CENTRAS - Rodyklė (Index)

Rodyklė (Index)

  • Kultūriniai Priedai

Didelis ačiū DRAUGO ARCHYVO remėjams!
Pramatyta kaina: $75000; baigtis 2019 m.

  • Lietuvių Fondas (2016, $3660; 2017, $8000)
  • Oak Tree Philanthropic Foundation (2017, $8000)
  • Tautos Fondas (2017, $1000)
  • Dr. Jonas Prunskis (2017, $1000)

Didelis ačiū ARCHYVAMS, kurie prisidėjo skolindami savo originalus bei mikrofilmus

  • Centers for Research Libraries, Chicago, IL (originalus bei mikrofilmus)
  • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius, LT (originalų JPEG vaizdus)
  • Kent State University library, Kent, OH (mikrofilmus)
  • Lithuanian Research and Studies Center, Chicago, IL (originalus)
  • U.S. Library of Congress (mikrofilmus)

Didelis ačiū p. Tom Tryniski, už atliktus skenavimo / rašmenų atpažinimo darbus