Rodyklė (Index)

 • Kultūriniai Priedai
 • Straipsnių HTML ištraukos 2006–2013

Apie Draugo archyvą angliškai  (about the archive in English)

Didelis ačiū Draugo archyvo remėjams!
Pramatyta kaina: $75000; baigtis 2019 m.

 • Lietuvių Fondas (2016, $3660; 2017, $8000; 2018, $10000)
 • Oak Tree Philanthropic Foundation (2017, $8000; 2018, $15000)
 • Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija (2018, $15000)
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (2018, $3300)
 • Ateitis Foundation (2018, $4000)
 • Tautos Fondas (2017, $1000; 2018, $1000)
 • Dr. Jonas Prunskis (2017, $1000)
 • Juratė Caspersen (2018, $400)
 • Iš viso surinkta: ($69360)

Didelis ačiū ARCHYVAMS, kurie prisidėjo skolindami savo originalus bei mikrofilmus

 • Centers for Research Libraries, Chicago, IL (originalus bei mikrofilmus)
 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius, LT (originalų JPEG vaizdus)
 • Kent State University library, Kent, OH (mikrofilmus)
 • Lithuanian Research and Studies Center, Chicago, IL (originalus)
 • U.S. Library of Congress (mikrofilmus)

Didelis ačiū p. Tom Tryniski, už atliktus skenavimo / rašmenų atpažinimo darbus

DRAUGO Skaitmeninio archyvo projekto vykdytojas: Jonas Daugirdas

Nuorodos:

Rodyklė pagal metus.
(Dėmėsio, the MML – Kultūra nuorodos randasi kartu su eilinių numerių nuorodomis metiniuose puslapiuose 1909–2007 m. Nuo 2008 metų, Kultūriniai Priedai pagal metus indeksuojami atskiruose puslapiuose.

Priėjimas prie PDF failų nuo 2008 m. reikalauja slapyžodžio (kuris teikiamas Draugo prenumeratoriams).

Draugas paieška, 19092007 m. (geriau paieška vykdyti pagal metus, kadangi dažnai paieškos rezultatų skaičius būna gan didelis)

Draugas paieška nuo 2008 m.2018 (paieškos atrasti numeriai reikalauja prenumeratoriaus slapyžodį skaityti)

MML Kultūra autoriaus pavardė straipsnio pavadinimas tema duomenų bazė (kol kas surinkti tik 2008-2017 m. straipsniai)

Draugo archyvo (perspausdinti straipsniai)

Kiti archyvai (epaveldas, Chronicling America, Ilinojaus universiteto):

Epaveldas.lt JPEG archyvas — Draugas

Epaveldas.lt JPEG archyvas Mokslas, Menas, Literatūra

Epaveldas.lt JPEG archyvas — 1996-1997 Draugas anglų kalba rašyti numeriai edition

Chronicling America archyvas — Draugas 19171922

UIUC archyvas — Draugas 19171922

Skaitmeninia archyvai — Draugas News ir Lithuanian Heritage
(reikalauja Draugas News / Lithuanian Heritage prenumeratos):

Draugas News skaitmeninis archyvas

Draugas News autoriaus pavardė straipsnio pavadinimas tema duomenų bazė

Lithuanian Heritage skaitmeninis archyvas

Lithuanian Heritage autoriaus pavardė straipsnio pavadinimas tema duomenų bazė

____________________________________

ENGLISH

Links:

Index to the entire archive.
(Note, the MML – Kultūra supplement links, as well as links to the English 1946 and 1996 supplements, are comingled with links to the regular issues, and should be accessed using the “by year” pages. Beginning in 2008, we posted the regular issues and the MML-Kultūra issues in separate directories.

The 2020-current issues are password-protected and restricted to current Draugas subscribers.

Draugas Search link, 19092007 (better to search by each year on the individual year pages)

Draugas search link, 20082018 (issues in the results from 2020 and beyond are password-protected for subscribers only)

MML Kultūra author article title topic database (currently 2008-2017 articles only)

Reprinted articles from the Draugas archive

Other archives of Draugas (epaveldas, Chronicling America, UIUC):

Epaveldas.lt JPEG archive for Draugas

Epaveldas.lt JPEG archive for Mokslas, Menas, Literatūra

Epaveldas.lt JPEG archive for 1996-1997 Draugas English edition

Chronicling America archive for Draugas 19171922

UIUC archive of Draugas 19171922

Searchable archives for Draugas News and Lithuanian Heritage
(open to subscribers only):

Draugas News digital archive

Draugas News author — title — topic database

Lithuanian Heritage digital archive

Lithuanian Heritage author — title — topic database