valdoValdovų rūmų atkūrimo rėmėjų Garbės lenta.


 Dėl Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo

Mus pasiekė 2009 m. lapkričio 17 d. „Drauge” išspausdintas Laimos Apanavičienės straipsnis „Po Valdovų rūmus pasižvalgius”. Tai informatyvus straipsnis apie keturis būsimus maršrutus ir kitą veiklą Valdovų rūmuose.

Nors straipsnis yra vertingas, jo pabaigoje šiek tiek klaidingai rašoma apie Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimą, lyg juos pagerbti būtų sugalvoję JAV lietuviai rėmėjai. Manome, kad tai gali įžeisti užsienio ir Lietuvos rėmėjus.

Įsteigus Valdovų rūmų paramos fondą 2000 m. buvo sutarta su Kultūros ministerija, atsakinga už Valdovų rūmų atkūrimą, jog, siekiant paskatinti visuomenę remti Valdovų rūmus, rėmėjus reikėtų pagerbti. Sutartyje su Kultūros ministerija surašyta, kad asmenys, paaukoję daugiau kaip 1,000 litų, tuomet Lietuvoje tai buvo maždaug mėnesio atlyginimas, bus įrašyti garbės lentoje. Taip pat sutartyje įrašyta, kad visi rėmėjai, kad ir kiek jie būtų aukoję, bus įvardyti Rūmuose esančių kompiuterių duomenų bazėje, kurioje jie galės rasti savo pavardes ir išsispausdinti paaukotas sumas. Skatindamas aukotojus Fondas aukojusiems 1,000 litų ir daugiau suteikdavo Valdovų rūmų Statytojo vardą ir įteikdavo diplomą; aukojusiems daugiau kaip 10,000 litų suteikė Garbės statytojo vardą ir diplomą, o aukojusiems daugiau nei 100,000 litų – Didžiojo statytojo vardą ir diplomą.

Liepos 6 d. Valdovų rūmų atidarymo iškilmėms rytų korpuso antro aukšto salėje buvo paruošta ir sumontuota Garbės lenta „Rūmų atkūrimas ir jo rėmėjai”. Tai maždaug 17 pėdų ilgio, apie 9 pėdų pločio lenta su išgraviruotais rėmėjų vardais. Ši Garbės lenta sudaryta iš trijų dalių. Pirmas trečdalis skirtas rėmėjams, kurie aukojo prieš 2000 m. Tai 1987–1990 m. Atgimimo metu Lietuvos kultūros fondo, vadovaujamo prof. Česlovo Kudabos, sutelktos lėšos. Šioje dalyje žemiau surašytos 1987–2000 m. Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys”, kuris iki šiol vykdo archeologinius tyrimus, priimtos aukos. Čia prisiminti ir savanoriai, dalyvavę archeologiniuose tyrimuose.

Kiti du trečdaliai Garbės lentos skirti 2000–2009 m. aukojusiems rėmėjams, kurių iš viso yra daugiau kaip 70,000. Tačiau net apie 60,000 rėmėjų vardų nėra žinomi, jie sąrašuose nepasirašė – tai daugiausia paviljone „Valdovų rūmų vartai”, kuris stovėjo prie Valdovų rūmų aštuonerius metus, savo auką aukoms skirtame kupare palikę aukotojai. Šioje Garbės lentos dalyje yra įrašyti 552 rėmėjai, aukoję daugiau negu 1,000 litų – tai Valdovų rūmų Statytojai, Garbės statytojai ir Didieji statytojai. Visi kiti rėmėjai bus įrašyti Rūmuose ten pat esančių kompiuterių duomenų bazėje.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Garbės lentoje yra labai daug rėmėjų iš JAV, bet yra jų ir iš Kanados, Jungtinės Karalystės, Austrijos ir kitų šalių. Tačiau daugiau negu pusė rėmėjų Garbės lentoje yra Lietuvos piliečiai arba Lietuvos įmonės; deja, šalia jų vardų neparašyta ,,Lietuva”, nes tai turi būti suprantama.

Apskritai Fondas sutelkė daugiau negu 5 mln. litų paramos, kuri buvo paskirstyta labai įvairiai – Rūmų interjerams atkurti (3 krosnys, vienos salės grindinys, sieninė tapyba, audinio-gobeleno su herbais kūryba, vitražiniai langai), radinių restauravimui, įrangai, reikalingai radinių tyrimams (mikroskopas, traukos spintos), kultūros vertybėms įgyti (5 gobelenai, spinta-kredensas, tapybos kūrinys) ir restauruoti, leidiniams apie Valdovų rūmus ruošti ir išleisti.

Iš sutelktų 5 mln. litų apie 4 mln. litų paaukojo rėmėjai iš Lietuvos. Daugiau nei milijoną litų paaukojo JAV lietuviai. Esame dėkingi, kad lėšas JAV padėjo telkti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas, vadovaujamas Vytauto Kamanto (sutelkta apie 67,000 JAV dolerių). Taip pat esame dėkingi Valdovų rūmų paramos komitetui JAV, vadovaujamam Reginos Narušienės, kuris sutelkė daugiau nei 400,000 JAV dolerių, iš dalies Onos Gineitytės-White palikimo ir buvusio iždininko Broniaus Juodelio dažnų straipsnių „Drauge” dėka bei dabartinės iždininkės Laimos Žliobienės skatinimo paaukoti, tapti Valdovų rūmų Statytojais. Iš sutelktų paramos lėšų JAV komitetas finansuoja gotikinės antikameros įrengimą ir dalį kitų aukščiau išvardytų objektų.

Nors ši Garbės lenta jau išgraviruota, Fondas ieškos rėmėjų ateityje, o Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai sudarys naujas rėmėjų pagerbimo taisykles.

Rėmėjų sąrašus ir kitą informaciją rasite Fondo svetainėje www. lvr.lt. Dėkojame visiems rėmėjams, kurie mažomis ar didelėmis aukomis ar geru žodžiu prisidėjo ir palaikė Valdovų rūmų atkūrimo sumanymą. Tai apie 350 metų užtrukęs projektas – nuo karo su Maskva 1655–1661 m. Jis patikėtas mūsų laikams!

Valdovų rūmų paramos fondas