Čiurlionio memorialinis muziejus pažymėjo 50-metį.    Laimos Rekevičienės nuotr


Minime M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus
Druskininkuose įkūrimo 50-metį


 Teodora Laima Zubovienė

Druskininkai – seniausias ir didžiausias Lietuvos kurortas  – auga, klesti, plečiasi, glaudžiai supdamas senamiestį. Medeliais pasipuošusios gatvės, rūpestingai prižiūrimi gėlynai, žalia veja, Nemunas, Druskonio ežeras, Ratnyčėlė, pušynai, gydomieji šaltiniai... Ir Čiurlionių nameliai pažymėti lentele:

Šiame name gyveno ir kūrė įžymus lietuvių dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis.

Taip. Čia gyveno gausi Čiurlionių šeima, o vyriausias sūnus Kastukas čia praleido didžiąją kūrybingiausių metų dalį. Pasiilgęs artimųjų ir tos aplinkos, kuri teikė jam jėgų, parvažiuodavo atostogauti ir dirbti. Čia jautėsi laisvas,  – kūrė, ilgas valandas praleisdamas prie molberto savame mažame kambarėlyje. Čia sklido nuostabios sutemų improvizacijos.

Birželio 16-oji. Būreliais ir po vieną renkasi žmonės – „M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus” šiandien pažymi veiklos 50-metį.

Programą pradeda M. Romerio universiteto akademinis mišrus choras. Diriguojamas L. Levinskaitės, atlieka M. K. Čiurlionio Kanoną c-mol, VL 216, M. Matamoros „Jurramento”, C. Francois „Mano kelias”. Prie fortepijono sėda jaunasis pianistas Kristijonas Megelinskas ir pasigirsta M. K. Čiurlionio mazurkos h-moll melodija. Muzikinę renginio dalį užbaigia Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos aspirantas, pianistas Jurgis Aleknavičius, paskambinęs L. van Beethoven, M. K. Čiurlionio, F. Chopin, S. Rachmaninov ir K. Debussy kūrinius.

Toliau programą rikiuoja ir veda Viktorija Lučinskaitė. Į renginį nešinos gėlėmis, dovanomis atvyko LR Seimo narė Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės atstovės Violeta Grigonienė, Ingrida Griniūtė. Tarp svečių – ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo vadovė Liucija Stulgienė, muzikologas Vaclovas Juodpusis, M. K. Čiurlionio muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, M. K. Čiurlionio namų Vilniuje vadovas St. Urbonas, menininkai, menotyrininkai, giminės, artimieji, bičiuliai. Naujoji muziejaus vadovė Vida Mažrimienė pasveikinusi gausiai susirinkusius muziejaus bičiulius, džiaugėsi darbų gausa, dėkojo rėmėjams, dėkojo obelėlę sodinusioms, gėlynus atgaivinusioms, naujas baltumu spindinčias užuolaidas pakabinusioms. Atėjo metas paminėti ir pagerbti tuos, kurie žengę pirmuosius žingsnius nuėjo visą kelią, dorai ir sąžiningai dirbdami sukūrė tai, kuo mes šiandien didžiuojamės.
 
„Seserys Valerija ir Jadvyga bei kiti giminės puoselėjo svajonę atstatyti tėvų namelius Druskininkuose ir įrengti juose memorialinį muziejų. Tam pritarė Čiurlionio dailės muziejaus direkcija. Reikėjo gauti Ministrų tarybos pritarimą. Pirmosios paraiškos Lietuvos valdžiai buvo įteiktos 1948–1949 m., tačiau pagrindiniai rūpesčiai prasidėjo nuo 1952 m., aptilus M. K. Čiurlionio kūrybos ideologinio teismo erzelynei. Muziejaus kūrimo darbai įsibėgėjo 1954 metais. Pirmasis namelis lankytojams buvo atvertas 1963 m. birželio 16 d., antrasis – 1965 metais. Koncertus juose pradėta rengti 1966 metais. Žmonės, kaip ir Kastuko vaikystės, jaunystės metais susikaupę klausėsi iš namelio sklindančių fortepijono muzikos garsų, ir jie sklinda iki šiol”, – nuoširdžiai išsisakė dailininkė Milda Kulikauskienė. Jos parengtą vertingą knygą apie Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimą „Sesers rūpestis” galima įsigyti muziejuje. M. K. Čiurlionio namų Vilniuje vadovas St. Urbonas pakyla su dovana – Čiurlionio portretu. Grafika.

Ilgametis. M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus direktorius, Druskininkų garbės pilietis, menotyrininkas, dailininkas Adelbertas Nedzelskis, sutiktas plojimais, priėmęs apdovanojimus, prieš mus atsistojo su leidimui paruošta nauja knyga „M. K. Čiurlionio Memorialiniame Muziejuje 1963–1997” rankose. Čia – visa išsami muziejaus istorija. Belieka tik išleisti.

Jau laikas atsiminimams, kad ir nepilniems, kad ir netobula forma išreikštiems, bet nuoširdiems, jaudinantiems. J. Naujalio muzikos mokyklos mokytoja Rimantė Šerkšnytė kiekvieną pavasarį čia atvežanti mokinukus pagroti, muziejui įteikia ir nameliuose koncertavusių mokinių nuotraukas.

„Taip, ir aš čia pradėjau savo koncertinę ‘karjerą’, – prasitaria pianistas Rokas Zubovas. Jis jau aštuntą vasarą rengia koncertus „Fortepijoninės muzikos vasara Druskininkuose”, kurių metu kiekvieną savaitę muziejaus kiemelyje skamba Tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso laureatų atliekami kūriniai. Nuoširdžiausiai išsipasakoja istorikas Vytautas Valentukevičius, Dalia Palukaitienė. Muziejaus vadovė Vida Mažrimienė priverčia visus suklusti: sveikinimas atkeliavo iš užjūrio.


2013 m. birželio mėn. 16 d. JAV

Druskininkų M. K. Čiurlionio namelių 50 metų jubiliejaus proga (direktorei Vidai Mažrimienei perduoti per minėjimo šventę).

Labas, Mielieji, Sveikinam jus visus atvykusius švęsti šio brangaus namelio 50 metų jubiliejų! Linkiu, kad šį pavasarį  suskambėtų muzika, daina, sušvytėtų kūrybinė nuotaika ir vėl atsigautų gyva Čiurlioniška gamta. Daug girdėjome apie šį namelį, apie šį muziejų, apie įdomius koncertus, subuvimus ir kūrybiškai nusiteikusių žmonių bendravimą. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie veiklos, kuri sukosi aplink šiuos namus. Dėkoju už namelio priežiūrą ir vargus. Jūs palietėt mano širdį, kuri trokšta atsigauti su jumis. Ženkite pirmyn, vis platinant kūrybinius ratus ir traukiant į namelius naujas šviesias jėgas. Visa šeima džiaugiamės praeities ir ateities darbais!
 
Daiva Valerija Karužaitė

Nutilus plojimams, pakylam atidaryti jubiliejinę parodą „M. K. Čiurlionis ir Druskininkai: laiko sąšaukos”. Ši paroda – tai grįžimas į gimtuosius namus, į gražiausias apylinkes: Raigardo slėnį, Liškiavą, Merkinę. Padedame gėles prie M. K. Čiurlionio paminklo. Vakare Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje vyks sakralinės muzikos ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus” pradžios koncertas. Dalyvaus Čiurlionio kvartetas ir M. Romerio universiteto akademinis mišrus choras. Likit sveiki, nameliai. Druskininkuose prasidės XI tarptautinis menų festivalis. O mes liepos 22-ąją sugrįšim į tarptautinę mokslinę konferenciją „M. K. Čiurlionis ir pasaulis”.


Buvęs ilgametis M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose direktorius A. Nedzelskis su nauja parašyta knyga rankose.Pianistas Jurgis Aleknavičius, Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos aspirantas.