gimtadienis
Lapkričio 26 d. ,,Alatėja” šventė 6-ąjį gimtadienį.


Moterų klubas ,,Alatėja” – lyg trečia dukra

DALIA CIDZIKAITĖ

Moterų klubas ,,Alatėja”, kurį drąsiai ir ne skliausteliuose galima įvardyti kaip dar vieną sėkmingai veikiančią labdaringą lietuvišką organizaciją Čikagos padangėje, gyvuoja jau šešerius metus. Ir jau šešerius metus ji remia nelaimės, sunkių ligų užkluptus vaikus, šeimas, pavienius asmenis. Klubo šešerių metų derlius svarus – surengtų vakarėlių, daiktų išpardavimų, parduotų kepinių ir atvirukų dėka surinkta ir paaukota 32,000 dol., išsiųsta per 60 dėžių siuntinių labdaros. ,,Alatėjos” dėmesio ir finansinės paramos iki šiol sulaukė paramos fondas ,,Rugutė”, Linkuvos specialioji mokykla, Linkuvos gimnazija, ,,Saulutės” šeimyna Šiauliuose, Kupiškio vaikų namai, pavienės šeimos Lietuvoje ir Amerikoje.

Viena iš ,,Alatėjos” įkūrėjų Audronė Sidaugienė prisipažįsta, jog kai prieš šešerius metus kelios moterys pirmą kartą išsiuntė siuntinius šeimai, nukentėjusiai nuo gaisro, o po to susirinko kavos puodeliui, norėdamos padėkoti visoms, kurios aukojo daiktus ir pinigus, nė viena negalvojo, kad jos užsiims tik labdara. ,,Bet, – sako ji, – kai seki ‘Rugutės’ internetiniame puslapyje vaikų kelionę jų ligos metu arba kai tavo draugų gyvenimas apsiverčia 360 laipsnių kampu dėl nelemtos avarijos, nori ir vėl padėti.”

Savo veiklą klubas pradėjo nuo ištiestos pagalbos rankos Evelinai iš Parmalių kaimo, kuri išgelbėjo sesutę ir broliuką iš gaisro. Apie juos Audronė perskaitė internete, susisiekė su tos apylinkės savivaldybe, sužinojo detales. Netrukus po to Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančių moterų paramos sulaukė močiutė ir jos globojama mergaitė Kražiuose.

Užsimezgusi pažintis su paramos fondu ,,Rugutė” ir jos įkūrėja Edita Abrukauskiene ,,Alatėjos” moteris supažindino su pulku vaikų, kovojančių su piktybine liga. ,,Vėliau sužinojome apie Roką, gyvenantį čia, Čikagoje, – pasakoja Audronė, – po to – apie Gloriją...” Dar vėliau atėjo keli elektroniniai laiškai, prašantys pagalbos Michigan valstijoje gyvenančiai lietuvei, dar vėliau – buvusiai kolegei Čikagoje. Žmonės, kurie sulaukia ,,Alatėjos” paramos, dažnai gyvena šalia. ,,Jie tokie pat, kaip ir mes, sako ‘Alatėjos’ narė, – metai kiti atvykę iš Lietuvos, o, prispaudus ligai ar įvykus nelaimei, sutrikę, praradę viltį ir vieniši.”
Stovykloje ,,Dainava” susipažinusios su Amerikoje gimusia ir augusia lietuvaite Kristina Petrauskaite ,,Alatėjos” narės nusprendė padėti įgyvendinti gabios merginos svajonę – aukštojo mokslo siekti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. O štai Linkuvos specialiosios mokyklos mokinukai, iš ,,Alatėjos” dovanų gavę bilietus į spektaklį Vilniuje, pirmą kartą savo gyvenime dieną praleido kalėdiniame Vilniuje.

Pasak Sidaugienės, tie, kas buvo paremti, puikiai supranta, kad ,,Alatėja” nėra ypač stipriai finansiškai stovinti organizacija, kad jos surinkta parama neateina iš testamentų ar palikimų. ,,Mes viską uždirbame pačios, tam skirdamos savo laisvą laiką, kurio lieka tik sekmadieniais, – sako ji. – Pačios, neseniai čia atvykusios, augindamos vaikus, mokome juos to, kuo pačios tikime.” Viena iš ,,Alatėjos” įkūrėjų net neabejoja, jog lazda turi du galus: už gera atsilyginama geru!

O tas gerumas paprastai ,,Alatėją” pasiekia gražių padėkos žodžių pavidalu, kurių, sako Audronė, gauta tikrai daug. Visus atvirukus, laiškus, nuotraukas klubo narės kruopščiai saugo, deda į albumus. Tarp jų – ir kelios dešimtys megztų paukščiukų iš Linkuvos specialiosios mokyklos, rankdarbiai iš Elektrėnų vaikų centro, kapitonų laivelis, atplaukęs iš anapus Atlanto – iš ,,Rugutės”. Ypatingai brangios jau išėjusių Anapilin žmonių padėkos.

Moterų klubas ,,Alatėja” negalėtų tiek daug gero kitiems padaryti, jei nei rėmėjai, kiekvienais metais atsiliepiantys į klubo prašymą pinigais paremti gyvenimo ar likimo nuskriaustuosius. Pasak Audronės, didžioji dauguma rėmėjų yra draugai, jų pažįstami ir bičiuliai. Klubo siuntinius su nuolaida visada geranoriškai siunčia ,,Atlantic Express”. Ne kartą paramos ,,Alatėja” sulaukė iš Angelės Kavak ir kitų vietos verslininkų, kurie dovanoja prizus loterijoms. O per paskutinį ,,Alatėjos” renginį – labdaros vakarą, vykusį lapkričio 26 dieną, Lina ir Natalija nemokamai pasiūlė saldumynų.
   
Šalia labdaringos veiklos, ,,Alatėjos” moterys nepamiršta pasirūpinti ir savo dvasine ir fizine sveikata: rengia susitikimus su psichologėmis, rašytojomis, poetėmis, sekmadienio rytą ar popietę pakviečia į jogos mankštą ar netikėtai pasiūlo atskleisti savo meninius sugebėjimus. O kur dar išvykos! Pasak Sidaugienės, joms smagu būti kartu – eiti į koncertus, kino filmus, kartu kurti atvirukus, kepti sausainius, rengti paskaitas, diskusijų popietes ir vakarėlius.

Ir nors ,,Alatėja” vadinasi moterų klubu, Sidaugienė sako, jog jų pačių vyrai yra šimtaprocentiniai jų klubo nariai, be kurių ,,Alatėja” būtų kaip be rankų. ,,Jie visada su mumis, – sako Audronė, – bet kokį renginį organizuojant, daiktų išpardavimą ruošiant ar siuntinius kraunant.” Vyrai meninėse programose ne tik aparatūra rūpinasi ar už baro stovi, bet ir dainuoja, vaidina. Jos nuomone, tai yra dar vienas teigiamas jų veiklos bruožas – ji suartina šeimas. Paklausta, ką jai pačiai reiškia ,,Alatėja”, Sidaugienė atsako, jog klubas jai – ,,lyg trečia dukra, kurią norisi irgi myluoti, gerbti ir rūpintis”.

Kol kas ,,Alatėjos” narės negalvoja nieko keisti savo veikloje ir mintį tapti pelno nesiekiančia organizacija, oficialiai įsiregistruoti Illinois valstijoje veja šalin. Sidaugienė prisipažįsta, jog tokių minčių buvo, bet bent jau šiuo metu nė viena iš moterų tam neturi laiko. ,,Mūsų klubą, – sako ji, – galite pavadinti nuoširdžiu ir sąžiningu klubu, kuris gyvuoja, paremtas šimtaprocentiniu pasitikėjimu.” Ir priduria: ,,Gal, kai išeisime į pensiją, galėsime tuo rimčiau užsiimti.”

,,Alatėja” negyvuotų be jos sielos ir ,,varikliuko” Audronės Sidaugienės, be kulinarių, konditerių, nuostabių šeimininkių Sandros Abrutienės ir Ingridos Ulskienės, kurios klubo renginiams ruošia maistą, kepa tortus. Jurita Tamošiūnienė, Evelina Karalienė ir Gitana Stonkuvienė visada sugalvoja, kaip skoningai papuošti ,,Alatėjos” renginius, stalus ir, pasak Sidaugienės, jos visa tai daro su didele meile. ,,Alatėja” nebūtų ,,Alatėja” be nuoširdžių moterų, turinčių dideles širdis ir visada pasiruošusių prisidėti ir padėti: Loretos Timukienės, Vitalijos Valuckienės, Viktorijos Turapinaitės, Daivos Jakubauskienės, Vidos Kaveckienės, Linos Rodriguez, Laimos Kataržienės ir Giedrės Starinskienės.

Daugiau apie ,,Alatėjos” veiklą ir apie būsimus renginius, informaciją, kaip tapti jos narėmis arba rėmėjais, rasite klubo internetinėje svetainėje www.alateja.us arba socialiniame tinkle ,,Facebook”.

altr
Viena iš ,,Alatėjos” įkūrėjų Audronė Sidaugienė (viduryje).

alt
ala