„Draugas” kviečia skelbti renginius naujame
 internetiniame kalendoriuje  –  lt.draugokalendorius.org

„Draugasˮ sukūrė internetinį renginių kalendorių ir kviečia JAV lietuvių bendruomenę įvairiose valstijose ir miestuose į jį įrašyti savo organizuojamus renginius. ,,Draugo” kalendorius (www.lt.draugokalendorius.org) sukurtas tam, kad JAV lietuviai susidarytų kuo pilnesnį vaizdą apie tai, kokie koncertai, suvažiavimai, minėjimai ir kitokie renginiai vyksta įvairiuose miestuose, kuriuose gyvena lietuviai. 

Kalendorius sudarytas taip, kad renginiai skelbiami ir anglų, ir lietuvių kalba. Programa sukuria du lygiagrečius kalendorių pavidalus: www.lt.draugokalendorius.org – lietuviškai, ir  www.draugokalendorius.org – angliškai. Norėdamas pamatyti kiekvieno renginio apibūdinimą, vartotojas gali rinktis anglišką versiją (EN) ar lietuvišką (LT). Renginius galima išvysti mėnesio dienų lentelėje (kaip kalendoriuje) arba sąrašo pavidalu (žiūrėkite – www.draugas.org/kalendorius.html).

Kad vartotojai lengviau atsirink­tų savo apylinkių renginius, kalendoriai sukurti taip, kad visi renginiai įrašomi  pagal JAV regioną – Vakarų ar Rytų pakraščio, Vidurio Vakarų valstijų, Čikagos apylinkės ir pan. Kalendoriuose galima įrašyti ir renginius, vykstančius Kanadoje, Europoje, Pietų Amerikoje, Australijoje, nors kol kas dėmesys skiriamas JAV.

Skirtingai nuo kitų internetinių kalendorių, į ,,Draugo” kalendorių rengėjai gali patys įrašyti savo renginius (nors visi renginiai prieš skelbiant yra tikrinami tinklalapio administratoriaus). Įrašymas palengvintas tuo, kad kalendoriaus duomenų bazėje jau yra daž­niau­siai rengiamų renginių vietų ro­dyk­lė (su vietų adresais ir paženklinimu Google žemėlapiuose). Norint įra­šyti naują renginį, reikia tik pasirinkti renginio vie­tą iš pateikto sąrašo. Duomenų bazėje pateiktas rengėjų (t. y. tų organizacijų, kurios dažniausiai ruošia renginius) sąrašas, su jų internetinių svetainių ir Facebook-o puslapių adresais. Įrašydami renginius, rengėjai gali pridėti ir plakatą ar kitą su renginiu susijusį  vaizdą  bei  garso ar video įra-šą.

Kalendorius nėra skirtas visiems bendruomenių renginiams skelbti. Mažesnių grupelių susitikimai, pvz. tarybos narių posėdžiai, šokių grupių repeticijos, vietinių knygų klubų vakaronės arba dažnai besikartojantys renginiai (pvz., savaitinės stalo teniso pratybos, sekmadienio šv. Mišios ir pan.) nebus skelbiami. Tokie renginiai ,,apsemtų” kalendorių, atitraukdami dėmesį nuo didesnių, vienkartinių įvykių ir neatneštų rengėjams laukiamos naudos.

Nuo interneto robotų renginių įrašymo anketos apsaugotos slaptažodžiu. Norėdami paskelbti naują rengi­nį, anketoje įrašykite šį vartotojo vardą ir slaptažodį  – ,,draugo” (be kabučių). Renginio įrašymo anketoje prie kiekvieno laukelio pateikti trum­pi paaiškinimai, padėsiantys organizatoriams susipažinti su renginių įrašymo į kalendorių procesu.

Pelno nesiekiančių organizacijų renginiai šiame internetiniame kalendoriuje skelbiami nemokamai. Pel­no nesiekiančios organizacijos galėtų atsilyginti išdalindamos renginio lankytojams laikraščių ,,Draugas” ir ,,Draugas News” prenumeratos anketas (jas PDF formatu rasite šiuose tinklalapiuose: www.draugas.org/prenumerata.html arba www.draugasnews.org). Rengėjai taip pat gali paremti leidėjus, užsisakydami skelbimus  spausdintuose ,,Drau­gas” bei ,,Draugas News” laikraščiuose. Iš komercinių projektų rengėjų leidėjai prašytų 50 dol. aukos ,,Draugui”, kuri gali būti sumokėta ap­silankius laikraščio internetiniame puslapyje: www.draugas.org.

Į kalendorių įrašyta jau nemažai šią žiemą numatytų renginių. Nuoširdžiai kviečiame rengėjus iš visų JAV vietovių skelbti jame koncertus, meno parodas, kultūrininkų paskaitas, jaunimo stovyklas, visuomeninių organizacijų susitikimus ir kt.

    
Jonas Daugirdas