uofw

Seattle mieste apsilankius LR ambasadoriui Amerikoje ir Meksikoje Audriui Brūzgai (dešinėje), jį su UW universiteto bibliotekomis supažindino dr. M. Biggins (kairėje). Centre stovi UW Baltų studijų programos vedėjas prof. Guntis Smidchens.

University of Washington bibliotekos lobiai

RIMAS MIKŠYS

Spalio 3 dieną dr. Michael Biggins, University of Washington (UW) bibliotekos Slavų ir Rytų Europos šalių skyriaus vedėjas, supažindino Lietuvių Bendruomenę su Baltijos šalių kolekcija universiteto bibliotekoje.

2009 metais UW, palyginti su kitais Šiaurės Amerikos universitetais, turi labiausiai besiplečiantį Baltijos šalių spaudinių rinkinį. Šiuo metu jis užima pirmą vietą tarp visų JAV universitetų bibliotekų ir trečią vietą, jei įtrauktumėme į sąrašą Kongreso bibliotekos ir New York viešosios bibliotekos rinkinius.

UW biblioteka ir toliau renka naujausiai išspausdintą Baltijos šalių medžiagą, Šiaurės Amerikos aukotojų prašydama dovanoti senesnę Baltijos šalių medžiagą su tikslu pristatyti rinkinius parodose ir viešosiose vietose. Ji taip pat renka lėšas, kurios padėtų ir toliau kaupti Baltijos rinkinį ir užtikrintų dar didesnį jo augimą ateityje.

Dr. Biggins teigė, jog jo vadovaujamo skyriaus artimiausias tikslas – turėti medžiagą visomis Baltijos šalių kalbomis lingvistikos ir literatūros, etnologijos ir tautosakos, istorijos ir politikos, meno ir muzikos srityse. Archeologija, geografija, ekonomika ir sociologija yra antrinės, vienok, taip pat svarbios temos.

Baltijos chorinės muzikos rinkinys, kurį šiuo metu sudaro 900 vienetų, yra svarbi UW Muzikos mokyklai, nes padeda giliau suvokti Baltijos šalių muziką.

Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) vadovai, apsilankę UW 2008 metais, buvo maloniai nustebinti tokiu sparčiai augančiu universiteto Baltijos šalių rinkiniu. Jie pasiūlė įvardyti universitetą AABS ,,vėliavneše” (pirmaujančia) biblioteka tyrinėtoja. Tai reiškia, kad AABS perduos UW savo archyvus (tai jau atlikta 2009 m. balandžio mėn.), skatins savo narius ir draugus dovanoti Baltijos šalių medžiagą universitetui, kitokiais būdais padės skleisti žinias apie privilegijuotą UW bibliotekų statusą.

Slavų ir Rytų Europos skyriaus vedėjas sakė, jog 2009 m. gruodžio mėn. tikisi gauti pagrindinį Lietuvos muzikinės medžiagos rinkinį (muzikinių tekstų, garso įrašų, knygų ir periodikos – viso daugiau nei 800 vienetų) iš būsimo aukotojo, gyvenančio JAV Rytų pakrantėje.

Paskutinė labai dosni 2,500 dol. dovana UW bibliotekoms aukų fondą padidino iki 50,000 dol. Fondo tikslas yra sukaupti aukų fondą, siekiantį 300,000 dol. Tada būtų skiriama 15,000 dol. per metus būsimoms papildomoms rinkinio išlaidoms. Vienok pagrindinė problema – galimybė išlaikyti išskirtinį Baltijos šalių rinkinio lygį. 2009–2010 m. visos šalies biudžetai buvo apkarpyti. Tarptautinių studijų (tarp kurių yra ir Baltijos fondas) biudžetas buvo sumažintas 20 proc., Slavų ir Rytų Europos skyriaus biudžetas, skiriamas knygoms, sumažėjo 27 proc.

Asmenys, kurie norėtų dovanoti spausdintą medžiagą arba paaukoti pinigų, prašome kreiptis į dr. M. Biggins el. paštu: mbiggins@u.wa shington.edu.

Iš anglų kalbos vertė
Aušra Hawkridge
,,Tulpė Times”, 2009 m. gruodis