O kitą sekmadienį, lapkričio 18 d., Čikagos Jaunimo centro koplyčioje šauliai pasimeldė už žuvusius Lietuvos laisvės kovotojus. Šv. Mišias koncelebravo Jūrų šaulių kuopos kapelionas kun. Antanas Gražulis, SJ. Po Mišių šaulių eisena su vėliavomis nužygiavo prie paminklo ,,Partizanams ir žuvusiems už Lietuvos laisvę”, kur atidavė pagarbą Lietuvos kariams, savanoriams, šauliams ir partizanams, kovojusiems už Lietuvos laisvę. Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas Julius Rūtenis Butkus pasveikino susirinkusius ir perskaitė maldą iš Lietuvos karių maldaknygės ,,Kareivio malda už taiką”.

Toliau minėjimas vyko Čikagos Šaulių namuose. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas, didelio susidomėjimo sulaukė lietuviški filmai: ,,9 laiškai iš Afganistano”, ,,Kario keliu”, skaidrės iš karių gyvenimo.

Pirmame filme originaliai per karių laiškus, skirtus draugams, mamai, mylimajai, atskleidžiamas lietuvių karių gyvenimas Afganistano Goro provincijoje, trumpai parodoma rūsti šios šalies gamta, savita kultūra, papročiai. Ypatingą nuotaiką suteikė filmą lydinti muzika – lietuvių liaudies dainos, atliekamos Veronikos Povilionienės. Antrojo filmo tema yra kariniai mokymai Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke.

Po filmų Klaipėdos jūrų šaulių kuopos vado pavaduotojas Giedrius Bikulčius papasakojo apie šaudymo turnyrą, pasveikino nugalėtojus. I vietą užėmė Klaipėdos jūrų kuopos šaulys Vilius Laima, II – Jaunius Kopūstas, III – VDSR vadas Linas Marganavičius. Taikliais šauliais pasirodė Gabrielė ir Edvinas Pipirai.

Sesė šaulė S. Paulauskienė pakvietė pagerbti tylos minute mirusio plk. Stasio Paulausko tėvą karininką-šaulį ir kitus mirusius karius.

Šauliai ir jų svečiai bendravimą pratęsė prie šventinių vaišių. Esame labai dėkingi Lietuvos šaulių sąjungos vadui plk. Antanui Plieskiui už atsiųstus filmus iš Lietuvos ir kareiviškos košės receptą, kuris šauliams ir visiems susirinkusiems labai patiko.


Jaunius Kopūstas, Edvinas Pipiras, Artūras Žilinskas ir Gabrielė Žilinskaitė-Pipiras.


Šaudymo turnyro metu – Giedrius Bikulčius.