Čikagoje pagerbti nacionalinį diktantą rašiusieji tautiečiai

Nacionalinio diktanto konkurso Čikagoje dalyviai ir jų artimieji susitikimo generaliniame konsulate metu.


Balandžio 25 d. LR generaliniame konsulate Čikagoje įvyko Nacionalinį diktantą rašiusiųjų susitikimas, kurio metu pagerbti bei apdovanoti lietuvių kalbos entuziastai. Susirinkusius sveikino ir už dėmesį gimtosios kalbos išsaugojimui dėkojo LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, o pagrindinio akcijos rėmėjo, įmonės „Goodwill Financial”, vadovas Vytas Skapcevičius kiekvienam diktantą rašiusiam įteikė suvenyrines dovanėles. Šiais metais raštingiausiomis Čikagos apylinkių lietuvėmis tapo: Agnė Vertelkaitė (padarė 3 klaidas), Audra Gražienė ir Šarūnė Braziulienė (padarė po 5 klaidas). Konkurso Čikagoje nugalėtojoms „Goodwill Financial” vadovas V. Skapcevičius įteikė prabangius vardinius parkerius, o generalinis konsulas M. Gudynas dovanojo po Lietuvos valstybės istorinę vėliavą – raudoname audekle, iš abiejų pusių, vaizduojamas baltas šarvuotas raitelis. Senąją valstybės vėliavą, kurios ištakos siekia XV a. pradžią ar kiek ankstesnius laikus, Lietuvos Respublikos Seimas įrašė Lietuvos valstybės vėliavos įstatyme.

Nacionalinis diktantas šiais metais Čikagos apylinkėse buvo rašomas dviejose vietose: Gedimino lituanistinėje mokykloje, Mundelein, bei Maironio lituanistinėje mokykloje, Lemont, IL. Gen.  konsulatui akciją įgyvendinti padėjo Violeta Rutkauskienė (JAV Lietuvių Bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkė) bei Goda Misiūnienė (Maironio lituanistinė mokykla).

LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotraukos   Geriausiai Čikagoje diktantą parašiusi A. Vertelkaitė ir gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas su Lietuvos valstybės istorine vėliava.