mairon

Ketvirtos B klasės mokiniai per aplinkos pažinimo pamoką Dailės muziejuje su audėjomis, kurios juos supažindino su audimo menu. Iš kairės: Oskaras Patašius, Teofilis Palubinskas, Gilius Aleksa, Žiba Kisieliūtė, Samantha McWilliams, Ieva Skeberdytė, Odetė Garmutė. Antroje eilėje: Karolina Ulinskaitė, Lukas Rainis, Benas Blaškevičius, Karolis Čibirka, Urtė Zakarauskaitė, Monika Deksnytė, Laurynas Masiulis, Goda Vertelkaitė, Samantha Spellacy. Paskutinėje eilėje: mokytojos padėjėja Vaiva Lagunavičiūtė, Rugilė Šlapkauskienė, Audronė Tamulienė, Rūta Šmulkštienė ir Ramunė Kubiliūtė.
Vaivos Lagunavičiūtės ir Loretos Lagunavičienės nuotraukos

Lemonto Maironio lituanistinėje mokykloje

Rudens šalnos jau seniai nuskabė puikiausius vasaros žiedus, žvarbūs vėjai išžarstė auksaspalvius lapus ir visa gamta susikaupė ir pasiruošė žiemai. Mūsų vaikai ir jaunimas – gražiausi lietuvių išeivijos žiedai – tęsdami tėvų ir senelių tradicijas, suvažiavę iš tolimų priemiesčių (ir net iš gretimų valstijų!) savo šeštadienių rytus praleidžia lituanistinių mokyklų klasėse.

Maironio lituanistinė mokykla (Lemont, IL) šiais metais sukvietė rekordinį būrį mokinių. Šiemet mūsų mokyklą lanko per penkis šimtus mokinių, juos moko šešiasdešimt penki pasišventę mokytojai ir padėjėjai , vadovaujami naujos ir energingos direktorės Svajonės Kerelytės. Ypač malonu tarp mokytojų ir padėjėjų matyti daug jaunų veidų ir beveik visi jie – buvę Maironio mokyklos abiturientai, kurie šioje mokykloje įgytas žinias perduoda ateinančių kartų moksleiviams. Neįmanoma nepaminėti išradingo ir gyvybingo tėvų komiteto, kuris tapo neatskiriama mūsų mokyklos dalis.

Didžiausia Maironio mokyklos dalis – pradinė mokykla – vargiai besutelpanti į erdvias Pasaulio lietuvių centro patalpas. Vien ketvirtąsias klases šiemet lanko 46 mokiniai, kurie kas šeštadienį mokosi skaitymo, gramatikos, istorijos, geografijos, tėvynės ir aplinkos pažinimo. Per šias pamokas jie ne tik susipažįsta su linksniavimu, asmenavimu, taisyklinga rašyba, bet sužino daug apie Lietuvos gamtą, šventes, tradicijas, garsią Lietuvos senovę ir dabartinę laisvą Lietuvą. Be šių pamokų, ketvirtokai mokosi tikybos, dainavimo ir tautinių šokių. Visa tai tikrai jiems padės ateityje tapti visapusiškai išsilavinusiais lietuviškos visuomenės nariais.

 Šie mokslo metai jau įpusėjo, ir mes, ketvirtokai, daug atlikome: dalyvavome mokslo metų atidarymo šventėje, mokėmės apie Lietuvos gamtą, medžius bei tuo pačiu aplankėme (ir palaistėme) mokyklos 50-mečio jubiliejui pasodintą ąžuoliuką, atlikome daugybę gramatikos pratimų bei rašėme daug diktantų. Mes daug sužinojome apie Lietuvos istoriją, baltus, lietuvių dievus bei tautinius drabužius ir lietuviškus amatus (o ypač – audimą!), susikaupėme ir pasimeldėme už mirusiuosius per Vėlines.

Šiuo metu ketvirtokai kartu su visa mokykla ruošiasi Kalėdų eglutei, kuri vyks gruodžio 18 dieną.

 Šiais mokslo metais mūsų klasės mokinių laukia daugybė namų darbų, įvairių projektų, užduočių ir švenčių. Iš mokinių tėvelių prašome didelės kantrybės bei pasišventimo vežiojant savo atžalas į lituanistinę mokyklą ir kviečiame prisidėti prie mokyklos veiklos, nes lietuviška mokykla – neatskiriama mūsų kultūrinio gyvenimo dalis.

Loreta Lagunavičienė
Maironio lituanistinės mokyklos
4B klasės mokytoja
 

mairo
Ketvirtokai stebi, kaip tautines juostas audžia Ramunė Kubiliūtė ir Rūta Šmulkštienė. Iš kairės: mokytoja Loreta Lagunavičienė, Žiba Kisieliūtė, Odetė Garmutė, Ramunė Kubiliūtė, Karolis Žinis, Samantha McWilliams, Urtė Zakarauskaitė, Teofilis Palubinskas, Gilius Aleksa, Benas Blaškevičius, Laurynas Masiulis ir Rūta Šmulkštienė.

mairo
Audronė Tamulienė pasakoja, kaip audžiamos lietuviškos tautinės juostos. Iš kairės: Lukas Rainis, Karolina Ulinskaitė, Odetė Garmutė, Monika Deksnytė, audėja Audronė Tamulienė, mokytojos padėjėja Vaiva Lagunavičiūtė, Karolis Žinis, viešnia iš Indianapolio lituanistinės mokyklos Samantha Spellacy ir Goda Vertelkaitė.

mair
Ketvirtos B klasės mergaitės po tautinių šokių pamokos: (iš kairės) Monika Deksnytė, Urtė Zakarauskaitė, Samantha McWilliams, Ieva Skeberdytė, viešnia iš Indianapolio lituanistinės mokyklos Samantha Spellacy (Noreikaitė). Antroje eilėje: Goda Vertelkaitė, Karolina Ulinskaitė, mokytojos padėjėja Vaiva Lagunavičiūtė.
 
mairo
Maironio lituanistinės mokyklos padėjėjai, visi mokyklos jubiliejinių 2009-ųjų metų abiturientai: (iš kairės) Vaiva Lagunavičiūtė, Tadas Juodwalis, Marija Žimkutė ir Rima Lintakaitė.

mairo
Ketvirtokai aplankė ir palaistė sausros išdžiovintą ąžuoliuką, kuris buvo pasodintas pernai, pažymint mokyklos 50 metų jubiliejų. Ąžuoliuką laisto Žiba Kisieliūtė, Odetė Garmutė ir mokytojos padėjėja Vaiva Lagunavičiūtė.