CENTRAS - Rodyklė (Index)

Rodyklė (Index)

 • Kultūriniai Priedai

Didelis ačiū DRAUGO ARCHYVO remėjams!
Pramatyta kaina: $75000; baigtis 2019 m.

 • Lietuvių Fondas (2016, $3660; 2017, $8000; 2018, $10000)
 • Oak Tree Philanthropic Foundation (2017, $8000; 2018, $15000)
 • Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija (2018, $15000)
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (2018, $3300)
 • Ateitis Foundation (2018, $4000)
 • Tautos Fondas (2017, $1000; 2018, $1000)
 • Dr. Jonas Prunskis (2017, $1000)
 • Iš viso surinkta: ($68960)

Didelis ačiū ARCHYVAMS, kurie prisidėjo skolindami savo originalus bei mikrofilmus

 • Centers for Research Libraries, Chicago, IL (originalus bei mikrofilmus)
 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius, LT (originalų JPEG vaizdus)
 • Kent State University library, Kent, OH (mikrofilmus)
 • Lithuanian Research and Studies Center, Chicago, IL (originalus)
 • U.S. Library of Congress (mikrofilmus)

Didelis ačiū p. Tom Tryniski, už atliktus skenavimo / rašmenų atpažinimo darbus

DRAUGO Skaitmeninio archyvo projekto vykdytojas: Jonas Daugirdas