lar

L. Misevičius per VIII Pasaulio lietuvių žaidynes Lietuvoje, 2009 m. birželis.
Eugenijos Misevičienės nuotr. 


ŠALFASS pirmininkas

Centro valdybos narių veiklą vertina teigiamai

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. lapkričio 21 d. Cleveland lietuvių klube, Cleveland, OH įvyko metinis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) suvažiavimas, kuriame buvo aptarta besibaigiančių metų veikla, rengtasi būsimiems sporto renginiams ir varžyboms. Apie suvažiavimą, dabartinės ŠALFASS Centro valdybos veiklą kalbamės su ŠALFASS Centro valdybos pirmininku Laurynu R. Misevičiumi.

– Kaip pavyko suvažiavimas, kokius svarbiausius nutarimus galėtumei paminėti?

– Nors kas metai vykstančiame ŠALFASS suvažiavime šiemet dalyvavo daugiau Kanados atstovų, nei JAV (ar tai byloja apie mažesnes ekonominės krizės pasekmes kaimyninėje „Klevo lapo” šalyje?), nepaisant to, posėdis praėjo darbingai, nors ir rekordiškai greitai: šiemet viską išsprendėme per vos daugiau nei 4 valandas ir net be pietų pertraukos. Suvažiavimo metu buvo patvirtintas varžybų kalendorius ateinantiems 2010 metams. Jau netrukus po Naujųjų metų, šįkart kovo mėn. 20–27 d., pakviesime slidinėjimo mėgėjus į ŠALFASS slalomą Colorado valstijos kalnuose. Senjorai krepšininkai kitąmet suvažiuos į New York miestą paskutiniajam kovo mėnesio savaitgaliui. O pagrindinės mūsų Sąjungos žaidynės įvyks Cleveland mieste 2010 m. balandžio 30 – gegužės 2 d., po to jaunučiai susitiks Čikagoje gegužės mėn. 22–23 d. Sekite spaudą, bus atskiri pranešimai ir apie kitų sporto šakų varžybas. Taip pat visą svarbiausią ŠALFASS informaciją galite rasti oficialiame mūsų organizacijos tinklalapyje adresu: www.salfass.org (arba anglų k. www.launa.org).

 Kitais metais baigiasi tavo, kaip ŠALFASS valdybos pirmininko, kadencija. Kaip vertini ją, kokios kritikos susilaukei? Kokių sumanymų nespėjai įgyvendinti?

– Sumanymų visuomet galima prigalvoti visokiausių – įgyvendinamų ir kažin. Bet per savo veiklos Amerikos lietuvių bendruomenėje dešimtmetį supratau tiek, kad geriau užsimoti mažiau ir padaryti daugiau, negu atvirkščiai. Esu patenkintas, kad pagaliau sutvarkėme metų metais svarstytą mūsų organizacijos tinklalapio projektą, dar šiemet pradės veikti ir ŠALFASS puslapis ,,Facebook”. Turime dvejiems metams į priekį patvirtinę pagrindinių sporto šakų varžybų kalendorių, net ir sunkmečio laikais šią vasarą gana gausiai sudalyvavome VIII Pasaulio lietuvių žaidynėse, vykusiose Lietuvoje. Kritikos? Daugiau susilaukdavau dar prieš išrenkant mane ŠALFASS Centro valdybos pirmininku, gal dabar manęs oponentai prisibijo (juokiasi)? O jei rimtai, tai norėtųsi sužinoti, ką galvoja kiti, galbūt šiuo klausimu išgirsime ir „Draugo” skaitytojų nuomonę? Konstruktyvi kritika yra labai naudinga bet kokios organizacijos arba asmens tobulėjimui, todėl mielai visus išklausyčiau.

– Kaip vertini kitų valdybos narių veiklą?

– Jeigu atsakyti vienu žodžiu, teigiamai. Esu dėkingas jiems už visokeriopą pagalbą, vykdant įvairius mūsų Sąjungos veiklos uždavinius. Tačiau nusivyliau pačioje pradžioje entuziastingai ŠALFASS Vidurio Vakarų apygardos pirmininko pareigas ėmusiu eiti čikagiečiu Arūnu Karaliumi, kuris labai greit iš ŠALFASS valdybos atsistatydino. Taip pat nuliūdino mūsų organizacijos Rytų apygardos vadovo Ž. Bublio ir New York LAK pirmininko, taip pat ŠALFASS Centro valdybai priklausančio S. Kavaliausko konfliktas, įvykęs pereitą vasarą ir paviešintas lietuviškoje spaudoje. Bet liaudyje sakoma, kad ginčuose gimsta geriausi sprendimai, tad išlieku optimistas ir tikiuosi, kad dabartinei mūsų Valdybai paskutiniai – tretieji – metai bus patys sėkmingiausi!

– Kuri, tavo nuomone, sporto šaka ŠALFASS rėmuose yra stipriausia?

– Be abejo, krepšinis, kuris yra lietuvių sporto šaka numeris 1, nesvarbu, kur mūsų tautiečiai begyventų.lar Mus ypatingai džiugina ir tas faktas, kad kasmet didžiausią būrį dalyvių sutraukia ŠALFASS jaunučių-jaunių (iki 16 m. amžiaus) šios sporto šakos varžybos. Tai byloja apie neblogą mūsų organizacijos ateitį. Kuriai/kurioms reikėtų pasistiebti? Manyčiau, privalome daugiau dėmesio atkreipti į pasaulyje sporto šaką numeris 1 – futbolą, kurio mėgėjų yra tikrai nemažas skaičius Rytų pakrantėje bei Čikagoje. Viliuosi, kad kitąmet visus norinčius pakviesime į visos Š. Amerikos lietuvių pirmenybes, kuriose be aukščiau paminėtų regionų komandų dalyvaus ir Kanados.

– Kitąmet JAV išeivijos sportininkų ir sirgalių laukia pagrindinės ŠALFASS žaidynės. Kur jos vyks, keliose sporto šakose bus varžomasi, kiek klubų žada dalyvauti?

– Kaip jau minėjau, pagrindinė ŠALFASS sporto šventė kitąmet įvyks balandžio mėn. 30 – gegužės 2 d. Cleveland mieste. Jas suorganizuoti pavesta šio lietuvių telkinio sporto klubui „Žaibas” (pirmininks V. Tatarūnas). Be vyrų, jaunių (iki 18 m. amžiaus) bei moterų krepšinio tą savaitgalį planuojamos ir tinklinio, šachmatų, stalo teniso, plaukimo, galbūt net ir kėgliavimo varžybos. Laukiame rekordinio dalyvių skaičiaus, kadangi žaidynės vyks pakankamai arti Čikagos, kur yra didžiausias Amerikos lietuviųsportininkų skaičius, bei Toronto, Kanados lietuvių „sostinės”! Sekite spaudą, taip pat mūsų Sąjungos tinklalapio informaciją, kuriame bus periodiškai talpinamos ir kitų sporto šakų varžybų naujienos. Nepamirškime, kad 2010-ji yra jubiliejiniai metai – sukanka 600 metų nuo garsiojo Žalgirio mūšio. JAV LB Taryba priėmė rezoliuciją, kad visos Amerikos lietuvių organizuojamos sporto varžybos kitąmet būtų „pakrikštytos” Žalgirio mūšio vardu, tuo vadovausis ir ŠALFASS.

– Dėkoju už pokalbį.