PLB Lituanistikos katedroje UIC atidaromi Lietuvių kalbos kursai


PROF. GIEDRIUS SUBAČIUS

Didžiulių sudėtinių pastangų dėka pavyko pasiekti, kad po penkerių metų pertraukos vėl atidaromi lietuvių kalbos kursai PLB Lituanistikos katedroje University of Illinois at Chicago (lietuvių kalba čia buvo dėstyta nuo 1971 iki 2008 metų). Baltijos studijų asociacija (Association for the Advancement of Baltic Studies, arba AABS) specialų komitetą tokiam tikslui siekti sudarė dar 2010 metų rudenį per AABS tarybos susirinkimą (nariai: prof. Olavi Arens, prof. Guntis Šmidchens ir prof. Ain Haas).

Komitetas diskusijas su UIC atstovais (Literatūrų, kultūros studijų ir lingvistikos mokyklos direktore Rosilie Hernàndez ir kt.) pradėjo dar 2011 metų balandį. Paraleliai lėšų dėstymui savo rengiamame projekte „Lietuva čia ir ten” numatė ir Vilniaus universitetas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (prof. Meilutė Ramonienė, dr. Audrius Valotka, prof. Ineta Dabašinskienė). Projektui laimėjus, vyko įtemptas nuomonių derinimas, į kurį entuziastingai įsitraukė ir Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, viceministrė Nerija Putinaitė, Užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, ambasadorius Jungtinėse Valstijose Žygimantas Pavilionis. Ir pagaliau pavyko iš principo susitarti: dvejus mokslo metus (2012 metų rudenį–2014 metų pavasarį) lietuvių kalbos dėstymą per projektą „Lietuva čia ir ten” finansuos Vilniaus universitetas, o trečiuosius metus lėšas pasižadėjo suteikti AABS taryba. Ačiū visiems, kurie rūpinatės lituanistikos atsigavimu PLB Lituanistikos katedroje.

Ta pačia proga norėčiau pakviesti UIC studentus imti registruotis į lietuvių kalbos kursus. Nuo šio rudens nuo 11 iki 11:50 val. r. keturias dienas per savaitę (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) 2TH 207 auditorijoje bus dėstomas kursas pradedantiesiems – LITH 101. Registravimas jau vyksta!

Vilniaus universitetas jau skelbia konkursą kvalifikuotam dėstytojui atrinkti, kuris lietuvių kalbos dėstyti atvyks nuo š. m. rugpjūčio mėnesio. Iškilus klausimų, rašykite man el. paštu: subacius@uic.edu.

Prof. Giedrius Subačius – PLB Lituanistikos katedros UIC vedėjas.