hch

Kažkur danguje ašaroja Motina Marija Kaupaitė

JOE KULYS

Švento Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėja Motina Marija (oficialiai – Dievo tarnaitė Marija Kaupaitė) tikrai artėjantį Šv. Kryžiaus (Holy Cross) ligoninės pardavimą mato kaip poelgį, dėl kurio reikia apgailestauti, ypač kai to buvo galima išvengti. Liūdna tai sakyti, bet akivaizdu, kas nutiko.

Labai girtas ir lauktas pagerėjimas finansų srityje, kuris buvo žadamas Wayne M. Lerner ir jo protingosios vykdomosios komandos, gaunančios šešių skaičių algą, taip ir neįvyko. Atvirai kalbant, telieka tik stebėtis, ar jie išvis bandė ką nors daryti, ar jų užduotis tebuvo padaryti, kad ligoninė taptų patrauklia rūsio išpardavimo lygio deryboms pelno siekiančiai Vanguard Health Systems of Tennessee. Centai už dolerį – tokia maža kaina, kad Vanguard sakėsi apie sandėrį net nepraneš Federal Securities ir Exchange Commission.

Kas galėjo nutikti su Šv. Kryžiaus ligonine, bet niekada neįvyko, galima pamatyti žiūrint į trys mylios į pietus esančią Little Company and Mary ligoninę. Tai labai panaši institucija į Šv. Kryžiaus, bet ji pasirinko teisingą kelią ir šiandien tiesiog klesti, plečia ligoninę su stipria katalikiška tapatybe ir atnaujinta misija.

Žvilgtelkite į skaudų skirtumą tarp šių dviejų ligoninių jų internetinėse svetainėse: www.lcmh.org, www.holycrosshospital.org. Pirmoje pamatysite, kokia galėjo būti Šv. Kryžiaus ligoninė, o antroje išvysite patetišką veidą institucijos, kuri kažkada buvo didinga, bet dabar tėra šiek tiek daugiau nei beveik bankrutavusi ,,geto” ligoninė. Ir visa tai dėl neprofesionalaus vadovavimo ir aplaidumo.

Manau, kad įdomu yra tai, jog spaudos pranešime, pranešančiame apie ligoninės pardavimą, ypač daug vietos skiriama žiniai, kad Vanguard perėmus Šv. Kryžiaus ligoninę, nepaveiks šios institucijos ,,katalikiškos tapatybės”, bet žodis ,,lietuviškas” neminimas nė karto. Neminima tikrovė, kad Motina Marija buvo lietuvė imigrantė ir kad beveik visa ligoninės istorija yra išaugusi iš įkvepiančių tikėjimo poelgių ir labdaringų darbų dešimčių tūkstančių lietuvių vyrų ir moterų, kurie pastatė ir rėmė Šv. Kryžiaus ligoninę. Mano tėvai ir seneliai buvo tik keli iš tų dešimčių tūkstančių. Taigi, atrodo, jog Lerner komandos nenuoširdus tarnavimas katalikiškumui ir akivaizdus priešiškumas Šv. Kryžiaus lietuviškam paveldui tęsis ir valdant Vanguard.

Dar viena mintis pamąstymui. Prieš dvejus metus valstijos senatorei Jacqueline Y. Collins (16–toji apygarda) pasisekė gauti milijonus dolerių visuomeninių fondų, skirtų padėti Šv. Kryžiaus ir kitoms ne pelno siekiančioms ligoninėms. Bet dabar, kai ši ligoninė bus pelno siekianti Vanguard institucija, ar neturėtų tie mokesčiai būti grąžinti? Ir ar Čikagos miestas įpareigos ligoninę mokėti mokestį už vandenį, kai ši taps pelno siekiančia?

Kaip ilgalaikis Švento Kazimiero seserų ir lietuvių katalikiškos tarnystės, įkurtos Motinos Marijos (jų ambicingas šūkis ,,Visada daugiau, visada geriau, visada su meile”) rėmėjas, manau, kad seserys turi gerai pergalvoti savo sprendimą. Ar galite patikėti, jog jos niekada nežvilgtelėjo į Loyola University Health System, kuri neseniai spaudoje pranešė ieškanti katalikiškos ligoninės, kuri būtų jų partnerė? Negi toks susijungimas nebūtų geresnis mūsų bendruomenei?

Reikia taip pat susiprasti, kad visa Čikagos apylinkės lietuvių bendruomenė – didžiausia iš tokių bendruomenių už Lietuvos ribų, žiūri ir stebisi, kas bus toliau. Ką tai reikš Maria High School? Ar seserys ir čia pamojuos balta pasidavimo vėliava?

Šv. Kazimiero seserys remia Šv. Kryžiaus ligoninę, bet žemė ir šis tas daugiau priklauso Romos Katalikų Bažnyčios Čikagos arkivyskupijai (tuo rūpinasi 13 lietuviškų parapijų, kurios įkūrė Lithuanian Roman Catholic Charities, kuri įkūrė Šv. Kryžiaus ligoninę, dabartinis LRCC prezidentas yra Šv. Kryžiaus oftolmologas Linas Sidrys, MD). Todėl kardinolas Francis George turi taip pat pagalvoti apie šią padėtį ir pagaliau atsispirti pataikaujančiam patarimui, kurį jis gauna iš kai kurių arkivyskupijos biurokratų.

Vanguard aukščiausia vadovybė turi pasistengti daugiau nei spaudos galimybės leidžia įrodyti, kad jų Šv. Kryžiaus ligoninės valdyba iš tikrųjų turės stiprią katalikišką tapatybę, bus labai pagarbi jos lietuviškam paveldui ir agresyviai reklamuosis ten, kur seniai turėjo tą daryti – Garfield Ridge, Clearing ir Archer Height priemiesčiuose.

Ir galiausiai, Čikagos lietuvių bendruomenė turi nusikratyti savo ilgalaikio, fatališko pralaimėtojų ,,Bet ką mes galime padaryti” požiūrio ir pasirinkti stiprų ir drąsų ,,katalikiško plėtojimo” mentalitetą, kurį turėjo mūsų seneliai ir proseneliai. Kai sutelkiame savo mintis į reikiamą dalyką, mes galime įgyvendinti bet ką. Mūsų bendruomenė tą jau ne kartą yra įrodžiusi praeityje.