cinn
Cincinnati lietuviai. Algirdo Pečkio nuotr.

Cincinnati lietuviai jau gyvena kalėdinėmis nuotaikomis

ERIKA PEČKIENĖ

Nors iki šventų Kalėdų dar liko nemažai laiko, tačiau Cincinnati Lietuvių Bendruomenė jau smagiai atšventė artėjančias šv. Kalėdas. Nors Cincinnatti mieste ir jo apylinkėse gyvena ne tiek jau daug lietuvių, tačiau dauguma jų noriai buriasi, bendrauja, draugauja tarpusavyje.

Šį kartą į kalėdinį susitikimą susirinko per šešiasdešimt suaugusiųjų ir vaikų. Todėl, galima sakyti, prie improvizuoto Kūčių stalo susirinko šeima. Šeima, kuri ne tik šventes švenčia drauge, bet ir vieni kitus remia, padeda, bendrauja.

Kaip ir dera, ant Kūčių stalo buvo dvylika patiekalų su aguonpieniu ir kūčiukais. Apie tradicijas ir kuo ypatinga yra Kūčių vakarienė papasakojo ilgametė bendruomenės narė Marytė Fedyk. Buvusio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininko dr. Vytauto Bieliausko dėka turėjome svarbiausią Kūčių stalo elementą – kalėdaičius.

Tradiciškai paragavę kiekvieno Kūčių stalo patiekalo, visi persikėlėme prie gausiai vaišėmis nukloto Kalėdų stalo.

Bendruomenės vaikučius savo apsilankymu nudžiugino Kalėdų senelis, atgabenęs du didžiulius maišus dovanų. Jis asmeniškai kiekvienam vaikui įteikė po dovanėlę.

Cincinnati lituanistinės mokyklėlės ,,Aitvaras” mokiniai, vadovaujami mokytojų Kristinos Parrott ir Jūratės Rubikienės, surengė programėlę, suvaidino puikų vaidinimą pagal Eduardo Mieželaičio eiles ,,Zuikis puikis”.

Kol vaikai džiaugėsi dovanėlėmis, suaugusieji su nekantrumu laukė tyliojo aukciono. Kiekvienais metais per kalėdinį Cincinnati LB susitikimą, norėdamas papildyti bendruomenės iždą, apylinkės pirmininkas Darius Sabaliūnas organizuoja tylųjį aukcioną. Suaugusiems tai – pati linksmiausioji vakaro dalis. Daiktai, paaukoti aukcionui, Dariaus šmaikštumo ir gebėjimo įtikinti dėka tiesiog graibstyte išgraibstomi. Daiktų kaina pakyla nuo kelių iki keliasdešimt kartų. Gera nuotaika ir skambus juokas lydi kiekvieno daikto varžytuves. Neparduotų daiktų nelieka, o apylinkės fondas pasipildo reikšminga pinigų suma, be to, visi gauna vitamino C.

Žinoma, norėtųsi, kad Cincinnati gyventų daugiau lietuvių ir per šventes susirinktų didesnis būrys tautiečių, tačiau džiaugiamės tuo, ką turime. Iš kitos pusės, toks siauras ratas suteikia galimybę artimiau vienam kitą pažinti, labiau mylėti, rūpintis vienas kitu ir vertinti draugystę.

Kūčios – šeimos šventė, todėl gruodžio 24 dieną per tikrąjį Kūčių vakarą šeima susirinks Renatos ir Herberto namuose. Nei daug, nei mažai – trisdešimt penki žmonės.
Su artėjančiomis šventomis Kalėdomis, mielieji!

Erika Pečkienė – JAV LB Cincinnati apylinkės narė.

cinn
Marytė Fedyk subūrė visus aplink Kūčių stalą.

cinn

cinn