Dar vienas žingsnis pirmyn
Tarp Alytaus kolegijos ir SUNY Geneseo pasirašytas memorandumasProjekto organizatoriai dr. A. Bulsys ir dr. D. Marozas su alytiške dr. Rozalija Radlinskaite.

Erin Marozas nuotr.


REGINA JUODEIKIENĖ

Alytus-Rochester susigiminiavusių miestų (2010 m.) bendradarbiavimas įvairiose srityse kasmet vis stiprėja, žingsnis po žingsnio įgyvendinant vis naują programą. Šį kartą ryšys tarp dviejų miestų užmegztas ir mokslo plėtojimo srityje. Tuo tikslu 2012 metų lapkritį penkias dienas Rochester lankėsi Alytaus kolegijos rektorė dr. Danutė Remeikienė ir tos pačios mokslo įstaigos Tarptautinių programų skyriaus vedėja dr. Rozalija Radlinskaitė. Apsilankymo Rochester metu buvo pasirašytas memorandumas tarp Alytaus kolegijos ir State University of New York (SUNY) Geneseo.

Lietuvių kelionę į JAV finansiškai parėmė SUNY universitetas ir Alytus-Rochester susigiminiavusių miestų komitetas. Viešnagės metu įvyko keletas svarbių susitikimų. Pirmas buvo su Rochester miesto meru Tom Richards, kuris, itin domėdamasis švietimu, jo plėtra bei ateities planais, susitikimui su lietuvėmis paskyrė beveik valandą laiko.

Viešnios iš Lietuvos aplankė ir kitas aukštojo mokslo įstaigas – Rochester Institute of Technology (RIT), St. John Fisher ir Nazaret kolegijas.

Kad numatyti mokslo projektai įgautų pagreitį, visų minėtų įstaigų atstovai buvo pakviesti į oficialų priėmimą Rochester Science and Museum Center, kurį surengė Alytus-Rochester susigiminiavusių miestų komitetas. Priėmime dalyvavo ir vietinių lietuvių organizacijų atstovai.

O sekmadienį OLOL bažnyčios kavinėje (šiuo metu Šv. Jurgio parapija šias patalpas nuomoja) viešnios iš Lietuvos susitiko su Rochester lietuvių bendruomenės nariais, kur trumpai papasakojo apie savo apsilankymo tikslą, supažindino su projektu, kviesdamos lietuvių kilmės vaikus studijuoti Lietuvoje nemokamai pagal tam tikslui paruoštą programą. Lietuvės pasidžiaugė vietinių lietuvių veikla ir padėkojo už šiltą priėmimą. Nuoširdžią padėką tarė Lietuvos Respublikos garbės konsului Rochester, NY ir Alytus-Rochester komiteto vadovui Rimui Česoniui bei komiteto nariams, projekto organizatoriams – dr. Algiui Bulsiui ir dr. Donald Marozui – už suruoštus susitikimus, o Eugenijai Bulsienei – už vaišingumą ir nuoširdumą.

Pradžią šiam projektui davė LR garbės konsulas Česonis, drauge su Rochester,  NY miesto meru įsteigęs Alytus-Rochester susigiminiavusių miestų komitetą, kuris formaliai buvo pripažintas 2009 m., o oficialiai patvirtintas 2010 m. gegužės mėn. Jau tais pačiais metais du šio komiteto nariai – profesoriai Algis Bulsys ir Donald Marozas – abu dėstantys SUNY Geneseo, apsilankė Alytuje ir užmezgė ryšį su Alytaus kolegija. Po to bendradarbiavimas tarp Amerikos ir Lietuvos studentų bei profesorių vyko internetu, per „Skype”.

Alytiškių apsilankymas abiejų pusių buvo įvertintas palankiai, tikimasi, kad jau kitą vasarą grupelė Amerikos studentų iš SUNY Geneseo keliaus į Alytų trijų savaičių pažintinei kelionei. Kelionė į Lietuvą studentams uždirbs ne tik 3 mokslo kreditus, bet suteiks galimybę praplėsti savo akiratį, susipažinti su naujo krašto kultūra ir sugrįžus ta patirtimi pasidalinti su kitais.

Belieka tik pasidžiaugti, kad pradėta veikla įgauna pagreitį, o surašyti popieriuje planai tampa realybe, o taip pat, kad kuriami nauji projektai. Vis plačiau ir plačiau atveriamos durys pažinimui, mokslui ir draugystei tarp Alytaus ir Rochester miestų.

Tačiau noriu pabrėžti, jog be darbščių žmonių, be jų atsidavimo, be nuoširdumo ir meilės Lietuvos vardas neskambėtų vis garsiau ir garsiau svetimoje žemėje. Ačiū Alytus-Rochester komiteto nariams ir visai Rochester lietuvių bendruomenei, kuri visada džiaugiasi kiekvienu bet kokios vietinės lietuvių organizacijos renginiu, aktyviai dalyvaudama ir palaikydama lietuvišką veiklą.

Regina Juodeikienė – Rochester lietuvių draugijos komiteto pirmininkė, E. Gervicko lit. mokyklos mokytoja, Rochester lietuvių organizacijos ,,Baltų vaikai” narė.Roma Česonienė, SUNY Geneseo prorektorės padėjėja Becky Lewis, SUNY Geneseo prorektorė Carol Long ir LR garbės konsulas Rochester, NY, R. Česonis.


Dr. A. Bulsys iš SUNY Geneseo, Alytaus kolegijos rektorė dr. Danutė Remeikienė, Alytaus ko­legijos Tarptautinių projektų direktorė dr. Rozalija Radlinskaitė ir LR garbės konsulas R. Česonis pokalbio metu su Rochester meru Tom Richards. Mike Leach ir Erin Marozas nuotr..