krepsisi
Po varžybų – akimirka iš praeityje žaistų rungtynių Florida valstijoje.

Įkurta Floridos lietuvių apygardos
lietuvių krepšinio lyga

REGINA GREIČIUVIENĖ
 
Spalio pabaigoje Lietuvos Respublikos Palm Beach garbės konsulato patalpose susirinko daug gražaus jaunimo atšvęsti Palm Beach lietuvių krepšinio komandos ,,Stumbras’’ dvejų metų gyvavimo gimtadienį. Gal tai ir nedidelis amžiumi gimtadienis vieno asmens gyvenime, tačiau jis vienijo net 12-kos krepšininkų ir jų antrųjų pusių bei atžalų būrį. Jau dvejus metus kiekvieną savaitę renkasi vyrai po sunkios darbo dienos į treniruotes. Ir kaskart dalyvauja rengiamose krepšinio turnyrų varžybose. Aukojamas laikas, skiriamos lėšos ne tik treniruotėms, bet ir varžyboms. Žaidėjus rungtynių metu palaiko artimieji ir draugai. O retsykiais, visi su šeimomis renkasi ir į bendras šventes. Vyksta ir į varžybas, kurios rengiamos įvairiuose Florida miestuose. Smagu, kad neblėsta energija šiai sporto šakai, ir susikūręs komandos narių branduolys toks tvirtas.

O tądien didelio krepšinio entuziasto, Florida apygardos, taip pat ir Palm Beach Lietuvių Bendruomenės valdybos nario, atsakingo už sportą Arvydo Bubulio pastangų dėka visi krepšininkai jautėsi atsidūrę tikroje šventėje: visi buvo pasitikti su vynu, o krepšininkai dar apdovanoti ir simboliniais švilpukais su krepšinio kamuoliukais. Skaniai kvepėjo rūkyta užkanda su lietuviškai paruoštomis mišrainėmis. Įspūdingas buvo ir tortas su krepšinio kamuoliu ir 12-kos krepšininkų veidukais.

Oficialioje dalyje pirmiausiai visi į šventę susirinkusieji buvo pasveikinti, ne tik ,,kaltininkai’’, bet ir svečiai iš Miami ir Orlando. Beje, buvo pakviesti ir Palm Beach apylinkės valdybos nariai.

Šios komandos žaidėjas Lukas Varnavičius trumpai ir įdomiai papasakojo, kaip atsirado komandos pavadinimas. Komandos treneriai Kęstutis Puodžiukaitis ir Rytis Poškus ta proga linkėjo komandai sėkmingų varžybų, priminė, jog lietuviai visuomet turėtų būtų vieningi per krepšinį, o įkurta naujoji Florida Lietuvių krepšinio lygos (FLKL) taurė pirmiau­sia atitektų būtent ,,Stumbro’’ komandai.

O vėliau Florida apygardos valdybos vicepirmininkė, Palm Beach apylinkės valdybos narė jaunimo reikalams Jolita Dromantaitė sumaniai pristatė po keletą kiekvieno krepšininko nuotraukų ekrane (sumanymą padėjo įgyvendinti žaidėjų žmonos ir draugės). Patiems krepšininkams tai buvo staigmena. Nuotraukos keitė viena kitą, kur tie patys krepšininkai buvo dar visai maži, ir sunku buvo atspėti, kuris yra kuris: Antanas, Deivis, Arvydas, Vytas, Rytis, Erikas, Edvinas, Kęstas, Robertas… Ir pabaigoje – komandos žaidėjų gražiomis uniformomis nuotrauka. Jolita išvardijo ,,Stumbro’’ komandos pasiekimus per tuos dvejus metus. Gražiai su kūrybiškomis dovanomis stumbriečius pasveikino Miami krepšinio komandos atstovai, taip pat ir svečiai iš Orlando.

Bubulis paskelbė apie naujai įkurtą Florida Lietuvių komandos lygą, išvardijo visus į ją įeinančius 5kių komandų atstovus – organizacinio komiteto narius iš Miami, Orlando, Palm Coast, West Palm Beach ir St. Petersburg. Dalyvavusieji renginyje lygos atstovai buvo garbingai pristatyti. Šie žmonės spręs FLKL organizacinius klausimus, nustatys taisykles, numatys varžybų vietą, o įkurta lygos taurė bus pereinamoji.

Pasidžiaugta ir skirta pirmąja 500 dol. parama šios lygos įkūrimui iš JAV LB.

Šia proga Palm Beach LB valdyba skyrė 200 dol. ,,Stumbro’’ krepšininkams, o LR garbės konsulas St. Balzekas, jaunesnysis perdavė sveikinimus iš Čikagos visiems sportininkams. Šventė vyko nuotaikingai. Pabaigoje visi ,,Stumbro” komandos žaidėjai kartu su savo antrosiomis pusėmis bei atžalomis įsiamžino bendroje nuotraukoje.
 
krepsis

Palm Beach krepšinio komanda ,,Stumbras” atšventė savo dvejų metų gimtadienį.