Floridiečiai Saulius Jankauskas ir Irma Kirvelienė ruošiasi parodai Čiurlionio galerijoje.     Editos Klinkel nuotr.

Čiurlionio galerijai 2012-ieji buvo sėkmingi

LAIMA APANAVIČIENĖ

Ir vėl į duris beldžiasi Kalėdos. Netrukus užversime paskutinį 2012 metų kalendoriaus lapą. Taip jau įprasta, kad tai ne tik dovanų pirkimo, pasiruošimo šventei metas. Paskutinėmis nueinančiųjų metų dienomis paprastai prisimename nuveiktus darbus, įdomiausius įvykius, žmones, kuriuos sutikome. Ne išimtis ir Čiurlionio galerija, jau 55 metus veikianti Jaunimo centre Čikagoje. Tiesa, nors jubiliejinis gimtadienis buvo spalio pabaigoje, jo dar nešventėme, tačiau prisiminti turime ką.

 2012-uosius pradėjome Dainiaus Mačikėno fotografijos paroda ,,Iš meilės šokiui”. Tai paroda, gimusi iš tūkstančių akimirkų, sustabdytų Vilniuje, Boston, MA ir Providence, RI, pro objektyvo ertmę stebint Lietuvos baleto meistrų – Eglės Špokaitės, Martyno Rimeikio, Mindaugo Baužio bei Vilios Putrius – kasdienį darbą, scenos užkulisius ir taip užgimusį šokio stebuklą.

Žiūrovas galėjo pamatyti baleto scenos žvilgesį, linijų tobulumą, užburiančią muzikos ir judesio harmoniją, pažvelgti į scenos užkulisius, kur per emociškai ir fiziškai sekinantį darbą gimsta mus užburiantis šokis. Parodos atidaryme dalyvavo darbų autorius D. Mačikėnas ir baleto šokėja Eglė Špokaitė.

Kovo 12 d. Čiurlionio galerija buvo pakviesta į Loyola University Chicago suruoštą Kovo 11-os dienos šventę. Šioje šventėje aktorė Audrė Budrytė–Nakienė trumpai supažindino susirinkusiuosius su lietuvių poezija, proza, skaitė lietuvių poetų eiles. Čiurlionio galerija suruošė Algio Griškevičiaus nuotraukų parodą (mecenatė Giedrė Gillespie), kuri sulaukė nemažo pasisekimo. Renginį organizavo Gabija Steponėnaitė.

 Na, o kovo viduryje susilaukėme svečių iš toliau. Pirmą kartą Čiurlionio galerijoje svečiavosi grupė lietuvių dailininkų iš Atlanta, GA. ,,Susipažinkime, mes – iš Atlanta, GA”, – čikagiečius į savo parodą kvietė menininkai – fotografė Aiva Gabrielaitytė, tapytojai Silvija Aniulienė, Vykintas Genys, Simona Pakalkaitė, Asta Phillips ir Sandra Verbliugevičiūtė bei konceptualių darbų autorė Šarūnė Stankevičienė. Paroda praėjo su pasisekimu. Ypač daug pagyrų susilaukė A. Gabrielaitytės nuotraukos, S. Aniulienės, Š. Stankevičienės darbai. Netikėtų raiškos priemonių Šarūnės darbai kupini subtilaus pajautimo. Tai pagauta, pajausta, pastebėta akimirka, įamžinta labai netradiciniu būdu. Jos darbai kupini erdvės, skaidrumo ir šilumos. Tad nekeista, kad ši autorė parodos atidaryme iš susirinkusių žiūrovų susilaukė daugiausia klausimų.

Atėjusius į parodą domino ir jauniausios parodos dalyvės – S. Pakalkaitės – kūriniai. Jei autorė neapleis kūrybos, jos darbai kada nors gali susilaukti pakvietimo ir iš kitų galerijų.

Visiems, kurie nors kiek domisi kultūriniu išeivijos gyvenimu, gerai žinoma režisieriaus ir operatoriaus Arvydo Baryso pavardė. Prieš septynetą metų pirmą kartą apsilankęs JAV režisierius sakosi įsimylėjęs Amerikos lietuvius, tad grįžęs nusprendė statyti filmų seriją „Žymiausi pasaulio lietuviai”. Tai filmų serija apie žmones, kurie garsūs Amerikoje bei pasaulyje, tačiau apie kuriuos mažai žinoma Lietuvoje. Vienos pirmųjų šio filmo serijų premjera „Šviesos ir formos estetas” apie fotomenininką Algimantą Kezį ir vyko balandžio 1 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Jos metu atvykę žiūrovai ne tik dalyvavo filmo premjeroje, bet ir susitiko su filmo herojumi ir su filmo režisieriumi. Ta proga fotografas Jonas Kuprys paruošė fotoparodą, skirtą A. Kezio nueitam gyvenimo keliui.

Balandžio 27 d. Čiurlionio galerijoje atsidarė paroda ,,Transformuoti gyvenimai”, kurios didelę rengimo naštą ant savo pečių nešė dailininkė Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr, pasiūliusi suruošti parodą, kurioje galėtų dalyvauti visi kūrybingi, nebūtinai meno studijas baigę žmonės. Darbus pristatė net 20 autorių. Gausiai į parodos atidarymą susirinkę žiūrovai gėrėjosi kūrybingų žmonių išmone – iš dėvėto rūbo, apavo ar galvos apdangalo, kurie mena praeitį ar kelia gražius ar liūdnus prisiminimus, sukurti meno kūrinį. Parodoje apsilankę dar kartą įsitikino – daiktas, sutikęs kūrėją, savo ,,gyvenimą” pasuka visai kita linkme.

Sezono pabaigą šventėme su svečiais iš saulėtosios Florida valstijos. Gegužės 11 d. atsidariusioje parodoje ,,Kryžkelės” dalyvavo lietuviai dailininkai, dirbantys ir gyvenantys Orlando, FL. Saulius Jankauskas pagal profesiją – plastikos chirurgas. Tačiau jau daugiau nei 13 metų turi ir kitą užsiėmimą – jį domina karštas stiklas. Jis įdomiai žaidžia su šviesa, vandeniu – šiltas ir šaltas; švelnus, lygus ir saugus arba aštrus ir pavojingas.

Irma Kirvelienė, būdama 12 metų, nupiešė savo pirmąją freską. Atvykusi į JAV Irma nepamiršo savo pomėgių – daugiau nei 10 metų piešia freskas pagal užsakymus. Tuo pačiu tapo paveikslus, kuriuos retkarčiais rodo meno galerijose bei JAV LB renginiuose.

Edita Klinkel fotografuoti pradėjo nuo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Pomėgis pamažu išaugo į aistrą, tuo pačiu atsirado įgūdžiai ir supratimas apie tai, kokios fotografijos sukelia ir išlaiko žiūrovo susidomėjimą.

Oksana Kofman baigė Kauno dailės institutą. Sėkmingai pritaikė savo žinias ir kūrybą atvykusi į JAV. Tapo aliejiniais ir akrilo dažais. Iliustracijose derina akvarelę ir spalvotų pieštukų grafiką.

Prabėgo vasara, prasidėjo naujas parodų sezonas. Atidarėme jį Lietuvos dailininkų ir žurnalistų sąjungų nario, kauniečio Vladimiro Beresniovo (Vlaberio) – plačiai žinomas humoristikos meistro – karikatūrų paroda „Smailiu žvilgsniu”. Dailininkas Lietuvoje žinomas ne tik savo karikatūromis, bet ir savo kuriamais aforizmais, kuriuos pats vadina vlaberizmais. Juos parodos atidaryme skaitė Dalia Sokienė. Jis taip pat mėgsta tapyti (akvarelė, tempera, aliejus), yra apipavidalinęs daugybę knygų, piešia ekslibrisus, įvairius kitus ženklus. ,,Linksmos prigimties žmogui karikatūra teikia malonumo, niūruolį ar niurzgą tik erzina”, – teigia autorius, atvežęs parodą į JAV.

Lapkričio 2 d. į Čiurlionio galeriją pakvietėme ne tik dailės, bet ir poezijos mėgėjus. Tą dieną atidarėme žinomos dailininkės, knygų iliustratorės ir pasakų vaikams autorės Sigutės Ach parodą. Paslaptinga ir naivi, poetiška ir šviesi, elegantiška ir ,,išbėganti” už popieriaus lapo – tokia yra dailininkės S. Ach kūryba. Dailininkė žinoma ir kaip knygų iliustratorė. Parodos lankytojų dėmesį patraukė ir iš visos parodos išsiskiriantys keli Sigutės darbai. Rusvu tonu atlikti vienspalviai darbai, įrėminti paukščių pėdutėmis ,,nutupečiuotuose” pasportuose – tai iliustracijos Roberto Danio knygai ,,Būsiu paukštis”. Tad atsirado dar viena proga – rašytojo mamai pasiūlius, surengėme ir poeto poezijos vakarą ,,Vienatvės paros”.

Ant fortepijono ramiai degančios žvakės, šalia – maži rožių žiedeliai ir švelnus, jautrus, sentimentalus ir iki beprotybės atviras R. Danio eiles skaičiusios akorės Birutės Mar balsas bei Sigito Rubio smuiku išgauti garsai apsupo atėjusius į vakarą.

O kaip gali išleisti B. Mar po vienintelio poezijos vakaro? Pasinaudojome jos atvykimu į Čikagą, o kad jai būtų linksmiau, dar pasikvietėme aktorių Aleksą Kazanavičių ir smuikininką S. Rubį ir paprašėme parodyti čikagiečiams spektaklį ,,Jis ir ji”, sukurtą pagal rašytojo Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės-Biliūnienės prisiminimus bei J. Biliūno ir Julijos atvirlaiškius.

Beveik prieš šimtmetį, vos kelis metus tetrukusi Julijos ir J. Biliūno jautrumo kupina, švelni ir jausminga meilės istorija sužavėjo žiūrovus. Po spektaklio žiūrovai atsistoję dar ilgai plojo atlikėjams. Galerija yra dėkinga Rūtai Danienei ir JAV LB Kultūros tarybai už finansinę paramą, kurios dėka galėjo parodyti spektaklį.

Gruodžio 14 d. Kaune galerijoje ,,Meno parkas” atidaryta kanadietės dailininkės Elenos Žebrauskaitės- Weir (1919–1995) paroda ,,Atsiverianti mitologija”. Prie šios parodos atidarymo prisidėjo ir Čiurlionio galerija.

Metai baigiasi, su jais atsisveikina ir Čiurlionio galerijoje kabantys Sigutės Ach angelai. Angelas – gėrio ir saugos simbolis. Tad tegul Jus, mieli skaitytojai ir Čiurlionio galerijos lankytojai, kitais metais visur lydi Dievo pasiuntinys ir tarnas – angelas. Būkite sveiki ir laimingi. Lauksime Jūsų Čiurlionio galerijoje kitų metų parodose ir renginiuose.Algimantas Kezys (kairėje) ir režisierius Arvydas Barysas.
Laimos Apanavičienės nuotr.