Al Razutis – Costa Mesa, CA, vykusioje 3D stereoskopijos konferencijoje pristatė savo darbus.

Kai holografija susitinka su stereografija

Lietuvis medijos kūrėjas Al Razutis užaugo Los Angeles mieste. Kurį laiką gyveno Kanadoje, Meksikoje, kur kūrė filmus, trijų išmatavimų (toliau – 3D) video meną, holografijas, virtualiąją tikrovę ir interaktyviąją mediją. Kanadoje dėstė kursus apie kiną ir kino studijas Kanadoje. Savo darbus pristatė tarptautinėje erdvėje, 1997 metais Louvre muziejuje parodytas jo 3D videofilmas. Už avangardinį filmą ,,Amerika” Razutis yra gavęs Los Angeles ,,Film Critics Award” apdovanojimą.

Razutis yra lietuvių tautinių šokių ir dainų mokytojos, lietuvių tautinių šokių grupės ,,LB Spindulys” Los Angeles įkūrėjos Onos Razutienės sūnus. Kartu su seserimi Danguole Razutyte Varniene jis užaugo kalbėdamas lietuviškai, šokdamas lietuvių tautinius šokius, dainuodamas Los Angeles Šv. Kazimiero chore, vėliau padėjo savo seseriai kuriant lietuviškos muzikos video vaikams (,,Mes dainuojame”, ,,Pavasaris”, ,,Gintarėlė”), taip pat ,,Spindulio” internetinę svetainę (www.spindulys.com). Aloyzo paskutinis bendras darbas su seserimi buvo XIII Lietuvių tautinių šokių šventė, 2008 metais vykusi Los Angeles, kurioje jis buvo techniniu ir apšvietimo direktoriumi.

Razutis jau dešimtmečius dirba su trijų išmatavimų projektais, kurie yra ir vizualiai patrauklūs, ir ,,protingi” bei žmogiški. Holografijos, 3D stereoskopijos, filmų, video ir interaktyvios virtualios realybės srityse jis dirba jau nuo 1970-ojo dešimtmečio. Razučio biografija ir darbai pateko į neseniai išleistą knygą ,,3–DIY”, kurioje rašoma apie skaitmeninę leidybą ir 3D filmų kūrimą. Knygos autorius Ray Zone yra vienas iš National Stereoscopic Association konferencijos ,,3D Con”, šių metų liepos 26–29 dienomis vykusios Costa Mesa, California, rengėjų. Konferencijoje dalyvavo tarptautinio lygio 3D stereoskopijos istorikai, kolekcionieriai, medijos menininkai, prodiuseriai, 3D kino pramonės atstovai ir mėgėjai. Jos metu vyko susitikimai, parodos, filmų, sukurtų Hollywood 3D kino pramonės bei kitų pasaulio kino studijų, peržiūros.

Paragintas Zone, Razutis pasinaudojo galimybe šioje konferencijoje pristatyti savo 3D holografinius darbus. ,,3D Gallery” jis pristatė 6 darbus, apimančius holografines technikas kaip gilios erdvės perdavimo holograma (,,Escher Falling”), interferometrinė holograma (,,Field”), portretinė ir siurrealistinė holograma. Jis taip pat vadovavo dirbtuvėms, pavadintoms ,,Holografija ir stereoskopija”.

Razutis savo darbuose bando atrasti ryšį tarp 3D stereoskopijos vaizdų ir menų (kurie prasidėjo ir ėmė vystytis drauge su fotografija 1800-aisiais) bei holografijos, kuri yra nauja 3D vaizdavimo forma, 1946 metais prasidėjusi nuo teorijos, o 60-ame ir 70-ame dešimtmečiais atsiradus lazeriams, tapusi tikrove. Jo nuomone, holografija ir holografinė televizija, holografinių duomenų saugojimas ir holografinė aplinka yra mūsų ateitis, o holografijos kalba priklausys nuo to, kas nutiks 3D stereoskopinių filmų, fotografijos ir interaktyviojo meno srityse.

,,Holografija neturi savo pačios sukurtos estetikos, prasmės ar išraiškos formų, – sako Razutis. – Ji turi mokytis iš 3D stereoskopijos, kuri turi ‘gerą formą’, ‘estetinę prasmę’ and ‘erdvines galimybes’.” Razučiui 3D stereoskopija yra ,,proto laboratorija, bandant suprasti ir pajusti vaizdinį suvokimą”. Jo nuomone, ,,taip, kaip skaitmeninė realybė visko išmoko iš analogo, kaip TV – iš kino ir radijo, kinas iš teatro, o fotografija – iš paprastos kameros skylutės (pinhole camera obscura), taip holografija mokysis iš ankstesnių formų, būtent – iš 3D stereoskopinės fotografijos ir 3D filmų”.

Kalbėdamas apie meną Razutis perspėja, jog ,,ateities menininkas turi kovoti su šių dienų žiūrovu. Todėl yra svarbu kalbėti apie holografijos ateitį, ją siejant su 3D stereoskopijos dabartimi”.

Iš anglų kalbos vertė Dalia Cidzikaitė

•••
stereogrãfija [↗ stereo... + ↗...grafija], perspektyvinis geometrinių kūnų paviršių vaizdavimas plokštumoje, nekeičiant kampų.

stereoskopija [stereo... + ...skopija] erdvinis, dviakis regėjimas.

holografija [gr. holos – visas + ...grafija] objekto erdvinio atvaizdo įrašymo ir atgaminimo būdas, pagrįstas elektromagnetinių, korpuskulinių, akustinių bangų susikirtimu.Al Razutis ,,Catch Me”.


Al Razutis ,,Touch Me/Not”.


Al Razutis ,,Daddy’s Spice Cabinet I”.