Chronicling America 1917–1922

Chronicling America projektas turi gal švaresnius vaizdus 1917-1922 m. Draugo. Siūloma atsisiųsti jų PDF-us. Pas juos kiekvienas puslapis sudaro atskirą PDF failą. Jų vaizduose atpažintas tekstas tvarkingiau skirstosi pagal laikraščio stulpelius.

Iš kitos pusės, nuo 1918 m. lapkričio iki 1920 m. rugpjūčio, Draugas buvo leidžiamas dukart per dieną, ir tos dvi laidos žymiai skyrėsi viena nuo kitos. Taip pat, nuo 1920 m. spalio iki 1921 m. liepos mėn, Draugas vėl pasiskirtė į dvi laidas, viena taikoma Čikagos miestui ir pavadinta “City Edition”, o kita taikoma visoms lietuvių apgyventoms kolonijoms JAV-ėse ir pavadinta “Country Edition”. Pas mus abidvi laidos pateiktos, nors raidžių atpažinimas nevisada sėkmingas, dėka vaizdų nepavydėtinės kokybės, o pas Chronicling America, pateikta tik pirmoji laida ir “Country Edition”.

Sekti sekančias nuorodas:
191719181919192019211922