Muzikes
Barbora Valiukevičiūtė ir Agnė Radzevičiūtė

Čikagoje – jaunųjų menininkių koncertas


Čikagos lietuviai Vasario 11 ir 12 dienomis turės puikią progą išgirsti dvi jaunas, tarptautinio pripažinimo sulaukusias muzikes. Iš New York atvyksta pianistė Agnė Radzevičiūtė ir smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė, šiuo metu studijuojančios Manhattan School of Music, New York.

Pirmasis  koncertas įvyks Lietuvių dailės muziejuje, PLC, Lemont, šeštadienį, vasario 11 d. 6:30 val. v. Koncertas skiriamas paremti Jungtinio Amerikos pabaltiečių komiteto (JBANC) veiklą Washington, DC. Sekmadienį, vasario 12 d., muzikės atliks meninę programą Lietuvos Nepriklausomybės minėjime, Jaunimo centre, Čikagoje. Minėjimo pradžia – 1 val. p. p. Kviečiame susipažinti su jaunosiomis muzikantėmis.

Agnė Radzevičiūtė groti fortepijonu pradėjo būdama 5 metų. Pirmoji mokytoja – Nijolė Radzevičienė. 1999 m. Agnė įstojo į Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, kurią 2011 m. baigė su Kultūros ministerijos pagyrimu už aktyvią koncertinę veiklą ir aukštus pasiekimus. Tų pačių metų rugsėjį pianistė pradėjo bakalauro studijas Manhattan School of Music, profesorės Nina Svetlanova klasėje.

Agnė yra  J. S. Bach, B. Dvariono  bei tarptautinių konkursų „Muzika be sienų” bei „Klavier Musik” laureatė. 2006 m. laimėjo I premiją F. Chopin tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse Szafarnia, Lenkijoje. 2008 m. ji tapo tarptautinio konkurso ,,XXI amžiaus muzika” Suomijoje I vietos laimėtoja. Pianistė koncertavo su Lietuvos kameriniu, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoniniu, Kauno simfoniniu orkestrais. Už Lietuvos vardo garsinimą užsienyje, profesionalumą, muzikalumą bei atsidavimą fortepijoninei muzikai 2007 m. ji apdovanota Karalienės Mortos premija.

Barbora Valiukevičiūtė groti smuiku pradėjo Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje dėstytojos A. Tumosaitės klasėje. Dar būdama mokykloje dalyvavo įvairiuose konkursuose bei festivaliuose, kur išryškėjo kaip talentinga ir savita muzikė. Barbora buvo pakviesta koncertuoti atidarant Lietuvos garbės konsulatą Florencijoje (Italija). Ji atstovavo savo miestą kultūriniuose mainuose Detmold, Vokietijoje, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose: ,,Pažaislio muzikos festivalis” (Lietuva), ,,Mozarteum” vasaros akademija (Austrija), ,,Eilat” kamerinės muzikos festivalis (Izraelis), ,,Aurora” kamerinės muzikos festivalis (Švedija) bei ,,Music in the Mountains” (JAV). Nuo 2011 mokosi Manhattan School of Music, Grigory Kalinovsky klasėje.

Abu renginius organizuoja Amerikos Lietuvių Taryba kartu su LR generaliniu konsulatu Čikagoje ir Šiaurės Amerikos Lietuvių studentų sąjunga. Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti šiuose renginiuose.