radio
Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania’’ ir toliau skina laurus ir gauna apdovanojimus.

300 „Ecos de Lituania’’ laidų

EDVARDAS ŠULAITIS

Šių metų rugpjūčio mėn. lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania’’ šventė 300 laidų, kurias nuo 2003 metų transliuoja iš Berisso miesto kiekvieną sekmadienį nuo 7 iki 9 val. v. (Argentinos laiku) arba pirmadieniais nuo 12 iki 2 val. nakties (Lietuvos laiku) FM Difusión 98.1 bangomis ir internetu www.ecosdelituania.com.ar.

Šia proga Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė atsiuntė raštą, kuriame sveikina radijo vedėją už pastangas skelbti lietuvišką žodį ir klausytojus, ypač Pietų Amerikos lietuvius.

Sveikinimus taip pat atsiuntė LR Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Užsienio lietuvių departamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas, LR ambasadorius Argentinoje Vaclovas Šalkauskas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkė Regina Narušienė ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio Lietuviams katalikams, PLB Sielovados reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas.

Gavo dar vieną premiją

Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania’’ ir toliau skina laurus ir gauna apdovanojimus Argentinoje. Lapkričio 6 dieną vienintelė lietuviška radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje laimėjo dar vieną premiją – „Antena Vip’’ („Antena’’) kaip geriausia praėjusių metų Argentinos radijo programa kitataučių bendruomenių grupėje.

Apdovanojimų įteikimas vyko viename iš La Platos restoranų. Į šventę susirinko 1,000 svečių. Šią premiją „Ecos de Lituania’’ jau yra gavusi dukart – 2006 ir 2010 metais.

Kiti įvertinimai

„Ecos de Lituania’’ Buenos Aires provincijos deputatų rūmų 1085/ 07–08 dekretu oficialiai pripažinta „svarbios kultūrinės reikšmės’’ programa.

Džiaugiamės, kad pagrindinės Argentinos provincijos kreipia dėmesį į „Ecos de Lituania’’ ir pripažįsta vedėjo ir viso kolektyvo darbą bei veiklą. Ši radijo valandėlė skleidžia žinias apie Lietuvą Argentinoje ir visoje Pietų Amerikoje. Bendruomenės vardu palaikomas ryšys su Argentinos vyriausybės atstovais.

La Plata yra Buenos Aires provincijos sostinė, vienas iš svarbiausių Argentinos miestų. Miesto atstovai puikiai bendrauja ir bendradarbiauja su „Ecos de Lituania’’.

Reikia priminti, kad „Ecos de Lituania” Berisso miesto mero Enrique Slezack 424 dekretu ir San Martino miesto mero dr. Ricardo Ivoškus 495/07 dekretu yra įtraukta į municipalinio paveldo sąrašus.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė ,,Ecos de Lituania’’ programą įvertino kaip „Visuomenės paveldą’’. Šią programą specialiu žymeniu apdovanojo buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės (dabar LR užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas).

Pirmoji premija „Faro de Oro’’ (,,Auksinis švyturys’’) lietuviškai radijo valandėlei ,,Ecos de Lituania” įteikta Mar del Platos mieste už 2006–2007 m. Argentinos radijo programą kitataučių bendruomenių grupėje. Tai – viena pagrindinių premijų visoje šalyje. Konkurse dalyvavo 1,000 programų iš visos Argentinos. Tą pačią premiją „Ecos de Lituania’’ gavo 2007 ir 2009 metais.

2006 metais ,,Ecos de Lituania’’ laimėjo dar vieną premiją – „Gaviota Federal’’ („Federacinė žuvėdra’’) taip pat kaip geriausia praėjusių metų Argentinos radijo programa kitataučių bendruomenių grupėje. Lietuviškai radijo valandėlei Chaco provincijoje, Resistencia mieste, buvo įteikta „Dorada’’ („Dorado’’) premija.

2007 metais įteikta „Lanín de Oro’’ („Auksinis Lanín’’) premija už geriausią 2006–2007 m. Argentinos radijo programą kitataučių bendruomenių grupėje. Pagrindinis renginio organizatorius – Dailės, kultūros ir komunikacijos patagonų sąjunga. ,,Ecos de Lituania” taip pat yra laimėjusi „Guemes, Heroe Nacional’’ premiją Saltos mieste (Argentinos šiaurėje) ir „Tehuelche’’ nacionalinį apdovanojimą Argentinos Patagonijoje, prie Atlanto vandenyno.

Parengė
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, ,,Ecos de Lituania” vedėjasead
„Ecos de Lituania’’ laimėjo dar vieną premiją – „Antena Vip’’.