knygos
Mugės lankytojos apžiūri knygas (iš k.): Aldona Krištolaitienė, Ramunė Račkauskienė, Nelia Paulauskaitė ir Gražina Santoski.

 
Įspūdžiai po LTSC knygų mugės


KRISTINA LAPIENYTĖ


Kažkada prof. dr. Aldona Vaitiekūnienė per lietuvių literatūros paskaitas sakydavo, kad vien prisilietimas prie knygos (ji sakydavo – „knygų čiupinėjimas’’) taurina žmogų. Tai prisiminiau per š. m. lapkričio 12 d. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) surengtą knygų mugę.

Knygų LTSC yra sukaupta nemažai. Jau daug kartų spaudoje minėta Pasaulio lietuvių archyvo biblioteka, kurioje sukataloguota apie 150,000 knygų, dar apie 20,000 yra PLI bibliotekoje.

Centras nuolat gauna naujų knygų siuntų. Enata Skrupskelytė jas visas patikrina ir trūkstamas įdeda į biblioteką, o dublikatai yra saugomi atskirai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, LTSC siuntė daugybę dublikatinių, išeivijoje leistų knygų į Lietuvos bibliotekas ir universitetus. Šios siuntos, tiesa, mažesnės apimties, siunčiamos ir dabar. Tačiau reikia pasakyti, kad šiuo metu jos būna siunčiamos dažniausiai į rajonų bibliotekas, kadangi didžiosios bibliotekos jau gana gerai yra apsirūpinusios išeivijos leidiniais. Atsižvelgiant į tai ir kilo sumanymas pasiūlyti dublikatines knygas Čikagoje, tikintis, jog ir čia tikrai atsiras knygos mėgėjų. Kartu tai buvo galimybė LTSC surinkti lėšų sau bei Jaunimo centrui – pagal susitarimą pusė mugės pelno buvo skirta JC.

Daugiau kaip du mėnesius LTSC valdybos pirmininkas dr. Augustinas Idzelis, padedamas Leonardo Gogelio, rinko, rūšiavo ir ruošė LTSC knygų dublikatus mugei. Buvo sudėta daugiau kaip 80 dėžių, suskirstytų pagal grupes: literatūra, istorija, geografija, dailė, religija ir kt.

Penktadienį darbingai nusiteikusios padėjėjos: Ona Daugirdienė, Aldona Krištolaitienė, Regina Idzelienė, vadovaujamos dr. Idzelio, visas knygas išdėliojo ant stalų, kad žmonėms būtų patogu pasižiūrėti, pavartyti. Mugės dieną pagrindinis krūvis teko Idzelienei, kuri rūpestingai aptarnavo lankytojus.

Maloniai nustebome, kad knygų buvo parduota daugiau negu tikėtasi. Atrodo, žmonės tikrai knygomis domėjosi. Iš mugės lankytojų girdėjome daug gerų žodžių ir prašymų surengti mugę kitą kartą. Taip pat primename, kad visų, prašiusių paieškoti kokios nors knygos, prašymai nėra užmiršti, mes susisieksime su jumis artimiausiu metu, kai tik rasime Jus dominantį leidinį. Kviečiame visus, jeigu jums reikia kokios nors knygos, išleistos išeivijoje ar Lietuvoje, kreiptis į LTSC el. adresu: info@lithuanianresearch.org.

Dėkojame visiems, padėjusiems surengti mugę. Reginai Idzelienei, Aldonai Krištolaitienei ir Onai Daugirdienei, padėjusioms paruošti knygas mugei, JC vadovybei, geranoriškai pažvelgusiai į LTSC sumanymą, JC administratoriams Vytui ir Redai Daubariams, paruošusiems salę mugei, lietuviškai spaudai, skelbusiai apie renginį. Taip pat nuoširdi padėka visiems lankytojams, kurių dėka mugė pavyko.

Kristina Lapienytė – LTSC vykdomoji direktorė.


knygos

knygos
Knygų mugės rengėjai (iš k.): Regina ir dr. Augustinas Idzeliai, Ona Daugirdienė ir Aldona Krištolaitienė.