amber

Edvardas Mickus ant ,,Ambersail’’ denio prie Majorca krantų. Ryčio Ambrazevičiaus nuotr.

,,Ambersail’’, jūra ir aš


EDVARDAS MICKUS

Nemažai buriavau Ramiajame vandenyne prie pietinės Kalifornijos krantų. Vandenynas čia dažniausiai ramus, lengvo vėjelio genamos bangelės neaukštos. Mūsų jachta mažutė – tik 24 pėdų ilgio. Ji lengvai čiuožia gražiomis, saulės nutviekstomis Kalifornijos pakrantėmis. Akį džiugina vaizdinga gamta: įlankėlės, užutėkiai, salelės. Plaukti nešalta, ramu ir gera.

Tačiau jau pora metų mano vaizduotę audrino daug audrų ir uraganų matęs Lietuvos buriuotojų laivas ,,Ambersail”. Gal dėl to, kad laivą labai išgarsino jo kelionė aplink pasaulį ,,Tūkstantmečio odisėja”? O gal noras pasigalynėti su galingomis jūromis ir vandenynais? Todėl, atsiradus galimybei, kai tik Lietuvos buriuotojai pakvietė mane į ,,Ambersail” įgulą, su džiaugsmu ėmiau ruoštis kelionei.

Apie šį nuostabų, greitą ir stiprų laivą labai išsamiai pasakoja ,,Tūkstantmečio odisėjos” įgulų nariai savo dienoraščiuose, kurie šiuo metu spausdinami dienraščio ,,Draugas” puslapiuose. Todėl nieko daugiau čia negalėčiau pasakyti. Tenoriu pasidalinti savo asmeniniais įspūdžiais.

* * *

Laivas ,,Ambersail” yra daug didesnis ir sudėtingesnis už tą, su kuriuo aš iki šiol plaukiojau. Dabar gerai suprantu, kiek daug buriuotojams pasisekimą varžybose lemia ne tik įgulos sugebėjimai, bet ir laivo techniniai bruožai. Taigi tapau narys laivo įgulos, kuri po varžybų aplink Sicilijos salą (,,The Rolex Middle Sea Race’’) Viduržemio jūroje turėjo laivą nuplukdyti iki Ispanijos Almeria uosto. Tai maždaug 1,000 mylių plaukimas, vos ne per visą jūrą, kuri taip pat kėlė mano susidomėjimą. Viduržemio jūra – tai tarsi žmonijos civilizacijos lopšys. Senovėje jos vandenis skrodė galingos laivų flotilės, ant vandens vyko žūtbūtiniai mūšiai… skaudūs pralaimėjimai… ir nepakartojamos pergalės.

Buriuotojų įgula rinkosi Maltoje, kur prie krantinės stovėjo prišvartuotas laivas. Iš dvylikos įgulos narių tik keturi buvo plaukę su ,,Ambersail”. Tai patyrę Lietuvos buriuotojai ir labai rimti specialistai: įgulos kapitonas Paulius Kovas, plaukęs ,,Tūkstantmečio odisėjos” du etapus ir vadovavęs vienai įgulai, bocmanas Linas Ivanauskas, plaukęs visus ,,Tūkstantmečio odisėjos” etapus ir vadovavęs įgulai, aplenkusiai Horno ragą, vairininkas Arūnas Tamauskas ir junga Gintautas Milevičius. Visi kiti įgulos nariai laive buvome naujokai. Tai – Rytis Ambrazevičius, Imantas Čepulis, Mindaugas Rakauskas, Martynas Nikolajevas, Krisas Butler, Darius Lebedzinskas, Mantas Mikuckas ir aš, Edvardas Mickus. Visi įgulos nariai buvo iš Lietuvos, išskyrus mane, Amerikos lietuvį iš Los Angeles.

Nuo pat pirmos dienos supratome, kad laivas gali patekti į įvairias aplinkybes ir kad tai nebus tik malonus pasiplaukiojimas. Todėl kapitono nurodymus privalėjome vykdyti besąlygiškai. Ir ne šiaip sau. Juokaudamas Kovas pasakė, kad laive klausimo ,,Kodėl?” nėra ir kad kapitono žodis visiems įgulos nariams yra privalomas. O virš kapitono yra tik Dievas. Jeigu netyčia iškrisi į jūrą, tai bus sudėtinga tave iš jos išgriebti. Kol įgula laivą apsuks, tos vietos, kur iškritai, gali nerasti. O ir bangos tave bus toli nuplukdžiusios.

* * *

2010 metų lapkričio 4 dieną 10 valandą ryto mes išplaukėme iš Maltos. Pirmoji mūsų sustojimo vieta – Cagliari uostas Sardinijos saloje. Viduržemio jūra buvo rami. Rytas, kaip ir kitos dvi dienos, buvo saulėtas. Dieną ant denio šilta, smagu. Mano budėjimo valandos buvo nuo 4 iki 8 val. vakare ir nuo 4 iki 8 val. ryte. Naktį nuo laivo denio – nuostabus dangus. Žvaigždės didelės. Satelitai. Aplink nei miestų, nei laivų. Nuo mėnulio ant vandens driekėsi įspūdingas, romantiškai šviečiantis jo atspindys.

Cagliari uoste sunkiai pastatėme laivą. Uostas negilus, o laivas didelis. Buvo numatyta ten praleisti visą parą. Reikėjo papildyti maisto, vandens atsargas, pakrauti baterijas. Norėjome pasigrožėti miestu. Po dviejų parų plaukimo laimingi visi pasklidome po uostamiestį. Tačiau džiaugtis žeme po kojomis ilgai neteko. Kapitonas, supratęs, kad nuo Ispanijos atslenka audra, sukvietė visus į laivą. Jo sprendimas buvo toks: jeigu norime laivui sumažinti audros smūgį, privalome dar šiandien išplaukti į Majorca.

Išplaukėme dar su saule, apie 5 valandą vakaro. Skubėjome pasiekti Majorca iki audros. Pirmą parą plaukėme normaliai. Bet kai dar buvome nuplaukę tik pusę kelio, staiga dangus apsiniaukė, laivas atsidūrė tarsi tunelyje. Griaudėjo. Žaibai skrodė dangų skersai ir išilgai.

Na, ir prasidėjo tikras pragaras. Bangos laivą mėtė aukštyn ir žemyn. Atrodė, kad laivas tuoj tuoj lūš per pusę. Nuo stipraus vėjo jis pasviro ant šono. Bangos ritosi per denį. Lietus pylė kaip iš kibiro. Vėjas ir vanduo mus negailestingai talžė. Prisisegę diržais ir abiem rankomis įsikibę į bortą mes vos laikėmės ant pasvirusio denio. Tačiau reikėjo dirbti. Pirmiausiai reikėjo sumažinti laivo greitį. Tad turėjome sumažinti grotą – pagrindinę laivo burę. O tai padaryti tokioje baisioje audroje ne taip paprasta. Be to, groto stiebas labai aukštas, net 90 pėdų aukščio. Taip mes per audringą jūrą ant šono pasvirusiu laivu plaukėme, kol 5 valandą nakties trūko stakselį laikanti virvė. Krisdama ji apgadino pagrindinį grotą, pramušė jame skylę ir pakibo virš vandens. Ir tuomet susidarė labai pavojinga padėtis. Buvo suplėšytas pagrindinis grotas. Todėl išsukę iš kelio palankesniu vėju plaukėme apie 25 mylias, bandydami laivą šiek tiek aptvarkyti. Vėjas ir toliau nerimo. Bangos mėtė laivą tarsi skiedrą. Vanduo pylėsi per denį ir per mus. O mes, sušalę, sugrubusiomis rankomis, vos besilaikydami ant denio, kovojome su stichija.

Tokiomis sąlygomis mes nuplaukėme apie 60 mylių. Didelių pastangų dėka, nors pagrindinėje burėje buvo net 8 skylės, o pagrindinis stakselis visiškai nutrūkęs (vietoj jo iškėlėme oranžinį audros stakselį), pasiekėme Majorca. Kaip ir mūsų laivas, taip ir mes atplaukėme suvargę, apdaužyti. Rytis sulaužytu pirštu… Aš – subraižytomis kojomis…

Tačiau mūsų džiaugsmui nebuvo ribų. Ir laivas, ir mes – ne jūros dugne. Mes nugalėjome! Mes stiprūs! Ir mes dar labiau pasitikime savo jėgomis.

Majorca gydėmės savo žaizdas. Nuėmę bures, nuvežėme jas sulopyti. Už darbą sumokėjome 1,000 dolerių (visi susidėjome po 100). Bures tvarkė dvi paras. Atstatėme stakselį.

Po dviejų parų 5 valandą vakaro vėl išplaukėme Ispanijos link į Almeria uostą. Nors vėjas buvo sumažėjęs, tačiau bangos vis dar buvo didelės. Ypatingai įsisiūbavusi jūra nerimo pirmąją plaukimo parą. Tačiau dėl palankaus, vis dar nemažo vėjo numatytą trijų parų plaukimo atstumą nuplaukėme per dvi paras.

* * *

Šis 1,000 mylių plaukimas Viduržemio jūra man padarė didžiulį įspūdį. Išlipęs į krantą supratau, kad jūroje, – kaip gyvenime. Plauki sau ramiai, saulėta, gražu, geras vėjas. Bet staiga užeina audra su baisiais vėjais, lietumi, žaibais ir perkūnais. Ir jų negali sustabdyti, jų negali nugalėti. O laivas taip pat negali sustoti, jis turi plaukti į priekį. Ir ką tada daryti?

Tad ir turi priimti tą ,,pokštą”, kurį jūra tau iškrėtė. Čia nieko negali reikalauti. Turi susigyventi su tuo, kaip su nepakeičiama būtinybe. Turi suprasti, ko iš tavęs norima, prisitaikyti, nepasimesti. Ir stipriai laikytis tol, kol pagaliau laivas išplauks iš audros zonos. Ir reikia tikėti, kad laivas tikrai išplauks. O po to – neužmiršti ir ilgai ilgai džiaugtis gyvenimu.

Keistas jausmas atsirado ir sugrįžus į savo namus. Staiga pastebėjau, kokia šilta, minkšta ir patogi mano lova. Laivui pasvirus, vos išsilaikai nenukritęs nuo gulto, o esant audrai ir didelėms bangoms miegoti po laivo deniu labai sudėtinga.

Nepaisant audringo plaukimo, džiaugiuosi suradęs Lietuvoje naujų gerų draugų, kuriems galiu patikėti net savo gyvybę. Jie visi sėkmingai darbuojasi įvairiose srityse, nemažai pasiekę savo specialybėse. Vaikinai mėgsta humorą ir siekia gyventi visavertį gyvenimą. Jie domėjosi Amerikos lietuvių gyvenimu, mokė mane taisyklingai tarti lietuviškus žodžius. Kapitonas Kovas – išmintingas ir patyręs buriuotojas. Jo sumanumo dėka pavyko sumažinti audros zoną iki minimumo. Paulių nuo mažens buriuoti mokė jo tėvas Jurgis Kovas, net 10 kartų buvęs Lietuvos buriavimo čempionu.

Esu laimingas, turėjęs galimybę paburiuoti su ,,Ambersail”, kurio svarbiausias uždavinys – garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. Šį uždavinį laivo įgulos sėkmingai atlieka. Be to, tarsi kviesdami jaunimą į jūrą, jie populiarina ir skatina buriavimą Lietuvoje. Tačiau labai trūksta lėšų laivui išlaikyti. Audrų suniokotą laivą reikia nuolatos remontuoti. Šiuo metu norint su ,,Ambersail” dalyvauti varžybose, būtina įsigyti naujas bures. Kviečiu visus, galinčius paremti šį nuostabų, greitą ir stiprų, galintį atremti vandenynų audras laivą. (El. adresas: raimundas@ambersail.lt).

Tai tokios trumpos, šio visam gyvenimui įsimintino plaukimo su ne vieną audrą ir uraganą atlaikiusiu laivu ,,Ambersail” pamokos.

Lauksiu naujų pasiūlymų buriuoti. Gero vėjo, ,,Ambersail”!


amber

Kapitonas Paulius Kovas ir Arūnas Tamauskas. Edvardo Mickaus nuotr.