JAV lietuvių darbai Lietuvai

JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais. Prof. Juozas Skirius

JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais.

Autorius: Prof. Juozas Skirius
Redaktorė: Audronė V. Škiudaitė
Dailininkė: Laima Zulonė
Sudarytoja: Marija Bareikaitė Remienė
Išleido „Savas takas“ ir ko (Didžioji g. 4, Vilnius)
Spausdino „Standartų spaustuvė“ (Dariaus ir Girėno g. 39, Vilnius)

Viršelis: Viršelyje panaudotas JAV lietuvių spaustuvės „Laukžemis“ plakatas, kokius išeiviai kūrė atstačius Lietuvos nepriklausomybę 1918-1939 m. (A poster pablished by Lithuanian Americans during the period of Lithuanian Independence 1918-1939). S. Balzeko muziejaus fondai

 

Prof. Juozas Skirius – Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, Pasaulio istorijos katedros vedėjas. Studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, įgijo daktaro laipsnį Lietuvos istorijos institute. Stažuotės ir mokslinės komandiruotės: Švedijos Tarptautinių santykių institute Stokholme, Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Chicago‘je, Vroclavo universitete Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir Izraelyje. Vizituojantis profesorius Šiaulių universitete.

 

Knygos pristatymai 2018 m., Vilniuje, Kaune, ir Lemonte

TURINYS

I. PIRMOSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKOTARPIS

II. JAV LIETUVIAI IR OKUPUOTA LIETUVA 1940-1990 METAIS

  • 1. JAV lietuvių politinių srovių susitelkimas 1940-1941-1948 m. — psl. 165–174
  • 2. JAV lietuvių politinė-propagandinė veikla — psl. 174-239
  • 3. Finansinė-materialinė parama lietuviams — psl. 239–269
  • 4. JAV lietuviai „pažangiečiai“ ir liberalai – ryšių su Lietuvos SSR rėmėjai — psl. 270–281
  • 5. Požiūris į Lietuvos SSR kultūros ir mokslo atstovus — psl. 281–310

III. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 1990-2018 METAIS IR JAV LIETUVIAI

BAIGTIS