port

Ir mažosios, ir didesnės lietuvių šeimų atžalos turėjo progą suvaidinti eiliuotos pjesės ,,Baltas vilkas’’, pagal Kazio Binkio žodžius, pastatyme.

Dviejų šeimų sukurtas Kalėdinis vaidinimas

VILIUS ŽALPYS
DAINA KUZMICKIENĖ

Gruodžio 5 dieną, kaip ir kiekvienais metais, Portlando Lietuvių Bendruomenė Oregon valstijoje Latvių namuose surengė tradicinę lietuvišką Kalėdinę programą. Šiemet į šventę susirinko apie 120 žmonių – tikrai didelis būrys, palyginti su ankstesniais metais. Suprantama, augant lietuvių emigrantų bangai Amerikos Vakaruose, mūsų bendruomenė taipogi plečiasi.

Per pastaruosius 12 metų Portlando LB tą patį vakarą rengdavo ir Kūčių šventimą, ir vaikų eglutės programą. Žinoma, vieni metai būdavo turiningesni už kitus. Šių metų šventė praėjo tikrai puikiai – dėl aktyvaus dviejų neseniai atvykusių Kuzmickų ir Urniežių šeimų dalyvavimo. Jų dėka buvo paruoštas eiliuotas vaikų vaidinimas ,,Baltas vilkas’’, pagal Kazio Binkio žodžius. Ir mažosios, ir didesnės lietuvių šeimų atžalos turėjo progą suvaidinti šios pjesės pastatyme. Kuzmickai ėmėsi muzikinės, scenografinės ir fotografinės dalies įgyvendinimo, o Urniežiams atiteko organizacinė, mokomoji ir vadybinė dalis.

Vakaras prasidėjo linksmai vaikams dainuojant Giedrės Nasvytytės-Gudauskienės dainą ,,Kalėdos, Kalėdos’’. Beskambant dainai, Kalėdų senelis išgirdo kvietimą ir skubiai atvyko į salę, nešdamas dovanų maišą. Jis pasveikino vaikus, o jie jį pakvietė šokiui ,,Šiaudų batai’’. Kiek vėliau vyresnieji pranešė Seneliui apie paruoštą vaidinimą. Senelis mielai sutiko pasižiūrėti, kaip vaikai vaidina.

Raudonai uždangai prasiskleidus, žiūrovai netikėtai nuščiuvo pamatę Trakų pilies žiemos vaizdą, sukurtą Dariaus Kuzmicko. Nušvito ir japoniškai grakščios klevo šakos, suteikusios apsinuoginusios gamtos įspūdį. Eiliuotą lietuvišką santrauką iš šios pasakos pritaikė Daiva Urniežienė.

Po vaidinimo Kalėdų senelis traukė dovanas su vaikų vardais. Daugelis vaikų buvo jam paruošę po mažą pasirodymą – vienas grojo su triūba, kitas pianinu, dar kiti dainavo, deklamavo eilėraščius... Senelis kiekvienam padėkojo ir įteikė dovanėles. Vėliau jis buvo pakviestas prisijungti prie choro, vadovaujamo Dainos Kuzmickienės, kuris atliko tris Kalėdines giesmes.

Dainavimui pasibaigus, visi pasimeldė, pasidalijo šventą duonelę ir pradėjo vaišintis tradiciniais Kūčių patiekalais. Stalai nestokojo įvairių silkės, žuvies patiekalų, ant jo buvo daugybė salotų ir kitų nemėsiškų skanėstų.

Gardžiai prisivaišinus, visi turėjo galimybę pasišnekučiuoti arba susiburti prie fortepijono lietuviškoms Kalėdinėms giesmėms.

p

p

p

p