„Gintarėlis”


Nešu aš mažą gintaro krislelį,
Ant savo vaikiškai tyrų delnų.
Nešu aš šviesą per pasaulį,
Iš protėvių nuo Baltijos krantų...

Laura Garnytė-Tunkūnas

Ruduo. Spalvingi medžių lapai. Vaikučių naujo gyvenimo etapo pradžia. Ruduo darželyje „Gintarėlis” visada ypatingas ir kupinas emocijų laikotarpis. Nauji, besišypsantys veidai, nedrąsiai žengti pirmieji žingsniai į darželį, kuriuos pasitinka darželio pedagogė Judita Ulčinienė, pati visada besišypsanti ir džiugi. Be abejo, šalia džiugių pojūčio akimirkų, visada rusena ir mažas nerimas – kaip gi seksis mažiesiems darželio lankytojams? Kaip seksis šį naują gyvenimo tarpsnį išgyventi tėveliams, o ir pačiai mokytojai, pedagogei-logopedei Juditai? Tačiau jau po pirmųjų akimirkų, po pirmosios dienos, pirmosios savaitės, tiek vaikučiai, tiek ir tėveliai gali įsitikinti, kad darželis „Gintarėlis” tarsi saugus uostas, kuriame vaikučiai ne tik pasisemia žinių, smagių žaidimų, džiaugsmo,  juoko, bet ir supratimo bei širdies šilumos. Tai vieta, kur kiekvienas mažylis yra laukiamas ir mylimas.

„Gintarėlis” – tai privatus vaikų priežiūros ir ugdymo darželis, turintis Michigano Valstijos leidimą. Darželis įsikūręs Southfield mieste, Detroito priemiestyje, ir atvėrė duris prieš dvejus metus. Per šiuos metus visų pamėgtas dėl jaukios, šiltos ir saugios aplinkos, skanaus naminio maisto, profesionalios vaikų priežiūros bei ugdymo. Darželyje ugdomoji aplinka suskirstyta į erdves, veiklos centrus, kurie laiduoja darnią vaiko socialinę, emocinę, pažintinę bei kalbos raidą. Čia gausu rankų žaidimų, dainų, eilėraščių, pasakų lietuvių kalba, kuriuos žaidžiant lavinama lietuvių kalba. Darželyje vaikai turi galimybę rinktis veiklą pagal savo pomėgius ir sumanymus, atlikti darbelius patys vieni ar grupelėmis, kurti bendrus projektus, taip lavinant bendravimo ir socialinius įgūdžius, vaizduotę, kūrybingumą bei lietuvių kalbą. Vaikai, įtraukiant juos į įdomią veiklą, yra mokomi siekti tikslo, susikaupti. Darželyje yra didelis kiemas-žaidimų aikštelė. Ten vaikai visais metų laikais turi puikias galimybes judėti, žaisti, tyrinėti, stebėti aplinką ir gamtą. „Gintarėlyje” kuriama lietuviška jauki aplinka, kur matomas ir prižiūrimas kiekvienas vaikas. Vaikai yra mokomi ne tik lietuvių kalbos, bet yra ruošiami ir angliškai mokyklai. Jie yra išmokomi abėcėlės, raidžių ir skaičių rašymo. Vaikučiams, turintiems tarties problemų, yra teikiamos logopedo paslaugos. „Gintarėlis” – tai vieta, kur vaikui yra gera, kur jis nori mokytis, bendrauti, žaisti, tobulėti. Šiame darželyje vaiko ugdymas yra paremtas aiškia, nuoseklia lavinimo programa, pritaikyta kiekvienam vaikui pagal amžių. Vaikučiai leidžia laiką jiems natūralioje aplinkoje – tokioje, kokia juos supa gyvenime, todėl ugdymas vyksta mišraus amžiaus grupėse. Darbo valandos pritaikytos tėvų patogumui – darželis veikia nuo 7 val. ryto iki 5:30 val. po pietų.

Džiugu, kad Detroito apylinkių lietuviai turi ypatingą galimybę savo mažąsias atžalas nuo pat ankstyvos vaikystės vesti į lietuvišką darželį, taip suteikiant vaikui galimybę augti lietuviškoje aplinkoje, ir pirmuosius žodžius tarti lietuvių kalba. Tai puiki galimybė perduoti savo vaikams, ką mes, būdami lietuviais, labai branginame ir saugome – lietuvių kalbą. „Gintarėlis” – tai jaukus mažylių švietimo židinys, kuriame vaikučiai mokomi lietuvių kalbos, dvasinio auklėjimo, liaudies dainų ir šokių. Skiepijamas gėrio, grožio, pagarbos kitiems žmonėms supratimas. Jau nuo ankstyvos vaikystės mažyliai supažindinami su lietuviškais papročiais ir tradicijomis, švenčiamos mūsų tautos šventės – Užgavėnės, Nepriklausomybės diena, Šv. Velykos, Šv. Kalėdos, Motinos diena bei kitos šventės. Tai padeda išlaikyti mūsų tautos savitumą, lietuvišką tapatybę gyvenant toli nuo Lietuvos, skiepijant vaikuose lietuvišką dvasią nuo pat mažumės. Tai puiki galimybė vaikučiams laimingas vaikystės dienas leisti lietuviškoje aplinkoje.

 „Gintarėlis” – tai šiltas žiburėlis mūsų vaikams, kuris savo idėjomis, nusiteikimu, stropiu darbu atveria galimybes ir  prisideda prie lietuvybės saugojimo, puoselėjimo bei jos perdavimo mūsų vaikams, mūsų ateičiai. Geros tolimesnės kloties darželiui „Gintarėlis” keliaujant vaikystės takais, nešant šviesą, žinias, pažinimą tarsi tyrą Baltijos gintarą ant mažų, vaikiškų rankų!