Bridgeporte atveria duris
lietuvio įkurtas naujas teatras

Penktadienį, birželio 13-tą dieną, pirmasis Bridgeporto rajono dramos teatras „The Bridge” („Tiltas”) atveria duris su vaidinimo „The Golf Ball” („Golfo sviedinukas”) pasauline premjera. „Tilto” teatrą įkūrė Čikagoje gyvenantis rašytojas, režisierius ir aktorius Kęstutis Nakas, siekdamas, kad Bridgeporto rajone vyktų profesionalaus lygio teatro vaidinimai už prieinamą kainą.

„The Golf Ball” pjesę parašė Kęstutis Nakas, šiuolaikiškai pritaikydamas Antono Čechovo klasikinę dramą „Žuvėdra”. „Vaidinimą kuriame scenoje, kuri primena paprastų darbininkų aplinką iš tų laikų, kai netoliese buvo skerdyklos. Ši aplinka puikiai atitinka mano viziją, kaip reikėtų statyti Čechovo vaidinimus. Čechovas pats nenorėjo, kad jo dramos atrodytų egzotiškos ar svetimtautės. Jis rašė paprasta kalba ir aprašė tikrus, įvairių sluoksnių žmones. Senos provincijos sodybos, kuriose vyksta jo dramos, buvo tiek pat pažįstamos Čechovo žiūrovams, kiek mums pažįstami daugiabučiai pastatai Čikagoje. „The Golf Ball” veiksmas vyksta dabartinėje Čikagoje ir, manau, betarpiškai prabils į dabartinį žiūrovą”, – aiškino savo sumanymą veikalo autorius ir režisierius K. Nakas.

Pjesė vaizduoja jauno rašytojo Ian gyvenimą ir jo nesuvaldomą meilę aktorei Sheena. Intrigos prasideda, kai scenoje pasirodo vyresnio amžiaus, pripažinimą pelnęs rašytojas Ray. Reikalai ypač susikomplikuoja, kai paaiškėja, kad Ray taip pat įsivėlęs į meilės istoriją su Ian motina. Prasiveržiančios aistros trapiems menininkams stengiantis įgyvendinti savo vizijas ir surasti tikrą meilę griauna tarpusavio santykius – gyvenimai pradeda byrėti.

Spektakliai, režisuoti paties Kęstučio Nako, vyks penktadieniais ir šeštadieniais 8 val. v., sekmadieniais 3 val. p. p. ir tęsis nuo birželio 13-tos iki liepos 6-tos dienos. Dramoje vaidins lietuviams gerai pažįstami Audrė Budrytė, Kęstutis Nakas ir kiti aktoriai. Dėl bilietų ir platesnės informacijos žiūrėkite www. BrownPaperTickets.com arba skambinkite tel. 312-307-5194. Bilietų kaina 12 dol. suaugusiems, 10 dol. studentams ir pensininkams. Spektaklis taikomas vyresniems nei 17 metų. „The Bridge” teatro adresas: 643 W. 31st St. Chicago IL 60616.

 „Draugo” info