sniegas
Kalėdų senelis dalija dovanėles.

Sniegas neatbaidė nuo tradicinės Kūčių šventės

FAUSTINA ŠINKŪNIENĖ

Gausiai iškritęs sniegas New York mieste ir kaimyninėse valstijose neišgąsdino tų, kurie vyko į Kūčių šventę, kasmet rengiamą trijų NY organizacijų: Apreiškimo parapijos, NY Maironio mokyklos ir LSS skautų.

Į elegantiškai išpuoštą Mt. Carmel parapijos salę rinkosi ir maži, ir dideli. Nesitikėjo rengėjai sulaukti tokio gausaus svečių būrio. Susėdus visiems prie stalų, šventė prasidėjo.

Ak, koks paslaptingas Kūčių vakaras, kada šviesomis suspindi Kalėdinė eglutė ir visa šeima susirenka prie motinos paruošto Kūčių stalo. Šiais žodžiais savo įžanginį sveikinimo žodį pradėjo renginio vedančioji, NY Maironio mokyklos vedėja Faustina Šinkūnienė, tuo pačiu palinkėdama visiems šeimyninės ramybės, pagarbos vienas kitam, sveikų ir kūrybingų metų.

Tyliai skambant šventinės muzikos garsams, ant stalų buvo uždegtos Kalėdinės žvakutės. Invokaciją sukalbėjo ir visus su švente pasveikino kun. V. Volertas. Nuoširdžius ir šiltus sveikinimo žodžius šv. Kalėdų išvakarėse gausiai susirinkusiems tarė ir LR generalinis konsulas NY, ambasadorius Jonas Paslauskas. Buvo perskaitytas sveikinimas, gautas iš JAV Švietimo tarybos.

Toliau sekė maironiečių paruošta kalėdinė programėlė. Gaila, kad dėl gamtos išdaigų negalėjo atvykti pagrindiniai programos dalyviai. Tačiau iš sudėtingos padėties buvo rasta išeitis: juos pakeitė kiti dalyviai, ir programėlė buvo parodyta. Jų pastangos buvo įvertintos gausiais svečių plojimais.

Išradingos šeimininkės tuoj po programos pakvietė visus pasivaišinti tradiciniais Kūčių valgiais. Nuo maisto gausumo ir įvairumo tiesiog akys raibo – nežinojai, net ką čia įsidėti į lėkštę. Visko norėjosi paragauti.

Netrukus buvo paskelbta žinia, kad kažkas matė Kalėdų senelį, va   žinėjantį netoliese. Ir netrukus di  deliam vaikų džiaugsmui Kalėdų senelis su rogėmis, traukiamomis elniukų, įvažiavo į salę, kurioje jo laukė didžiulis būrys vaikų. Vaikai Kalėdų seneliui ir eiles deklamavo, ir dainas dainavo. Išdalijęs didžiulį maišą dovanų, Kalėdų senelis išvykdamas palinkėjo visiems gražių švenčių ir pažadėjo kitais metais vėl atsilankyti.

sniegas

NY Maironio mokyklos mokiniai atlieka programėlę. Jūratės Žukauskienės nuotr.