plc

Misijos choro vyrai drauge su „vyturiukais” įspūdingai atliko tradicinį Kalėdų kūrinį „Mažasis būgnininkas“.
 Algimanto Kezio nuotraukos

Misijos choro dovana priartino šv. Kalėdas

VAIVA RAGAUSKAITĖ

Speiguotą gruodžio 12-ąją, sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) virte virė gyvenimas. Didžiojoje salėje tądien šurmuliavo tradicinė kalėdinė mugė, o popiet į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją rinkosi nepabūgę šalčių ir išsiilgę peno sielai muzikos mylėtojai.

Dvidešimtmetį pernai atšventęs misijos choras (vad. Jūratė Grabliauskienė) tiek pat metų puoselėja ir gražią tradiciją. Likus porai savaičių iki šventų Kalėdų šis kolektyvas drauge su misijos vaikų choru „Vyturys” (vad. Darius Polikaitis) bei keletu kviestinių muzikuojančių svečių kasmet pakviečia į šiai progai skirtą šventinį koncertą. Ne išimtis buvo ir šie metai.
Šįkart Kalėdinis koncertas prasidėjo pirmuoju viešu pasirodymu: tradicinę anglų melodiją „Kas tas vaikelis?” atliko jaunųjų smuikininkių trio. Publikai buvo įdomu patirti, jog šios žavios ir talentingos merginos yra sesutės – Nora, Lilija ir Marisa Sadauskaitės.

Besigėrint smuikininkių griežimu, bažnyčios priešaky išsirikiavo šventiškai puošnūs bei iškilmingi choristai. Jų programa prasidėjo moterų atliekama giesme „Šiandien Betliejuj”. Vėliau, prisijungus ir vyrams, nuskambėjo dar keturios kalėdinės giesmės. Nepaisant garbingo daugelio misijos choristų amžiaus, jų balsai skambėjo tvirtai ir žvaliai. Ko gero, muzika ir yra toji paslaptis, leidžianti šiems entuziastingiems žmonėms išlikti tokiais jaunatviškais.

Smuikininkių trio šįmet nebuvo vienintelis nelauktas pasirodymas – žiūrovus savo talentu sujaudino ir jaunoji solistė Agnė Giedraitytė, kuri įspūdingai atliko J. S. Bach – Ch. Guno garsiąją giesmę „Ave Maria”. Ne vienas klausytojas stojosi, norėdamas pamatyti, kas yra šio nevaikiškai brandaus balso savininkė. Akivaizdu, kad Agnės, kuri yra vaikų choro „Vyturys” narė bei šiuo metu dainavimo meno mokosi pas solistę Nidą Grigalavičiūtę, laukia įspūdinga muzikinė karjera.

Jau ne pirmus metus kalėdiniame koncerte dalyvavo Čikagos lietuviams puikiai pažįstama „Lyric” operos solistė Lijana Kopūstaitė-Pauletti. Po jos scenoje rikiavosi šventiškai pasipuošę „vyturiukai”, kurie, kaip visada, džiugino klausytojus nuotaikinga kalėdine programa. Ypač įspūdingai nuskambėjo jaunųjų choristų drauge su misijos choro vyrais atliktas kūrinys „Mažasis būgnininkas”, būgnais pritariant Tomui Čyvui, o trikampiu – Kovui Polikaičiui.

Šventinį renginį praturtino tarp muzikinių kūrinių skambėję prasmingi poetiniai intarpai, kuriuos parengė bei skaitė Dalia Žarskienė.

Koncertas baigėsi abiejų chorų bei solistės L. Kopūstaitės-Pauletti atliktais kone garsiausiais pasaulyje kalėdiniais kūriniais – „Tyli naktis” bei „Nakties tyloj”.

Nuskambėjus paskutiniam akordui, visų koncerto dalyvių bei publikos bendrai atliktai J. Naujalio „Linksmai giesmei”, padėkos bei sveikinimo žodį tarė misijos choro pirmininkė Aldona Jankauskienė. Koncerto rengėjai bei svečiai buvo apdovanoti gėlių puokštėmis, o ypatinga padėka teko pagrindinei koncerto organizatorei, misijos choro vadovei bei dirigentei J. Grabliauskienei. Jai buvo įteikta įspūdingo dydžio simbolinė Kalėdų gėlė.

Už aukštyn dvasią pakylėjusį šventinį renginį dėkojo ir kunigas Artūras Sederavičius, ir, žinoma, kiekvienas koncerto klausytojas – jei ne žodžiu, tai mintimis visiems entuziastingiems bei talentingiems atlikėjams.

Vėl į speiguotą žiemą skirstėmės aiškiai jausdami: šv. Kalėdos jau arti!


plc
Koncerte dalyvavę svečiai buvo apdovanoti gėlėmis. Iš kairės: smuikininkės Nora, Lilija ir Marisa Sadauskaitės, smuikininkas Kazys Motekaitis, vaikų choro „Vyturys“ vadovas Darius Polikaitis, smuikininkė Monika Satkauskaitė bei solistės Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir Agnė Giedraitytė.