books

Lietuviškai bibliotekai parinkta vieta – Pasaulio lietuvių centras, Lemont, IL.
D. Čyvienės nuotraukos

Čikagoje atidaromos lietuviškos bibliotekos
sumanytojai tiki knygos aura


DALIA CIDZIKAITĖ


Šių metų vasario 19 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL vyks neeilinis renginys – lietuviškos bibliotekos atidarymas. Šiais laikais, kai knygos vis dažniau yra išstumiamos iš knygynų ir bibliotekų lentynų, o jauni žmonės laisvalaikį mieliau leidžia ne su knyga, bet prie kompiuterių, tokį Čikagos ir jos apylinkių lietuvių ,,Rotary” klubo (Rotary club of Chicagoland Lithuanians) sumanymą tikrai galima vadinti drąsiu užmoju. Skirtingai nei dauguma šiuolaikinių žmonių, rotariečiai neskuba laidoti knygos ir tiki jos galia. Pasak jų, nėra nieko blogiau kaip išmesta knyga. Apie sumanymą įkurti tikrą, o ne virtualią biblioteką ir apie tai, kaip sekasi tai įgyvendinti, kalbėjomės su lietuvių ,,Rotary” klubo prezidente Egle Vasiliauskiene, kuri, kaip ji pati prisipažįsta, yra tikra knygų mylėtoja.

Lietuvių ,,Rotary” klubas, įsikūręs prieš ketverius metus, šiuo metu turintis 23 narius, savo veiklos tikslu
books pasirinko pagalbą Čikagos ir jos apylinkės lietuviams. Vienam iš ,,Rotary” klubo narių Sauliui Razgaičiui prasitarus, jog Lietuvoje ne viena biblioteka turi labai daug nenaudojamų knygų ir nežino, kur jas dėti, ,,Rotary” klubas ilgai nedvejodamas nusprendė, jog tų knygų naujais namais turėtų tapti Čikaga. Tuo labiau, kad, kaip pastebėjo Vasiliauskienė, ,,čia, Čikagoje, turime problemą – neturime lietuviškų knygų, jas galime tik iš draugų pasiskolinti arba tik vienoje lietuviškoje krautuvėlėje nusipirkti”.

Rotariečių sumanymas kurti biblioteką neapsiribojo keliomis dešimtimis knygų – vasario 19 dieną PLC duris atversianti biblioteka skaitytojams pasiūlys nei daug, nei mažai – apie 10,000 knygų. Daug knygų atkeliavo iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos, kitų mažesnių Lietuvos bibliotekų, savo knygas dosniai padovanojo ir pavieniai Čikagos lietuviai. Knygų pervežimo iš Lietuvos išlaidas padengė lietuvių ,,Rotary” klubas.

Bibliotekai parinkta vieta – PLC – dėl kelių priežasčių. Viena iš svarbiausių buvo ta, kad Centre ypač savaitgaliais apsilanko nemažai lietuvių, be to, čia veikia Maironio lituanistinė mokykla, sekmadienį vyksta šv. Mišios.

Taikydamasi prie žmonių, apsilankančių PLC, srauto, kol kas nauja biblioteka dirbs šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 val. ryto iki 1 val. po pietų. Tačiau neatmetama galimybė, jog ateityje bibliotekos darbo dienos ir laikas keisis. ,,Siekiame būti lankstūs, – sako ,,Rotary” klubo prezidentė, – nes norime, kad biblioteka duotų naudą.” Jos nuomone, gali būti, jog ilgainiui knygas iš bibliotekos galima bus vežti žmonėms į namus, juk važiuoti pusantros valandos į vieną pusę vien tik knygų pasiimti yra nepatogu.

Apie patogumą pagalvota ir tvarkant bei rūšiuojant būsimos bibliotekos knygas. Pasak Vasiliauskienės, visa bibliotekos sistema yra kompiuterizuota, kiekviena knyga turi savo brūkšninį kodą (angl. barcode). Internete jau įkurta bibliotekos svetainė (www.biblio.lt), kuri skaitytojui padės sužinoti, kokių knygų bibliotekoje yra, kurios iš jų paimtos, leis internetu užsisakyti pageidaujamą. Tereikės patiems atvykti ir knygą pasiimti. Knygas bus leidžiama skolintis, tik Vasiliauskienė dar negalėjo pasakyti, kuriam laikui. Norintys naudotis bibliotekos paslaugomis gaus skaitytojų korteles. Bibliotekos paslaugos bus nemokamos.

Biblioteka skiriama plačiam skaitytojų būriui, Čikagos rotariečiai pasistengė, kad joje ras ką paskaityti bet kokio amžiaus skaitytojas. Naujoje bibliotekoje bus ką veikti ir mažiesiems skaitytojams, nes, kaip pastebėjo Vasiliauskienė, iš Lietuvos atkeliavo nemažai vaikiškų knygelių ir knygų paaugliams.

booksKadangi rotariečiai ėmė visas knygas, kurias jiems pasiūlė Lietuvos bibliotekos, dauguma suaugusiems skirtų knygų yra gana senos. ,,Kai kurios jų gal labai primins mūsų mokyklinį suolą”, – juokavo ,,Rotary” klubo prezidentė. Todėl ateityje bus stengiamasi turimas knygas atidžiau peržiūrėti ir palikti tas, kurios yra įdomios čia gyvenantiems lietuviams. Šiuo metu įtemptai bendraujama su Lietuvos leidyklomis, mat norima bibliotekos lentynas papildyti naujomis, ką tik Lietuvoje išleistomis knygomis. Tad bibliotekos įkūrėjai žada nuolat atnaujinti bibliotekoje esančių knygų sąrašą.

Knygos galia tikinti lietuvių ,,Rotary” klubo prezidentė įsitikinusi, jog knygos mūsų gyvenime niekas nepakeis. ,,Knyga – ar ji nauja, ar sena, turi savo aurą, – mano ji. – Mes labai norėtume, kad žmonės, kurie turi bibliotekas – neatrastus lobius ir galvoja, kaip jomis atsikratyti, pagalvotų apie mūsų biblioteką, nes nieko nėra blogiau kaip išmesta knyga.” Vasiliauskienė pažadėjo, jog nauja biblioteka mielai tokias knygas priims.

Vasiliauskienė dėkoja PLC vadovybei, Kauno apskrities viešajai bibliotekai (ypač jos direktorei Astai Naudžiūnienei), Kauno miesto Santakos ,,Rotary” klubui, Lietuvos įmonei ,,Entiumas”, Vilmai Kvietkauskienei ir jos mergaičių komandai, kurie padėjo įkuriant biblioteką Čikagoje, ir privatiems asmenims, paaukojusiems knygų naujai bibliotekai.

Bibliotekos įkūrimas – tik vienas iš kelių lietuvių ,,Rotary” klubo įgyvendintų ar šiuo metu įgyvendinamų projektų. Pirmas Klubo darbas buvo mokomųjų priemonių parūpinimas lietuvių Montessori mokyklai, veikiančiai PLC. Jau keletą metų rotariečiai renka pinigus diabetu sergantiems vaikams Lietuvoje – surinkti pinigai bus skirti insulino pompoms nupirkti. Įgyvendinant šį projektą, Čikagos ir jos apylinkių lietuvių ,,Rotary” klubas surengė keletą gana neblogai pavykusių lėšų telkimo renginių. Šį insulino pompų projektą parėmė ir ,,Rotary International” – skyrė beveik tiek pat pinigų, kiek surinko lietuviai rotariečiai Čikagoje. ,,Liko mėnuo, du, kai mes įvykdysime pirmąją savo projekto dalį ir nupirksime pirmąsias pompas vaikams, sergantiems diabetu”, – džiaugėsi lietuvių ,,Rotary” klubo prezidentė.

O kol kas kviečiame apsilankyti Čikagos rotariečių įkurtos bibliotekos atidaryme, kuris įvyks vasario 19 dieną, sekmadienį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

books